การเข้ารหัส URL

จากไร้สาระนุกรม — ส่วนหนึ่งของโครงการไร้สาระนุกรมเสรี แหล่งรวบรวมเรื่องราวตลกขบขันและบิดเบือนข้อเท็จจริง
(เปลี่ยนทางมาจาก Punycode)
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

“%E0%B8%AD%E0%B8%B7%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B9%8C+%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B9%86+%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%96%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%A2”

การเข้ารหัส URL คือการปกปิดข้อมูลอย่างหนึ่ง ของระบบ URL ซึ่งมันจะทำให้ URL อ่านได้โคตรยากกว่าเดิม ซึ่งเมื่อกระทำแล้วมันจะเป็นข้อความที่เรียกว่า Punycode ซึ่งจะยาวและ อ่านไม่ออก

ลักษณะของ URL ที่ถูกเข้ารหัสแล้ว[แก้ไข]

URL ที่ถูกเข้ารหัสแล้ว ข้อความบางส่วนจะกลายเป็นเครื่องหมายเปอร์เซ็นต์ และตัวเลขผสมอักษร 2 หลัก แทรกอยู่ เช่น

%2F%2Fxn--12c1czafac9b9bq7dxgrc.com%2Fwiki%2F%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99

โดยจะพบว่า ข้อความบางส่วนของ URL จะอ่านไม่ออก ซึ่งมีเครื่องหมายเปอร์เซ็นต์(%) และตัวเลขผสมตัวอักษร 2 หลัก URL ดังกล่าวถูกเข้ารหัสมาจาก URL ดังนี้

http://th.uncyclopedia.info/wiki/เกรียน

ถ้าในข้อความนั้นมีช่องว่าง เมื่อเข้ารหัส URL จะกลายเป็นเครื่องหมายบวก(+) แทน เช่น

http%3A%2F%2Fth.uncyclopedia.info%2Fwiki%2F%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%B9+%E0
%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B0

มาจากข้อความ

http://th.uncyclopedia.info/wiki/กอริงู เรนะ

วิธีการเข้ารหัส[แก้ไข]

คุณสามารถเข้ารหัสได้ โดยการใช้โปรแกรมเข้ารหัส URL ที่มีแจกกันเกลื่อนบนอินเทอร์เน็ต

สำหรับการเข้ารหัส URL ในไร้สาระนุกรม คุณสามารถใช้ตัวแปรอัตโนมัติ "{{Urlencode}}" ได้(ศึกษาวิธีการใช้ตัวแปรอัตโนมัติในหัวข้อต่อไป)

การใช้ตัวแปรอัตโนมัติ {{Urlencode}}[แก้ไข]

ใส่ข้อความที่ต้องการเข้ารหัสไป ดังนี้

{{Urlencode:''ข้อความ''}}

ค่าที่ได้จะได้ตามนี้

ค่า ผลลัพธ์ หมายเหตุ
{{Urlencode:{{SERVER}}}} %2F%2Fxn--12c1czafac9b9bq7dxgrc.com ตัวแปรอัตโนมัติ {{SERVER}} เป็นตัวแปรที่ใช้แสดง URL ของเซิร์ฟเวอร์ไร้สาระนุกรม มีค่าเท่ากับ //xn--12c1czafac9b9bq7dxgrc.com
{{Urlencode:th.wikipedia.org/wiki/ภาษาสันสกฤต}} th.wikipedia.org%2Fwiki%2F%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%95
{{Urlencode:http://}} http%3A%2F%2F
{{Urlencode:http://th.wikipedia.org/wiki/เ ก รี ย น}} http%3A%2F%2Fth.wikipedia.org%2Fwiki%2F%E0%B9%80+%E0%B8%81+%E0%B8%A3%E0%B8%B5+%E0%B8%A2+%E0%B8%99 ข้อความที่มีช่องว่าง(Space) จะถูกเข้ารหัสเป็นเครื่องหมายบวก(สังเกตตรงผลลัพธ์ดีๆ)
{{Urlencode:มีดอไว้ยัด}} %E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B8%94 ข้อความที่ไม่ใช่ URL ก็สามารถเข้ารหัสได้เหมือนกันว้อยยยย....
{{Urlencode:A ก B ข C ค}} A+%E0%B8%81+B+%E0%B8%82+C+%E0%B8%84 ในตัวอย่างแสดงให้เห็นถึงระบบการเข้ารหัส โดยการแบ่งข้อความภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ด้วยช่องว่าง(ถูกเข้ารหัสเป็น +) ข้อความที่เป็นภาษาอังกฤษจะไม่ถูกเข้ารหัสไปด้วย แต่ภาษาอื่นๆ ที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษจะถูกเข้ารหัส(ในตัวอย่างคือภาษาไทย)
{{Urlencode:ไร้สาระนุกรม}} %E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1 ไม่ใช่ URL ก็เข้ารหัสได้)