POST (ไบออส)

จากไร้สาระนุกรม — ส่วนหนึ่งของโครงการไร้สาระนุกรมเสรี แหล่งรวบรวมเรื่องราวตลกขบขันและบิดเบือนข้อเท็จจริง
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
Vista-password.png

เนื่องจากบทความนี้ถูกก่อเกรียนหลายครั้งติดต่อกัน การแก้ไขจากผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนไม่สามารถทำได้ขณะนี้ แต่คุณยังสามารถแก้ไขได้โดยการลงทะเบียนโดยสร้างชื่อผู้ใช้
โดยคุณยังสามารถดูสาเหตุการล็อก(หากมี) หรือแสดงความเห็น เสนอข้อความ หรือขอให้ยกเลิกการป้องกันได้ในหน้าพูดคุย โดยไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนก่อน

POST คืออาการที่มีข้อความยาวๆ ปรากฏทันทีเมื่อเปิดเครื่อง ซึ่งมันถือเป็นเรื่องปรกติ และไม่ใช่ความหายนะสีดำ