...

จากไร้สาระนุกรม — ส่วนหนึ่งของโครงการไร้สาระนุกรมเสรี แหล่งรวบรวมเรื่องราวตลกขบขันและบิดเบือนข้อเท็จจริง
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

{{#logotipo:http://images.uncyc.org/th/6/68/200px-%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%94.png}}

... ............................................. "..." ............. ................................. .......................................... ...............................................................................................

.....................................[แก้ไข]

.......... ... .......................................... .................................... ... ...................................... ............................

........................... ......................... ............................
................ ............................ ...................
.................. .............. ...........................................

.................... "..."[แก้ไข]

.............. ... .........................

............................................ ............................................ .......................... ...................................................... ............................... ...............................................

................................... ...[แก้ไข]

........................ ...

..........................

                                      ....
                                     ..  ..
                                      ....
                                      ..
                                      ....
                                     . .. .
                                     . .. .
                                    .  ..  .
                                   .   ..  .
                                      ..
                                      ..
                                     ..  ..
                                    ..   ..
                                   ..    .. 
                                   ..     ............ ................ ............... .......... ................ ............... .................................................................... .................................................................... ....................................................................                                      ....
                                     ......
                                     ........
                                    ..........
                                    ..........
                                    ..........
                                    ............
                                   ..............
                                   ................
                               ................................
                               ................................
                               ................................... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....

  .....   .....   .....   .....   .....   .....   .....   
  .....   .....   .....   .....   .....   .....   .....


....................[แก้ไข]

 1. ....................................................
 2. .......................................
 3. ...........
 4. ...........................................
 5. ..........................................
 6. ...................................................................
 7. .....................................................................................
 8. ............................
 9. ............................................
 10. ..........................................................

...................

~ ................

................................... ...[แก้ไข]

“........... ... .......”

....... ...... ....

“…… ……”

........................[แก้ไข]

.........[แก้ไข]