ไร้สาระนุกรม:โครงการเพ่น้อง

จากไร้สาระนุกรม — ส่วนหนึ่งของโครงการไร้สาระนุกรมเสรี แหล่งรวบรวมเรื่องราวตลกขบขันและบิดเบือนข้อเท็จจริง
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
นโยบายในไร้สาระนุกรม
ภาพรวม
อะไรที่ไม่ใช่ไร้สาระนุกรม
เงื่อนไขการเป็นไร้สาระนุกรม
มุมมองที่ไม่เป็นกลาง
ผลประโยชน์ทับซ้อน
ลิขสิทธิ์ไร้สาระนุกรม
การอ้างอิงแหล่งที่มา
กล้าเขียน
นโยบายการใช้ภาพ
มารยาท
แหล่งข้อมูลอื่น
คู่มือในการเขียน
ลบบทความ
อัตชีวประวัติ
การล้อเลียนสิ่งที่มีอยู่จริง
โครงการเพ่น้อง

โครงการเพ่น้อง คือโครงการต่างๆที่บางครั้งก็สร้างขึ้นอย่างเป็นทางการ หรือ บางโครงการก็สร้างขึ้นโดยผู้ใช้ในไร้สาระนุกรมเอง ตั้งแต่ไร้สาระะนุกรมกำเนิดขึ้นมา มีโครงการทั้งหมด 10 โครงการ