ไร้สาระนุกรม:แม่แบบ

จากไร้สาระนุกรม — ส่วนหนึ่งของโครงการไร้สาระนุกรมเสรี แหล่งรวบรวมเรื่องราวตลกขบขันและบิดเบือนข้อเท็จจริง
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คู่มือในการเขียน
นโยบาย
นโยบาย
ห้าเสาหลัก
อะไรที่ไม่ใช่ไร้สาระนุกรม
สังคายนาไร้สาระนุกรม
คู่มือพื้นฐาน
เริ่มต้น
หลักการตั้งชื่อบทความ
การแก้ไขหน้า
เริ่มเขียนบทความใหม่
การจัดหน้าโดยใช้แม่แบบช่วย
เขียนให้ดียิ่งขึ้น
การอัปโหลดภาพ
การใส่ไฟล์ภาพ คลิป และแฟลช
การสร้างตาราง
การจัดหมวดหมู่
การสร้างหน้าเปลี่ยนทาง
การลิงก์มาที่ไร้สาระนุกรม
การแก้ความกำกวม
การรวมหัวข้อซ้ำ
อธิบาย
การแก้ไขเล็กน้อย
คำอธิบายอย่างย่อ
การทับศัพท์
คำทับศัพท์ในไร้สาระนุกรม
อ้างอิง
การอ้างอิงแหล่งที่มา
พจนานุกรม
สีที่ใช้ในเว็บ
แม่แบบ
แม่แบบ
โครง
แม่แบบแสดงข้อความ
แม่แบบเชื่อมโยงหัวข้อ
วิธีการสร้างแม่แบบ
โค้ดชั้นสูง
สีที่ใช้ในเว็บ

หมายเหตุ: การปะข้อความของแม่แบบลงในหน้า ให้ใช้รูปแบบ {{ชื่อของแม่แบบ}} เช่น {{โครงจังหวัด}}

แม่แบบ หรือ เทมเพลต (template) คือชื่อเรียกของหน้าไร้สาระนุกรมที่มีการใช้ซ้ำกันมากกว่า 1 ครั้งขึ้นไป โดยประโยชน์ของแม่แบบคือ

  1. เขียนครั้งเดียวใช้งานได้หลายครั้ง
  2. ป้องกันปัญหาการแก้ไขข้อมูลซ้ำซ้อน โดยการแก้ไข 2 หน้าที่ไม่เหมือนกัน
  3. ช่วยให้ผู้อ่านสามารถเชื่อมโยงระหว่างบทความ ที่ใกล้เคียงกันได้ (สำหรับแม่แบบเชื่อมโยงหัวข้อ)
  4. สะดวกสำหรับการตรวจสอบ โดยแต่ละแม่แบบสามารถเชื่อมโยงถึงกันในหมวดหมู่ของแม่แบบนั้น

แม่แบบแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ คือ

  • แม่แบบแสดงข้อความ ใช้สำหรับแสดงข้อมูลที่มีการใช้หลายๆ ครั้ง
  • แม่แบบเชื่อมโยงหัวข้อ เป็นแม่แบบใช้แสดงข้อความชนิดหนึ่ง แต่แสดงข้อความที่มีการเชื่อมโยง ไปหาข้อความอื่นที่มีลักษณะเนื้อหาใกล้เคียงกัน เพื่อให้ผู้อ่านสามารถอ่านเพิ่มบทความที่ใกล้เคียงกันได้

แสดงข้อมูล[แก้ไข]

ถ้าต้องการแสดงข้อมูลถึงผู้อ่าน สามารถเขียน {{เสียรส}} สำหรับเรียกใช้ แม่แบบ:เสียรส และ {{โครง}} สำหรับเรียกใช้ แม่แบบ:โครง

แม่แบบ:เสียรส จะแสดงผลดังนี้
และ แม่แบบ:โครง จะแสดงผลดังนี้
โครง บทความนี้ยังเป็นโครง คุณสามารถช่วยไร้สาระนุกรมได้โดยเพิ่มข้อมูล

แจ้งข้อมูล[แก้ไข]

ในกรณีที่ต้องการแจ้งข้อมูลถึงชาวไร้สาระนุกรมคนอื่น ๆ เราสามารถใส่แม่แบบแจ้งข้อมูลไว้ที่หัวบทความหรือส่วนที่ต้องการแจ้ง

แม่แบบ:ยจะแสดงผลดังนี้
โครง บทความนี้ยังเป็นโครง คุณสามารถช่วยไร้สาระนุกรมได้โดยเพิ่มข้อมูล
แม่แบบ:กำลังทำจะแสดงผลดังนี้
โครง บทความนี้ยังไม่ได้เขียนเนื้อหาหรือวางพล็อตเรื่อง แต่ผู้เริ่มบทความกำลังจะสร้าง คุณสามารถช่วยเราได้ด้วยการใส่เนื้อหาเพิ่มเติมจากผู้เริ่มบทความ
ดูเพิ่มที่โครงส่วน
และ แม่แบบ:ไม่เป็นกลางจะแสดงผลดังนี้

แม่แบบเชื่อมโยงหัวข้อ[แก้ไข]

แม่แบบเชื่อมโยงหัวข้อ มีลักษณะเพื่อการแสดงผลโดยมีจุดประสงค์เพื่อเชื่อโยงบทความสองบทความขึ้นไปโดยแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ แบบป้ายกลุ่มบทความ และ แบบกล่องข้อมูล

ป้ายกลุ่มบทความ[แก้ไข]

แม่แบบเชื่อมโยงหัวข้อเป็นแม่แบบใช้แสดงข้อความชนิดหนึ่ง แต่แสดงข้อความที่มีการเชื่อมโยง ไปหาข้อความอื่นที่มีลักษณะเนื้อหาใกล้เคียงกัน เพื่อให้ผู้อ่านสามารถอ่านเพิ่มบทความที่ใกล้เคียงกันได้ โดยปกติจะใส่ไว้ที่ส่วนท้ายของบทความ ตัวอย่างเช่นแม่แบบรายจังหวัดประเทศเทยภาคต่างๆ จาก (แม่แบบ:จังหวัดประเทศเทย) เรียกใช้โดยเขียน {{จังหวัดประเทศเทย}} จะแสดงข้อความดังนี้

การเรียกใช้[แก้ไข]

วิธีการเรียกใช้แม่แบบ ทำได้โดยการใส่ชื่อแม่แบบ (โดยไม่มีคำว่า แม่แบบ) ไว้ในเครื่องหมายปีกกาคู่ ในลักษณะ {{__ชื่อแม่แบบ__}} สำหรับแม่แบบธรรมดา และ {{__ชื่อแม่แบบ__|__ตัวแปร1__|__ตัวแปร2__|__ตัวแปร3__}}สำหรับแม่แบบที่ต้องการตัวแปร