ไร้สาระนุกรม:แนวทางในการเขียนบทความให้ดียิ่งขึ้น

จากไร้สาระนุกรม — ส่วนหนึ่งของโครงการไร้สาระนุกรมเสรี แหล่งรวบรวมเรื่องราวตลกขบขันและบิดเบือนข้อเท็จจริง
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คู่มือในการเขียน
นโยบาย
นโยบาย
ห้าเสาหลัก
อะไรที่ไม่ใช่ไร้สาระนุกรม
สังคายนาไร้สาระนุกรม
คู่มือพื้นฐาน
เริ่มต้น
หลักการตั้งชื่อบทความ
การแก้ไขหน้า
เริ่มเขียนบทความใหม่
การจัดหน้าโดยใช้แม่แบบช่วย
เขียนให้ดียิ่งขึ้น
การอัปโหลดภาพ
การใส่ไฟล์ภาพ คลิป และแฟลช
การสร้างตาราง
การจัดหมวดหมู่
การสร้างหน้าเปลี่ยนทาง
การลิงก์มาที่ไร้สาระนุกรม
การแก้ความกำกวม
การรวมหัวข้อซ้ำ
อธิบาย
การแก้ไขเล็กน้อย
คำอธิบายอย่างย่อ
การทับศัพท์
คำทับศัพท์ในไร้สาระนุกรม
อ้างอิง
การอ้างอิงแหล่งที่มา
พจนานุกรม
สีที่ใช้ในเว็บ
แม่แบบ
แม่แบบ
โครง
แม่แบบแสดงข้อความ
แม่แบบเชื่อมโยงหัวข้อ
วิธีการสร้างแม่แบบ
โค้ดชั้นสูง
สีที่ใช้ในเว็บ

หน้านี้เป็นแนวทางในการเขียนบทความให้ดียิ่งขึ้น หน้านี้ไม่ใช่กฎตายตัวที่ต้องปฏิบัติตาม แต่เพื่อให้เนื้อหาและรูปแบบมีแนวทางสอดคล้องกัน

บทความที่สมบูรณ์

บทความที่สมบูรณ์ ในลักษณะสารานุกรมของไร้สาระนุกรม เป็นบทความที่สอดคล้องกับนโยบายของไร้สาระนุกรม และบทความต้องประกอบไปด้วย

 • ชื่อที่มีการทำตัวหนา (โดยใส่ เครื่องหมาย ' 3 ครั้ง หน้าหลังชื่อบทความเช่น '''ตัวอย่าง''') แสดงให้เห็นถึงชื่อบทความนั้น
 • ต้องมี ลิงก์ อย่างน้อย 1 ลิงก์ จะเป็นลิงก์ภายในไร้สาระนุกรมเอง หรือลิงค์ไปแหล่งข้อมูลอื่น (External Link) ก็ได้
 • มีการจัดหมวดหมู่ อย่างเหมาะสม
 • รูปแบบการเขียนในบทความเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

การเริ่มต้น

การเริ่มต้นที่ดี กับ การเริ่มต้นที่ไม่ดี สำหรับการเริ่มต้นบทความ บทความใหม่อาจจะเป็นบทความสั้น ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการเขียนบทความ โดยข้อความอย่างน้อย ควรอธิบายความหมายและความสำคัญ

ตัวอย่าง การเริ่มต้นบทความที่ดี

 • ประเทศเทยตั้งอยู่บนแหลมเทย ประชากรส่วนใหญ่เป็นเผ่าคนแคระ มีลักษณะทั่วไปคล้ายประเทศไทยซึ่งอยู่อีกมิติหนึ่งมาก จนขนาดคนเทยแท้ๆ บางคนยังหลงนึกว่าตนเองอยู่ในประเทศไทยเลยทีเดียว
 • คำว่าท่านผู้นั้นมักเจอได้บ่อยๆในการ์ตูน ซึ่งมีความหมายอันคลุมเครือเป็นอย่างมาก บางที ท่านผู้นั้น อาจจะเป็นผู้หญิง ผู้ชาย หมา แมว สัตว์ สิ่งของ หรืออื่นๆก็เป็นไปได้ทั้งนั้น
 • ท่านผู้นั้น หากจะตีความจากผู้ที่พูดนั้น ก็แปลได้ว่า ท่านผู้นั้นที่กล่าวถึงมีความยิ่งใหญ่ เกรียงไกร และเก่งกาจเป็นอย่างมาก ผู้ที่พูดนั้นมักจะเป็นขี้ข้า หรือลูกกระจ๊อกของท่านผู้นั้นอยู่เสมอ หากเปรียบกับในเกมส์ ท่านผู้นั้นก็เปรียบได้กับบอสใหญ่ในเกมส์แล้ว

จะเห็นได้ว่า การเริ่มต้นบทความ ประเทศไทย แม้จะมีรายละเอียดเพียงแค่ส่วนภูมิศาสตร์ แต่ยังมีเนื้อหาพอที่จะให้คนอื่นมาขยายความต่อได้ ขณะเดียวกัน บทความ ไมเคิล ชารา แม้ว่า จะมีการใช้ภาษาอังกฤษมาปน (อาจเนื่องจากผู้เขียนไม่รู้วิธีการสะกดที่ถูกต้อง) ก็ยังนับว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดี และหากต้องการทับศัพท์นั้น อย่าลืมแวะเยี่ยมคำทับศัพท์ที่ใช้ในไร้สาระนุกรมสำหรับรายชื่คคำทับศัพท์ที่ใช้ในไร้สาระนุกรม หรือคุณสามารถเสนอคำใหม่ให้พิจารณาได้หากไม่อยู่ในรายชื่อ

ตัวอย่าง การเริ่มต้นบทความที่ไม่ดี เมื่อเปรียบเทียบกัน เช่น

 • ประเทศเทยตั้งอยู่บนแหลมเทย
 • คำว่าท่านผู้นั้น มีความหมายอันคลุมเครือเป็นอย่างมาก
 • อาโออิ หรือที่รู้จักกันว่า น้องอ้อย เป็นนักแสดงหนังอย่างว่า

การจัดหน้า

แบ่งแยกเป็น 3 ส่วนหลัก ส่วนบทนำ ส่วนเนื้อหา และส่วนโปรแกรม โดย

 1. ส่วนบทนำ เป็นส่วนที่สำคัญที่สุดของบทความ ปรากฏในย่อหน้าแรก (หรือมากกว่านั้น) ของบทความ เนื้อหาเกี่ยวกับข้อความสรุปของบทความนั้นๆ โดยเขียนเริ่มต้น เพื่อให้ผู้อ่านรู้ภาพรวมว่า บทความที่อ่านอยู่ คือบทความเกี่ยวกับอะไร โดยไม่จำเป็นต้องมีเนื้อหาย่อยลงไปใน หรือมีศัพท์เฉพาะ เช่น
  • บทความชีวประวัติ ว่าบุคคลนั้น คือใครและมีและผลงานอะไรที่เป็นที่รู้จัก โดยเนื้อความอื่นๆ เช่น ชีวิตครอบครัว หน้าที่การงาน รางวัล หรือผลงานอื่นๆ ควรจะนำไปใส่ในส่วนเนื้อหาตามเหมาะสม
  • บทความสถานที่ หรือ เมือง เขียนเกี่ยวกับ ภาพรวมของสถานที่นั้น โดยบอกความสำคัญของสถานที่
  • บทความส่วนนี้ไม่ควรเขียนคำศัพท์เฉพาะ เพื่อให้คนที่ไม่ได้มีความสนใจในเรื่องนั้นเป็นพิเศษ สามารถอ่านเข้าใจได้
 2. ส่วนเนื้อหาเขียนอธิบายบทความโดยแบ่งแยกหัวข้อตามความเหมาะสม
  • แบ่งเนื้อหา ออกเป็นหัวข้อย่อย โดยแต่ละหัวข้อจะแสดงผลในส่วนของสารบัญของเนื้อหานั้น หัวข้อควรจะเป็นคำที่กระชับ ชัดเจน ไม่เย้นเย้อ และขณะเดียวกันก็ไม่ควรสั้นจนเกินไป
  • ตัวอย่างชื่อหัวข้อย่อย ของส่วนเนื้อหา เช่น ในบทความประเทศไทย สามารถแบ่งเป็น "ประวัติศาสตร์" "ภูมิประเทศและภูมิอากาศ" "การศึกษา" "สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ"
 3. ส่วนหมวดหมู่ และลิงก์ข้ามภาษา ส่วนนี้เป็นส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่ง เพื่อให้แต่ละบทความสามารถจัดเก็บและเชื่อมโยงกันได้ ท้ายสุดของบทความ ต้องจัดหมวดหมู่และลิงก์ข้ามภาษา โดยหมวดหมู่จะเป็นการเชื่อมโยงแต่ละบทความในไร้สาระนุกรมภาษาไทย ส่วนลิงก์ข้ามภาษาเป็นการเชื่อมโยงระหว่างบทความเดียวกันในภาษาอื่นๆ

ส่วนท้ายของเนื้อหา

ในส่วนท้ายของเนื้อหา จะเป็นการเขียนหรือเชื่อมโยงไปยังที่มา หรือบทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

คำวิพากษ์วิจารณ์

เป็นช่วงที่สามารถให้ผู้เขียนบทความหรือผู้เยี่ยมชมเข้ามาให้ความคิดเห้นส่วนตัวนบทความนี้ได้

คำสัมภาษณ์

ถ้ามีบทสนทนาซึ่งเกี่ยวข้องกับบทความนี้ สามารถใส่ยังช่วงนี้ได้

ดูเพิ่ม

ถ้ามีการแนะนำให้ผู้อ่าน อ่านบทความอื่นในไร้สาระนุกรม ที่เกี่ยวข้องกับบทความนั้นๆ ให้ใส่ไว้ในหัวข้อย่อย "ดูเพิ่ม" เขียนโดยใช้คำสั่ง == ดูเพิ่ม ==

บทความที่เกี่ยวข้อง

ถ้ามีบทความอื่นที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับบทความนี้ สามารถใส่ได้ที่นี่

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ถ้ามีลิงก์ไปยังเว็บไซต์ด้านนอกแสามารถใส่ได้ที่นี่

* [http://www.aaa.com/ รายละเอียดเกี่ยวกับ...]
* [http://www.bbb.com/ บทสัมภาษณ์เกี่ยวกับ...]
* [http://www.ccc.com/ รวมผลงานเกี่ยวกับ...]

ลิงก์ข้ามภาษา

ถ้ามีบทความเดียวกันในไร้สาระนุกรมภาษาอื่น ให้ใส่ลิงก์ข้ามภาษาไว้ที่ส่วนล่างสุดของบทความ ด้านล่างนี้คือตัวอย่างลิงก์ข้ามภาษาที่นำมาจากบทความประเทศไทย 6 อันดับแรก:

[[af:Thailand]]
[[an:Tailandia]]
[[ar:تايلند]]
[[ast:Tailandia]]
[[az:Tayland]]
[[bg:Тайланд]]

รูปแบบพื้นฐานในไร้สาระนุกรมไทย

ส่วนบทนำของบทความในลักษณะสรุปบทความ 

== รายละเอียด1 ==

== รายละเอียด 2 ==

== อ้างอิง ==

== ดูเพิ่ม ==

=== แหล่งข้อมูลอื่น ===

[[หมวดหมู่:___]]