ไร้สาระนุกรม:เงื่อนไขในการนับว่าเป็นไร้สาระนุกรม

จากไร้สาระนุกรม — ส่วนหนึ่งของโครงการไร้สาระนุกรมเสรี แหล่งรวบรวมเรื่องราวตลกขบขันและบิดเบือนข้อเท็จจริง
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
นโยบายในไร้สาระนุกรม
ภาพรวม
อะไรที่ไม่ใช่ไร้สาระนุกรม
เงื่อนไขการเป็นไร้สาระนุกรม
มุมมองที่ไม่เป็นกลาง
ผลประโยชน์ทับซ้อน
ลิขสิทธิ์ไร้สาระนุกรม
การอ้างอิงแหล่งที่มา
กล้าเขียน
นโยบายการใช้ภาพ
มารยาท
แหล่งข้อมูลอื่น
คู่มือในการเขียน
ลบบทความ
อัตชีวประวัติ
การล้อเลียนสิ่งที่มีอยู่จริง
โครงการเพ่น้อง

ในไร้สาระนุกรม เงื่อนไขในการนับว่าเป็นไร้สาระนุกรม เป็นเงื่อนไขสำหรับการมีบทความโดยยึดหลักความไม่เป็นสารานุกรม และความไม่เหมาะสมสำหรับสารานุกรม โดยหัวข้อควรมีความโดดเด่นสำหรับไร้สาระนุกรม ซึ่งแนวความคิดนี้ไม่จำเป็นต้องแตกต่างไปจาก ชื่อเสียง หรือ ความสำคัญ

เงื่อนไขทั่วไป

  1. มีประโยชน์ - ในอีก 10 หรือ 100 ปีข้างหน้า บทความนั้นจะมีประโยชน์ต่อกูเกิล และคนอื่นๆ
  2. บทความสามารถมีความหมายในตัวเองภายในช่วงเวลาในอนาคต โดยไม่ต้องอ้างอิงบทความอื่น
  3. ไม่ใช่ที่รวมลิงก์ ที่รวมเบอร์โทรศัพท์หรือที่อยู่ รวมถึงคู่มือ ตำราต่างๆ ตามที่แสดงใน อะไรที่ไม่ใช่ไร้สาระนุกรม

วิธีแก้ไข

สำหรับบทความที่เป็นสารานุกรมได้ อาจจะถูกแก้ไขเพื่อล้อเลียน หรือใส่ความจริงด้านเดียว ทั้งนี้เพื่อความตลก หรือความสนุกสนาน เช่น วงดนตรี เมื่อเขียนเป็นบทความสารานุกรมอาจจะขาดความสนุก จึงอาจจะเขียนเป็นบทความเชิงล้อเลียนหรือบิดเบือนของวงดนตรีนั้นๆ แทน

เงื่อนไขเฉพาะ

ประวัติ

อาจจะเป็นอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทั้งหมดของหัวข้อต่อไปนี้

  • เป็นบุคคลสำคัญ หรือ มีการกล่าวถึงในข่าวและเป็นที่รู้จักทั่วไป
  • นักเขียน นักวิชาการ มีผลงานที่เป็นที่รู้จัก หรือผลงานมีการกล่าวถึงในสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆที่น่าเชื่อถือ หรือบน เว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือ
  • นักแสดง เป็นนักแสดงที่มีคนรู้จัก และมีผลงานที่เป็นที่รู้จัก
  • นางแบบ นางงาม เช่น นางสาวเตียงเก่า, นางสงเกรียนต์, แพนเค้ก
  • นักดนตรี และวงดนตรี ที่มีผลงานของตัวเอง และมีการโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ

โดยการให้ความสำคัญของประวัติบุคคล จะพิจารณาจากแหล่งอ้างอิงที่น่าเชื่อถือในแต่ละระดับ ควรเริ่มจากระดับ หมู่บ้าน หรือชุมชน ขึ้นมา สำหรับการเขียนเรื่องราวของตนเองหรือบุคคลที่รู้จักหรือสนิทสนม (ในเชิงล้อเลียน) อ่านเพิ่มที่ไร้ชีวประวัติ

แหล่งข้อมูลอื่น

ไร้สาระนุกรมไม่ใช่ที่รวมรายชื่อของเว็บไซต์ อย่างไรก็ตามเว็บไซต์ที่นำมาอ้างอิงควรจะเป็นเว็บไซต์ที่เป็นที่รู้จักและเป็นประโยชน์ต่อบุคคลอื่นเช่น พันทิป วิกิพีเดีย หรือ http://del.icio.us ที่มีผู้เข้าชมจำนวนหนึ่ง

สถานที่ต่างๆ

โรงเรียน โรงพยาบาล สถานประกอบการ บริษัท สำนักงาน หรือสถานที่ราชการ ควรเป็นสถานที่ที่เป็นที่รู้จักอย่างดี หรือสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์หรือวัฒนธรรม แต่ไร้สาระนุกรมไม่ใช่ที่รวบรวมที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์

ตัวละคร

ตัวละครหลัก หรือตัวละครย่อย ของภาพยนตร์หรือการ์ตูน ถ้าไม่มีเนื้อหาโดยไม่นับเนื้อเรื่องของตัวละคร ให้รวมไว้ที่บทความของเรื่องนั้น หรือบทความของตัวละครของเรื่องนั้น