ไร้สาระนุกรม:หน้าเปลี่ยนทาง

จากไร้สาระนุกรม — ส่วนหนึ่งของโครงการไร้สาระนุกรมเสรี แหล่งรวบรวมเรื่องราวตลกขบขันและบิดเบือนข้อเท็จจริง
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คู่มือในการเขียน
นโยบาย
นโยบาย
ห้าเสาหลัก
อะไรที่ไม่ใช่ไร้สาระนุกรม
สังคายนาไร้สาระนุกรม
คู่มือพื้นฐาน
เริ่มต้น
หลักการตั้งชื่อบทความ
การแก้ไขหน้า
เริ่มเขียนบทความใหม่
การจัดหน้าโดยใช้แม่แบบช่วย
เขียนให้ดียิ่งขึ้น
การอัปโหลดภาพ
การใส่ไฟล์ภาพ คลิป และแฟลช
การสร้างตาราง
การจัดหมวดหมู่
การสร้างหน้าเปลี่ยนทาง
การลิงก์มาที่ไร้สาระนุกรม
การแก้ความกำกวม
การรวมหัวข้อซ้ำ
อธิบาย
การแก้ไขเล็กน้อย
คำอธิบายอย่างย่อ
การทับศัพท์
คำทับศัพท์ในไร้สาระนุกรม
อ้างอิง
การอ้างอิงแหล่งที่มา
พจนานุกรม
สีที่ใช้ในเว็บ
แม่แบบ
แม่แบบ
โครง
แม่แบบแสดงข้อความ
แม่แบบเชื่อมโยงหัวข้อ
วิธีการสร้างแม่แบบ
โค้ดชั้นสูง
สีที่ใช้ในเว็บ

หน้าเปลี่ยนทาง เป็นหน้าพิเศษที่เชื่อมโยงบทความต่อไปอีกทอดนึง เพื่อสะดวกในการโยงข้อมูลสองบทความ และช่วยในการค้นหา โดยเนื้อหาของหน้าเปลี่ยนทางนั้นจะไม่มีอะไรเลย ยกเว้น

#เปลี่ยนทาง [[ชื่อบทความที่จะลิงก์ต่อไป]]

วิธีใช้

ถ้าต้องการทำหน้าบทความที่ 1 รีไดเร็กท์ไปที่ หน้าบทความที่ 2 ให้ใส่ข้อความต่อไปนี้ในหน้าที่ 1

#เปลี่ยนทาง [[บทความที่ 2]]

เช่น หน้า กรุงเทย ทำ รีไดเร็กท์ไปที่ กรุงเทยมหานคร

#เปลี่ยนทาง [[กรุงเทยมหานคร]]

รีไดเร็กท์่สามารถกระทำกับเฉพาะส่วนหัวข้อย่อยในบทความได้

#เปลี่ยนทาง [[กรุงเทยมหานคร#การคมนาคม]]

ผลที่เกิดจะรีไดเร็กท์ไปที่หน้า กรุงเทยมหานคร หัวข้อ การคมนาคม ถ้ามีหัวข้อนั้น หากไม่มีหัวข้อนั้นอยู่ จะรีไดเร็กท์ไปที่หน้ากรุงเทยมหานครเท่านั้น

หน้าไหนที่ควรทำหน้าเปลี่ยนทาง

 • ภาษาพูด
 • คำที่มักจะเขียนผิดบ่อย หรืออาจจะเขียนผิดได้ง่าย
 • คำย่อที่มีความหมายเดียว หรือที่ใช้กันจนเข้าใจ เช่น กทม --> กรุงเทยมหานคร
 • คำภาษาอื่น ที่มีการใช้บ่อย เช่น USB --> ยูเอสบี
 • ชื่อ นามปากกา นามแฝง
 • คำทับศัพท์ ที่มักจะสะกดผิด
  • เช่น ในภาษาอังกฤษ - T คำลงท้ายสะกด ต.เต่า ซึ่งมักจะสะกดผิดเป็น ท.ทหาร เช่น บิลล์ เกทส์ --> บิลล์ เกตส์
  • และคำในภาษาอื่นๆ
 • การรวมหัวข้อซ้ำ

หน้าไหนไม่ควรทำหน้าเปลี่ยนทาง

หน้าที่มีหลายความหมายควรจะทำ หน้าแก้ความกำกวม แทนการเปลี่ยนทาง ได้แก่

 • คำที่สามารถมีได้หลายความหมายเช่น เกรียน สามารถหมายถึง ชาวเกรียน หรือ หัวเกรียน
 • บทความปลายทางที่ยังไม่มีการสร้าง
 • คำย่อที่มีหลายความหมาย
 • คำที่สะกดผิดอย่างเห็นได้ชัด เช่น สมุดปราการ
 • หน้าส่วนตัวของผู้ใช้