ไร้สาระนุกรม:ลิขสิทธิ์

จากไร้สาระนุกรม — ส่วนหนึ่งของโครงการไร้สาระนุกรมเสรี แหล่งรวบรวมเรื่องราวตลกขบขันและบิดเบือนข้อเท็จจริง
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
นโยบายในไร้สาระนุกรม
ภาพรวม
อะไรที่ไม่ใช่ไร้สาระนุกรม
เงื่อนไขการเป็นไร้สาระนุกรม
มุมมองที่ไม่เป็นกลาง
ผลประโยชน์ทับซ้อน
ลิขสิทธิ์ไร้สาระนุกรม
การอ้างอิงแหล่งที่มา
กล้าเขียน
นโยบายการใช้ภาพ
มารยาท
แหล่งข้อมูลอื่น
คู่มือในการเขียน
ลบบทความ
อัตชีวประวัติ
การล้อเลียนสิ่งที่มีอยู่จริง
โครงการเพ่น้อง

สัญญาอนุญาตที่ไร้สาระนุกรมใช้นั้น อนุญาตให้ผู้ใช้เข้าถึงเนื้อหาได้อย่างเสรี ในแง่เดียวกันกับที่ซอฟต์แวร์เสรีอนุญาตให้ใช้งานได้อย่างเสรี หลักการนี้เรียกว่า ลิขสิทธิ์เสรี (copyleft) ซึ่งหมายถึง เนื้อหาของไร้สาระนุกรมสามารถทำสำเนา, แก้ไขดัดแปลง, และกระจายต่อได้ ตราบเท่าที่เนื้อหานั้น ๆ ยังคงให้อิสระเช่นเดิมแก่ผู้อื่น และยังคงรับรู้ถึงความเป็นผู้ประพันธ์ของบทความที่นำไปใช้ (การโยงกลับมาที่บทความของไร้สาระนุกรมโดยตรง ถือว่าเพียงพอสำหรับการให้เครดิตแก่ผู้ประพันธ์) บทความต่าง ๆ ของไร้สาระนุกรมจะยังคงความเสรีตลอดไป และไม่ว่าใครก็ตามจะสามารถนำบทความไปใช้ได้ภายใต้ข้อกำหนดบางประการ ซึ่งข้อกำหนดเหล่านี้ส่วนใหญ่มีขึ้นเพื่อรักษาเสรีภาพเช่นนี้ไว้

ข้อตกลงการใช้งานเนื้อหาอยู่ภายใต้การควบคุมของของ Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.5 Generic (CNLG)


คำถามที่ถามบ่อย

เราเพิ่มเนื้อหาลงในไร้สาระนุกรมที่มาจากที่อื่นได้หรือไม่

โดยปกติแล้ว ไม่ได้ ซึ่งเนื้อหาส่วนใหญ่ที่อยู่ตามเว็บไซต์ หรือหนังสือต่างๆมักเป็นเนื้อหาที่สงวนลิขสิทธิ์ ซึ่งแม้ว่าไม่มีประกาศแจ้งลิขสิทธิ์ ไม่ได้หมายความว่าเนื้อหานั้นเป็นสาธารณสมบัติ โดยมีบางกรณีที่สามารถนำมาใช้ได้ หากผู้เขียนอนุญาตให้ใช้เนื้อหาภายใต้สัญญาอนุญาตที่เหมาะสม โดยหากยังต้องการเขียนเนื้อหาที่สงวนลิขสิทธิ์นั้น ให้ศึกษาเอาเอง

ส่วนในทางปฏิบัติแล้ว ไม่มีใครสนใจกันนัก ขนาดเอารูปภาพของผู้อื่นมาลงในนิตยสารขายเอาเงิน การคัดลอกเนื้อหาจากในวรรณกรรมของนักเขียนชื่อดัง เพื่อมาส่งสำนักพิมพ์ขาย ยังปรากฏให้เห็นอยู่อย่างบ่อยครั้ง แต่อย่างไรก็ตาม ทาง"ไร้สาระนุกรม" ไม่อนุญาตให้คัดลอกผลงานของใครโดยไม่ได้รับอนุญาต หากเป็นจำพวกวรรณกรรมทั้งหลายที่นักเขียนต้องการจำนำไปส่งตีพิมพ์ โดยเฉพาะการแอบอ้างว่าเป็นเจ้าของบทความ หรือสื่ออื่นใดโดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากเจ้าของ แต่หากเป็นบทความหรือสื่อที่ไม่ได้กำหนดไว้ดังกล่าว ทางไร้สาระนุกรมยังอนุญาตให้สามารถนำมาลงได้ (แต่ไม่ขอรับผิดชอบ!) โดยอย่างน้อยที่สุดต้องลงเครดิตของผู้เขียนและเว็บไซต์ที่มาอยู่เสมอ

ต้องทำอะไรบ้างหากนำเนื้อหาในไร้สาระนุกรมไปใช้

เนื้อหาในไร้สาระนุกรม ยกเว้นข้อความที่อ้างอิงมานั้น อยู่ภายใต้การควบคุมของ CNLG ซึ่งนำไปใช้ได้หากเนื้องานของคุณนั้นอยู่ภายใต้สัญญาอนุญาตเดียวกัน ซึ่งรวมทั้งหมายความว่าคุณควรระบุถึงผู้เขียน รวมถึงอนุญาตให้ผู้อื่นนำเนื้อหาของคุณไปใช้ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่ถ้าหากงานของคุณนั้นไม่สามารถอยู่ภายใต้การควบคุมดังกล่าว การอ้างอิงจากบทความนั้นสามารถทำได้ ภายใต้การใช้งานโดยชอบธรรม


ใครเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์งานเขียนในไร้สาระนุกรม

ทุกคนที่นำงานเขียนมาลงไว้ในไร้สาระนุกรม เป็นการตกลงยินยอมที่จะเผยแพร่ผลงานนั้น ภายใต้สัญญาอนุญาต (การให้ใช้สิทธิในผลงานอันมีลิขสิทธิ์) แบบ GFDL ซึ่งหมายความว่าใครสามารถนำไปใช้ก็ได้ แต่มีเงื่อนไขว่า คนที่เอาไปใช้ต้องให้สิทธิภายใต้ GFDL ต่อคนอื่นต่อไป ซึ่งทำให้คนใช้ต่อไป ต้องแบ่งปันให้คนอื่นต่อๆ ไป ซึ่งสัญญาอนุญาตรูปแบบนี้จะทำให้เกิดการแบ่งปันข้อมูลอย่างสมบูรณ์ โดยอาจกล่าวได้ว่าทุกคนจะได้รับสิทธิภายใต้ GFDL โดยเท่าเทียมกัน.

ทั้งนี้ ลิขสิทธิ์ต่างๆ ของผลงานในไร้สาระนุกรม (เฉพาะในส่วนที่ผู้เขียนได้สร้างสรรค์ขึ้นด้วยตนเอง) ยังคงตกเป็นของผู้สร้างสรรค์งานแต่เพียงผู้เดียว ภายใต้ความคุ้มครองของกฎหมายลิขสิทธิ์. การประกาศให้ใช้การควบคุมนี้, จะไม่มีผลทำให้ ผู้สร้างสรรค์สูญเสียความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในผลงานของตนเองแต่อย่างใด, โดย เจ้าของผลงาน จะยังคงมีสิทธิที่จะนำงานในส่วนของตนไปเผยแพร่ ภายใต้สัญญาอนุญาต แบบอื่นๆ ในรูปแบบใดก็ได้ เท่าที่ กฎหมายรับรอง. การประกาศสัญญาควบคุมนี้, เป็นเพียงการที่เจ้าของผลงาน อนุญาต ให้ผู้อื่น ใช้สอย/ดัดแปลงแก้ไข/เผยแพร่ ผลงานนี้ได้ ภายใต้เงื่อนไขของ CNLG เท่านั้น (ทั้งนี้ เจ้าของผลงาน ไม่สามารถที่จะเรียกคืนหรือ ยกเลิก สัญญาอนุญาต CNLG ในผลงานที่ประกาศออกไปแล้วได้).

ลิขสิทธิ์ในไร้สาระนุกรมไทย

ในไร้สาระนุกรมไทยนั้น เนื้อหาทั้งหมดที่เป็นตัวอักษรอยู่ในการควบคุม CNLG ทุกคนสามารถนำไปใช้ได้ทันทีไม่ต้องขออนุญาต โดยมีเงื่อนไขเดียวคือผู้นำไปใช้ต้องทำตามที่เขียนไว้ในลิขสิทธิ์แบบ CNLG สำหรับภาพ เพลง หรือผลงานอื่นมีลิขสิทธิ์ดังนี้

ประเภทลิขสิทธิ์ ลักษณะลิขสิทธิ์ การนำไปใช้
สาธารณสมบัติ (PD) เสรีอนุญาตให้ทุกคนใช้ได้ ไม่ต้องขออนุญาต ผลงานชนิดนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ ใช้ได้ทันทีโดยไม่มีเงื่อนไข
CNLG เจ้าของผลงานมอบงานให้ CNLG ควบคุม ผู้นำไปใช้สามารถนำไปใช้ได้ทันทีหากเผยแพร่ผลงานของตนเป็นแบบ CNLG เช่นกัน หรือหากไม่สามารถใช้อ้างอิงภายใต้การใช้งานโดยชอบธรรม
ครีเอทีฟคอมมอนส์ (CC) เจ้าของผลงานมอบงานให้เป็นลิขสิทธิ์ตามสัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ ผู้นำไปใช้สามารถนำไปใช้ได้ทันที โดยต้องทำตามเงื่อนไขของสัญญาอนุญาตนั้นๆ เช่น การอ้างถึงเจ้าของเดิม การห้ามปรับปรุงแก้ไข การห้ามใช้เชิงพาณิชย์ เป็นต้น
ดับเบิลยูทีเอฟพีแอล (WTFPL) เจ้าของผลงานมอบงานให้เป็นลิขสิทธิ์ตามสัญญาอนุญาตดับเบิลยูทีเอฟพีแอล ผู้นำไปใช้สามารถนำไปใช้ได้ทันที โดยต้องทำตามเงื่อนไขของสัญญาอนุญาตนั้นๆ คือการระบุถึงเจ้าของเดิมซึ่งเป็นผู้ถือลิขสิทธิ์
ลิขสิทธิ์ (C) เจ้าของผลงานถือลิขสิทธิ์ของผลงานนั้น ผู้นำไปใช้ต้องติดต่อกับทางเจ้าของลิขสิทธิ์ก่อนนำไปใช้

โปรดอย่าลืมว่างานเขียนทั้งหมดในไร้สาระนุกรม ผู้เขียนทั้งหมดยินดีให้งานเก็บไว้ภายใต้สัญญาลิขสิทธิ์ ถ้าคุณไม่ต้องการให้งานของคุณถูกแก้ไข หรือไม่ต้องการให้งานเผยแพร่ตามที่ได้กล่าวไว้ อย่าส่งข้อความเข้ามาที่นี่
นอกจากนี้แน่ใจว่าข้อความที่ส่งเข้ามาได้เขียนด้วยตัวเอง ไม่ได้คัดลอก หรือทำซ้ำจากแหล่งอื่น อย่าส่งงานที่มีลิขสิทธิ์เข้ามาก่อนได้รับอนุญาตจากเจ้าของ!

ในความเป็นจริง

  • ไร้สาระนุกรม ไม่ต้องการผลงานที่มีลิขสิทธิ์อยู่แล้ว เพราะส่วนใหญ่ไม่ฮา แล้วจะโดนลบไปโดยอัตโนมัติ :)
  • แต่อย่างน้อยที่สุดอย่าลืมว่า...
    • อย่าแอบอ้างว่าเป็นเจ้าของผลงานใดทั้งๆที่ไม่ใช่
    • ให้เกียรติเจ้าของผลงาน
    • ลงเครดิตที่มาด้วยทุกครั้ง

Bad Small.png ไร้สาระนุกรมนี้มีการละเมิดลิขสิทธิ์อย่างโจ่งแจ้ง
โชคยังดี ที่นี่ไม่มีใครไปสนอยู่แล้ว