ไร้สาระนุกรม:ผู้ดูแลระบบ

จากไร้สาระนุกรม — ส่วนหนึ่งของโครงการไร้สาระนุกรมเสรี แหล่งรวบรวมเรื่องราวตลกขบขันและบิดเบือนข้อเท็จจริง
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
Accessibility.png นี่เป็นบทความเกี่ยวกับผู้ดูแลระบบ หากท่านไม่พบข้อมูลที่ต้องการ กรุณาดูที่ ผู้คุมกฎแห่งไร้สาระนุกรม
Accessibility.png นี่เป็นบทความเกี่ยวกับผู้ดูแลระบบ หากท่านไม่พบข้อมูลที่ต้องการ กรุณาดูที่ แอดมิน และ ผู้ดูแลระบบของไร้สาระนุกรม

ผู้ดูแล (administrators) คือชาวไร้สาระนุกรมที่มี"ความสามารถเพิ่มขึ้น" โดยผู้ดูแลมีอำนาจหน้าที่เท่าชาวไร้สาระนุกรมทั่วไปทั้งเรื่องในการเขียน การแก้ไขบทความ การเสนอนโยบาย หรือการโหวต โดยไม่มีอำนาจหน้าที่พิเศษเหนือคนอื่น ในขณะเดียวกันชาวไร้สาระนุกรมทุกคนสามารถดูแลระบบในไร้สาระนุกรมได้ โดยช่วยในการเก็บกวาดข้อมูล จัดเรียงข้อมูล และตรวจสอบบทความ โดยชาวไร้สาระนุกรมที่ทำหน้าที่ดูแลระบบมักจะถูกเสนอชื่อให้เป็นผู้ดูแล ผู้ดูแลระบบจะถูกเสนอชื่อขึ้นมา หรือเสนอชื่อของตัวเองได้ ผู้ที่จะมาเป็นผู้ดูแลระบบจะต้องใช้งานไร้สาระนุกรมมาในระยะหนึ่ง เนื่องมาจากให้คุ้นเคยกับนโยบายของไร้สาระนุกรม รวมถึงวิธีการแก้ไขหน้า รวมถึงได้รับการยอมรับจากชาวไร้สาระนุกรมคนอื่น ในบางครั้งชาวไร้สาระนุกรมบางท่านคิดว่า ผู้ดูแลระบบมีหน้าที่แค่เพียงตามเก็บกวาดงาน ซึ่งไม่ถูกต้องเลย ยังมีหน้าที่อื่นๆ อีกเยอะ แล้วแต่เขาจะทำ... ขอให้กระทำในสิ่งที่ถูกต้องก็แล้วกัน

ประเภทของผู้ดูแล

ผู้ดูแลแต่ละระดับต่างก็มีคุณสมบัติที่แตกต่างกันไป โดยลำดับขั้นของผู้ดูแลจะถูกแยกเป็นดังต่อไปนี้

ผู้ดูแลพิเศษ

เป็นประเภทของผู้ใช้ที่ได้รับแต่งตั้งเพื่อให้มีความสามารถพิเศษต่างๆ ที่ทั้งผู้ใช้และผู้ดูแลทั่วไปไม่มี

  • ไร้สาระนุกรม:บอต หรือ Bot เป็นผู้ดูแลที่ทำหน้าที่ตรวจสอบ ปรับปรุง หรือแก้ไขส่วนเล็กน้อยต่างๆ เพราะผู้ที่ได้รับสถานะนี้จะมีสกิล Stealth Mode ติดตัวอยู่ตลอดเวลา จึงทำให้ไม่สามารถปรากฏข้อมูลการปรับปรุงใน ปรับปรุงล่าสุดได้ ดังนั้นจึงใช้แต่เพียงการปรับปรุงเล็กน้อยเท่านั้น ไม่สมควรที่จะนำมาใช้แก้ไขหรือเขียนบทความได้
  • ไร้สาระนุกรม:ผู้มีตาปีศาจ หรือ Check User เป็นผู้ดูแลที่มีความสามารถในการตรวจสอบไอพีของผู้ใช้ที่ลงทะเบียนแล้วได้
  • ไร้สาระนุกรม:Oversight เป็นผู้ดูแลที่มีความสามารถในการซ่อนและคืนรุ่นปรับปรุงได้ โดยที่ผู้ใช้ทั่วไปไม่รู้ว่าข้อมูลต่างๆได้กลบหรือกู้คืนไปเรียบร้อยแล้ว

ผู้ดูแลทั่วไป

เป็นประเภทของผู้ดูแลที่ดูแลไร้สาระนุกรมอยู่ตามปรกติ

  • ไร้สาระนุกรม:ผู้ดูแลระบบ หรือ Sysop เป็นผู้ดูแลเกี่ยวกับระบบต่างๆของไร้สาระนุกรม เช่นการล็อกและลบภาพและบทความ บล็อคไอพี บล็อคผู้ใช้ หรือเปลี่ยนระบบเล็กน้อยบางอย่าง
  • ไร้สาระนุกรม:ผู้ดูแลสิทธิแต่งตั้ง หรือ Bureaucrat เป็นผู้ดูแลที่สามารถแต่งตั้งผู้ใช้อื่นเป็นผู้ดูแลระดับต่างๆได้ และสามารถถอดถอนผู้ดูแลได้ด้วยเช่นกัน ต่างจากวิกิพีเดีย
  • ผู้ดูแลชั่วคราว เป็นผู้ดูแลที่ถูกตั้งขึ้นมาโดยมีระยะเวลาจำกัด เมื่อครบเวลาที่กำหนดจะถูกถอดถอนสิทธิ์อัตโนมัติ หากมีผลงานดีจะสามารถปรับสิทธิ์ให้เป็นถาวรได้

ผู้ดูแลชั้นสูง

ผู้ดูแลระบบชั้นสูง อาจเทียบได้กับโปรแกรมเมอร์หรือเว็บมาสเตอร์ประจำเว็บ

ซึ่งในทางปฏิบัติ ไร้สาระนุกรมไทย ถือว่าผู้ใช้:Carlb เป็นผู้ดูแลชั้นสูงเนื่องด้วยเป็นเจ้าของโฮสต์ที่ไร้สาระนุกรมใช้อยู่

ความสามารถที่เพิ่มขึ้นมา

ความสามารถในการเขียน แก้ไข เสนอนโยบาย หรือโหวต มีความสามารถเทียบเท่ากับชาวไร้สาระนุกรมทุกคน โดยความสามารถที่เพิ่มขึ้นมาของผู้ดูแลระบบส่วนมากจะเป็นในทาง การใช้คำสั่งพิเศษของตัวโปรแกรม ซึ่งได้แก่ การย้อนข้อมูลกลับไปที่การแก้ไขล่าสุด การลบบทความ การเรียกบทความที่ถูกลบคืนมา การล็อก/ปลดล็อกหน้า เพื่อป้องกันการแก้ไขในกรณีที่มีการโต้เถียง การบล็อก/ปลดบล็อกผู้ใช้ที่มารบกวน การแก้ไขหน้าที่ถูกล็อก

สำหรับผู้ดูแลระบบในอีกระดับ จะมีสิทธิ์ในการแต่งตั้ง ชาวไร้สาระนุกรมให้เป็นผู้ดูแลระบบได้

ผู้ดูแลระบบจะแบ่งออกเป็น bureaucrats, steward และ developer ดังนี้

  • ผู้ดูแล "bureaucrat" มีสิทธิแต่งตั้งผู้ใช้ให้เป็นผู้ดูแลได้ สามารถถอดถอนสิทธิ์ได้ เปลี่ยนชื่อผู้ใช้ และรับรองหรือยกเลิกการใช้บอต ได้
  • ผู้ดูแล "steward" สามารถเปลี่ยนสถานะผู้ใช้ทุกแบบ ในทุกโครงการของไร้สาระนุกรมมีเดีย
  • ผู้ดูแล "developer" เป็นระดับการจัดการทางเทคนิคขั้นสูงสุด (โดยในระดับนี้ จะมีลำดับชั้นอีก แต่ผู้ใช้โดยทั่วไปจะไม่ทราบ) โดยสามารถเปลี่ยนแปลงซอฟต์แวร์ของมีเดียไร้สาระนุกรม และฐานข้อมูลของไร้สาระนุกรมมีเดียได้โดยตรง

ร้องเรียนผู้ดูแลระบบ

ถ้าคุณพบเห็นหรือรู้สึกว่าผู้ดูแลระบบประพฤติตัวไม่เหมาะสม หรือกระทำการลำเอียง คุณสามารถร้องเรียนได้ที่ เลขาชาวไร้สาระนุกรม โดยก่อนที่จะร้องเรียนให้แน่ใจว่าได้คุยกับ ผู้ดูแลระบบผู้นั้นโดยตรงก่อน และดูที่ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย เพื่อให้แน่ใจว่าไม่ได้เกิดจากความเข้าใจผิดของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

ผู้ดูแลระบบที่ประพฤติตัวไม่เหมาะสม จะถูกพิจารณาและอาจถูกถอดถอนจากการเป็นผู้ดูแลระบบโดย bureaucrat

จะเป็นผู้ดูแลได้อย่างไร

หากคุณต้องการเสนอชาวไร้สาระนุกรมรายใดเป็นผู้ดูแล (คุณสามารถเสนอตัวเองได้เช่นกัน) ให้เพิ่มชื่อชาวไร้สาระนุกรมผู้นั้นที่ ไร้สาระนุกรม:เสนอชื่อเพื่อเป็นผู้ดูแล เพื่อให้ชาวไร้สาระนุกรมฯ ผู้อื่นออกเสียงเพื่อพิจารณารับรองต่อไป

ผู้ดูแลในไร้สาระนุกรมภาษาไทย

สำหรับข้อมูลล่าสุดดูที่ พิเศษ:Listusers/sysop

ดูเพิ่มที่ รายชื่อผู้ดูแลคู่มือสำหรับผู้ดูแล