ไร้สาระนุกรม:ผลประโยชน์ทับซ้อน

จากไร้สาระนุกรม — ส่วนหนึ่งของโครงการไร้สาระนุกรมเสรี แหล่งรวบรวมเรื่องราวตลกขบขันและบิดเบือนข้อเท็จจริง
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
นโยบายในไร้สาระนุกรม
ภาพรวม
อะไรที่ไม่ใช่ไร้สาระนุกรม
เงื่อนไขการเป็นไร้สาระนุกรม
มุมมองที่ไม่เป็นกลาง
ผลประโยชน์ทับซ้อน
ลิขสิทธิ์ไร้สาระนุกรม
การอ้างอิงแหล่งที่มา
กล้าเขียน
นโยบายการใช้ภาพ
มารยาท
แหล่งข้อมูลอื่น
คู่มือในการเขียน
ลบบทความ
อัตชีวประวัติ
การล้อเลียนสิ่งที่มีอยู่จริง
โครงการเพ่น้อง

ผลประโยชน์ทับซ้อนในไร้สาระนุกรมเกิดขึ้นจากความขัดแย้งระหว่างการพยายามสร้างไร้สาระนุกรมในมุมมองที่ไม่เป็นกลาง กับผู้เขียนที่มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนั้น ผลประโยชน์สามารถเกิดขึ้นได้หลายแบบไม่ว่า การโฆษณาเว็บไซต์หรือเว็บบล็อกของตน การวิพากษ์วิจารณ์คู่แข่ง ในการช่วยให้ไร้สาระนุกรมปลอดจากเรื่องผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับคนใดคนหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนั้น มันเป็นไปไม่ได้ อีกทั้งจะทำให้ความตั้งใจเขียนลดลง ดังนั้นคุณไม่จำเป็นต้องสนใจในเรื่องนี้

รูปแบบผลประโยชน์ทับซ้อน[แก้ไข]

ไร้สาระนุกรมมีจุดประสงค์จะเป็นไร้สาระนุกรมที่ไม่เป็นกลาง และมีการกล่าวถึงในหลายเรื่องว่าอะไรที่ไม่ใช่ไร้สาระนุกรม ซึ่งรวมถึงการโฆษณาสินค้า โฆษณาตัวเอง การปล่อยข่าวลือ ถึงแม้ว่าจะไม่มีหลักเกณฑ์ที่แน่นอนว่าอะไรคือผลประโยชน์ที่ทับซ้อน การพิจารณานั้นขึ้นอยู่กับตัวคุณเอง โดยดูได้จากเจตนาของตัวคุณในขณะที่เขียน ว่ากำลังพยายามสร้างไร้สาระนุกรมที่ไม่เป็นกลางอยู่หรือไม่

สิ่งตอบแทน[แก้ไข]

ถ้าคุณได้รับผู้เยี่ยมชมหรือคนแอดเป็นเพื่อนมากขึ้นในการแก้ไขเรื่องราวเกี่ยวกับเว็บไซต์หรือเว็บบล็อกของคุณ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม หรือการแก้ไขไร้สาระนุกรมส่งผลให้คุณได้รับผลตอบแทนในอนาคต ทางไร้สาระนุกรมแนะนำให้คุณเขียนบทความเหล่านั้นเพราะจะทำให้คุณตั้งใจเขียนบทความนั้นมากขึ้น และถึงมีเนื้อหาที่ไม่ไม่เป็นกลางเกิดขึ้น ทางเราก็ไม่สนใจอยู่ดี

อัตชีวประวัติ[แก้ไข]

ดูเพิ่มที่ ไร้สาระนุกรม:อัตชีวประวัติ

คุณไม่ควรเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับตัวคุณเอง บุคคลใกล้ตัว หรือเกี่ยวกับผลงานที่คุณสร้างขึ้น ซึ่งถ้าตัวคุณหรือผลงานของคุณมีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักมากพอ คนอื่นจะมาเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับคุณในที่สุด หรือถ้าไม่ ทางเราขอให้คุณเขียนในหน้าผู้ใช้ของตัวคุณเองจะดีกว่า

หน้าผู้ใช้[แก้ไข]

ผู้เขียนไร้สาระนุกรมสามารถเขียนเรื่องราวของตนเองลงได้ในไร้สาระนุกรมในส่วนหน้าย่อยที่เรียกว่าหน้าผู้ใช้ โดยหน้าเหล่านั้นจะขึ้นต้นด้วยคำว่า "ผู้ใช้:" ซึ่งจะแบ่งแยกออกจากส่วนไร้สาระนุกรมอย่างชัดเจน โดยแต่ละคนสามารถเขียนได้อย่าง "เหมาะสม" ตามนโยบายไร้สาระนุกรม ซึ่งหน้านี้จะถูกคุ้มครองโดยผู้ดูแลและผู้ใช้อื่นๆให้ไม่ถูกแก้ไขโดยบุคคลอื่นใดๆทั้งสิ้น อย่างไรก็ตามถ้าคุณต้องการเขียนเรื่องราวของตนเองโดยไม่สนใจที่จะร่วมเขียนอย่างอื่นในไร้สาระนุกรม เราขอไล่ให้คุณไปสร้างบล็อกหรือเว็บไซต์ของคุณเอง

ผลที่ไม่คาดคิดที่อาจเกิดขึ้น[แก้ไข]

เมื่อคุณเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับตัวคุณ ผลงานคุณ หรือเว็บไซต์คุณ แน่นอนว่างานเขียนนั้นคุณได้มอบให้กับทางไร้สาระนุกรมผ่านทางลิขสิทธิ์แบบ GFDL ซึ่งคุณไม่สามารถควบคุม และไม่มีสิทธิในการลบบทความนั้นๆ เมื่อบทความนั้นถูกสร้างขึ้นแล้วจะมีชาวไร้สาระนุกรมคนอื่นมาช่วยกันเขียน และแก้ไขให้บทความนั้นไม่เป็นกลางและสอดคล้องกับนโยบายไร้สาระนุกรม ซึ่งอาจรวมถึงเนื้อหาในด้านลบ และคำพิพากษ์วิจารณ์ที่คุณอาจไม่ต้องการ ซึ่งไร้สาระนุกรมนั้นไม่มีการลบบทความเพียงเพราะคุณไม่ชอบ ดังนั้นอย่าเพียงแต่สร้างเนื้อหาที่คุณชื่นชอบ หรือเพียงต้องการสรรเสริญ

ตัวอย่างเช่นในบทความ วิจิตร เกตุแก้ว ซึ่งยังไม่ได้ถูกเริ่มต้นการเขียนเลยสักครั้ง แต่อาจจะมีข้อความแบบนี้ปรากฏขึ้นมา

แม่ง ก้นเหนียวชิบ ตูดติดกับเก้าอี้นายกสมาคมฟุตบอลอยู่ได้ ที่บอลไทยไม่ไปถึงไหนก็เพราะมันนี่แหละ

ซึ่งจะเห็นได้ชัดถึงผลประโยชน์ทับซ้อนในความต้องการวิพากษ์วิจารณ์ในทางลบของบุคคลผู้นี้ แต่อย่างไรก็ตาม คุณก็สามารถเขียนได้! แต่ยังไม่สุภาพ ดังนั้นคุณควรจะเปลี่ยนเป็น

นายกสมาคมฟุตบอลไทยที่คุมอำนาจสูงสุดของทีมชาติไทย สาเหตุที่ไทยจะแพ้ติมอร์ในอนาคตก็น่าจะมีสาเหตุจากบุคคลผู้นี้

ซึ่งจะดูมีความสุภาพกว่า แต่ความหมายไม่เปลี่ยนแปลงเท่าไหร่นัก