ไร้สาระนุกรม:นโยบายในการลบบทความ

จากไร้สาระนุกรม — ส่วนหนึ่งของโครงการไร้สาระนุกรมเสรี แหล่งรวบรวมเรื่องราวตลกขบขันและบิดเบือนข้อเท็จจริง
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
นโยบายในไร้สาระนุกรม
ภาพรวม
อะไรที่ไม่ใช่ไร้สาระนุกรม
เงื่อนไขการเป็นไร้สาระนุกรม
มุมมองที่ไม่เป็นกลาง
ผลประโยชน์ทับซ้อน
ลิขสิทธิ์ไร้สาระนุกรม
การอ้างอิงแหล่งที่มา
กล้าเขียน
นโยบายการใช้ภาพ
มารยาท
แหล่งข้อมูลอื่น
คู่มือในการเขียน
ลบบทความ
อัตชีวประวัติ
การล้อเลียนสิ่งที่มีอยู่จริง
โครงการเพ่น้อง

นโยบายการลบบทความที่สร้างขึ้นมาใหม่

ถ้าบทความได้ถูกเขียนขึ้น โดยมีเนื้อหาลักษณะตามข้อใดข้อหนึ่งด้านล่างนี้ ซึ่งอาจจะขัดกับนโยบายไร้สาระนุกรมไทย จะทำให้มีการแจ้งลบหรือไปแล้วได้ โดยมีนโยบายทั่วไปดังนี้

 1. บทความไม่มีเนื้อหา ไร้สาระ ทดลองเขียน หรือมีเพียงชื่อบทความ
 2. บทความที่ไม่เหมาะสมสำหรับไร้สาระนุกรมไทย
 3. บทความก่อเกรียน
 4. บทความที่มีเนื้อหาเจตนาโฆษณา
 5. บทความที่เนื้อหาไม่เกี่ยวข้องกับชื่อบทความ
 6. บทความรวมรายชื่อเว็บไซต์และไม่มีเนื้อหาอื่นเพิ่ม
 7. บทความที่ละเมิดลิขสิทธิ์ และไม่มีการแก้ไขภายใน 7 วัน
 8. บทความที่สั้นมาก ไม่มีเนื้อหาที่มีสาระ ซึ่งไม่อาจถือว่าเป็นโครง
 9. บทความที่ไม่ได้เป็นภาษาไทย

โปรดทราบว่าผู้ดูแลระบบอาจเลือกที่จะไม่ลบ หรือลบเนื่องจากกรณีอื่นที่ไม่ได้เอ่ยขึ้นด้านบน ซึ่งเนื้อหาดังกล่าวด้านบน สามารถแก้ไขได้โดยการเขียนบทความให้สมบูรณ์

นโยบายการลบสำหรับบทความที่มีอยู่เดิม

โดยส่วนใหญ่แล้วบทความที่เหลือรอดในไร้สาระนุกรมได้นั้น มักจะถูกตรวจสอบโดยชาวไร้สาระนุกรมแล้วในระดับหนึ่ง ซึ่งจะทำให้บทความที่เหลือรอดพอที่จะมั่นใจได้ว่าปลอดภัยและถูกต้องตามหลักของไร้สาระนุกรมได้ในระดับหนึ่ง

แต่บางครั้งอาจจะมีบ้างที่เกิดจากความพลั้งเผลอของชาวไร้สาระนุกรมที่ไม่สังเกตเห็นหรือคิดว่ายังไม่ถึงขั้นผิดหลักขั้นร้ายแรง ดังนั้นบทความบางชิ้นที่ไม่เหมาะสมอาจจะหลงเหลืออยู่ โดยหากพบเห็นสามารถแจ้งลบได้ในทันที

นโยบายหนึ่งของไร้สาระนุกรมนั้นคือการ เน้นเขียนไม่เน้นลบ ดังนั้นหากบทความใดถูกเขียนขึ้นมาในไร้สาระนุกรม แล้วบทความนั้นไม่ขัดกับหลักใดก็ตามของไร้สาระนุกรม บทความนั้นจะถูกปกป้องโดยชาวไร้สาระนุกรมโดยอัตโนมัติ หากบทความนั้นถูกก่อเกรียนขึ้นมา บทความนั้นจะถูกย้อนคืนมาในแทบจะทันที ดังนั้นถึงจะเห็นว่าไม่เหมาะสมอย่างใด หากบทความนั้นไม่ได้ถูกลบหรือแจ้งลบโดยชาวไร้สาระนุกรมแล้ว สิ่งที่ท่านควรทำจึงไม่ใช่้การเข้าไปทำหน้าว่างที่บทความแต่เป็นการ พูดคุยหรือแจ้งลบที่หน้านั้นแทน

การแจ้งลบ

สามารถทำการแจ้งลบได้ไม่ว่าในหน้าบทความ ภาพ แม่แบบ หมวดหมู่ หรือหน้าอื่นๆ ด้วยการใส่คำว่า

{{ลบ|สาเหตุที่แจ้งลบ}}

ไว้ที่ส่วนหัวของหน้านั้น โดยคงเนื้อหาเดิมไว้ เพื่อให้ผู้ดูแลระบบพิจารณาลบหน้าดังกล่าว โดยตัวอย่างสาเหตุที่แจ้งลบอันเหมาะสมที่จะให้ผู้ดูแลสามารถลบได้ในทันทีนั้นมีดังต่อไปนี้

 1. เล่นหิ้งขั้นรุนแรง
 2. ใช้ชื่อนามสกุลจริงในบทความ (อาจจะเปลี่ยนเป็นการแก้ไขแทน)
 3. บทความด่าทอเพียงอย่างเดียว (อาจจะเปลี่ยนเป็นการแก้ไขแทน)
 4. บทความเสื่อม (อาจจะเปลี่ยนเป็นการแก้ไขแทน)
 5. ผู้เริ่มเขียนบทความประสงค์ให้ลบ โดยต้องตรงตามเงื่อนไขการลบบทความที่ผู้เริ่มเขียนประสงค์ให้ลบ

การลบบทความที่ผู้เริ่มเขียนประสงค์ให้ลบ

โดยปกติ เมื่อมีผู้เริ่มเขียนมาแจ้งลบ ผู้ดูแลไร้สาระนุกรมจะสามารถพิจารณาลบได้เช่นกัน แต่ไม่ใช่ทุกบทความที่ผู้เขียนแจ้งลบจะต้องถูกลบเสมอไป หากแต่ต้องตรงตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 1. บทความที่มีผู้เริ่มบทความเป็นผู้เขียนเพียงคนเดียว และไม่มีผู้เขียนอื่นอีก
 2. บทความที่ไม่ได้รับความสนใจโดยทั่วไปจากชาวไร้สาระนุกรม

อนึ่ง การที่ผู้เริ่มเขียนทำหน้าว่าง ในบางกรณีจะไม่ถูกนับว่าเป็นการก่อเกรียน แต่จะถือว่าเป็นการแจ้งลบของผู้เริ่มเขียนแทน และจะดำเนินการตามเงื่อนไขข้างต้น

การแจ้งลบบทความที่ถือว่าเป็นการก่อเกรียน

อย่างไรก็ตามติดป้ายแจ้งลบก็สามารถถือว่าเป็นการก่อเกรียนได้หากได้กระทำตรงดั่งเงื่อนไขต่อไปนี้

 1. ติดป้ายแจ้งเตือน พร้อมกับลบเนื้อหาของบทความทิ้ง
 2. ติดป้ายแจ้งเตือนโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร

ในกรณีที่มีบทความบางส่วนที่ไม่เหมาะสม ทางไร้สาระนุกรมจะอนุโลมให้สามารถทำการแก้ไขหรือลบเนื้อหาบางส่วนของบทความบริเวณที่ไม่เหมาะสมได้ในทันที ทว่าด้วยนโยบายของไร้สาระนุกรมที่ว่าด้วยการ เน้นเขียนไม่เน้นลบ จึงทำให้การเลือกที่จะลบบทความแทนที่จะเป็นการแก้ไขนั้นอาจถูกมองว่าเป็นการก่อเกรียนระดับเบาและถูกย้อนคืนบทความกลับมาได้ ดังนั้นถ้าเห็นบทความส่วนไหนไม่เหมาะสมจริง ขอความกรุณาหาทางแก้ส่วนนั้นก่อน หากทำไม่ได้ก็ขอให้อ้างอิงจากนโยบายการเขียนบทความเป็นหลักว่าเนื้อหาส่วนนั้นละเมิดต่อนโยบายหรือไม่ หากละเมิดจริงขอให้เขียนข้อความกำกับอธิบายการแก้ไขเอาไว้ หรือเพื่อความแน่ใจว่าจะไม่มีการสื่อสารที่ผิดพลาดกับสมาชิกท่านอื่น ท่านก็สามารถไปแจ้งสาเหตุยังหน้าพูดคุยของบทความเพื่อขอความเห็นแล้วจึงลงมือแก้ไขหรือลบบมความที่ไม่เหมาะสมส่วนนั้นในภายหลังก็ได้