ไร้สาระนุกรม:นโยบายการใช้ภาพ

จากไร้สาระนุกรม — ส่วนหนึ่งของโครงการไร้สาระนุกรมเสรี แหล่งรวบรวมเรื่องราวตลกขบขันและบิดเบือนข้อเท็จจริง
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
นโยบายในไร้สาระนุกรม
ภาพรวม
อะไรที่ไม่ใช่ไร้สาระนุกรม
เงื่อนไขการเป็นไร้สาระนุกรม
มุมมองที่ไม่เป็นกลาง
ผลประโยชน์ทับซ้อน
ลิขสิทธิ์ไร้สาระนุกรม
การอ้างอิงแหล่งที่มา
กล้าเขียน
นโยบายการใช้ภาพ
มารยาท
แหล่งข้อมูลอื่น
คู่มือในการเขียน
ลบบทความ
อัตชีวประวัติ
การล้อเลียนสิ่งที่มีอยู่จริง
โครงการเพ่น้อง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอัปโหลด ดูเพิ่ม วิธีการอัปโหลดภาพ หรือไปที่หน้าอัปโหลดโดยตรง

สิ่งที่ควรรู้ก่อนการใช้งานภาพและสื่อต่างๆ

 1. นึกเสมอว่า ภาพที่ใส่ในบทความ เป็นภาพที่ช่วยทำให้บทความเข้าใจได้ง่ายและบทความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
 2. ภาพที่คุณต้องการ อาจมีอยู่แล้วในไร้ภาพ ซึ่งสามารถเรียกใช้ได้ทันที
 3. ไม่ต้องคำนึงถึงเรื่องลิขสิทธิ์สำหรับไร้สาระนุกรมก่อนที่จะทำการอัปโหลดแฟ้ม ภาพในไร้สาระนุกรมไม่จำเป็นต้องติดป้ายระบุสถานะลิขสิทธิ์ที่ถูกต้อง
 4. ไม่จำเป็นต้องอธิบายแหล่งที่มาของภาพที่ชัดเจนเสมอ เพื่อการตรวจสอบหรือค้นหาเพิ่มเติม
 5. ชื่อภาพควรจะตั้งชื่อให้มีความหมายเฉพาะตัว ไม่สั้นหรือยาวเกินไป ไม่ควรตั้งชื่อภาพเป็นตัวเลขเช่น 001.jpg เพราะจะเป็นการยากในการเรียกใช้และจัดเก็บ ถ้าในระบบมีภาพภายใต้ชื่อเดียวกัน กรุณาเปลี่ยนชื่อเป็นชื่ออื่น ไม่ควรอัปโหลดทับแฟ้มเดิม นอกเสียจากว่าคุณต้องการแก้ไขภาพเก่าโดยการนำภาพใหม่ไปแทนที่
 6. ใส่คำอธิบายของภาพ ถ้าภาพนั้นเป็นภาพที่คุณได้ถ่ายหรือวาดด้วยตัวเอง เพื่อช่วยให้ผู้อื่นเห็นผลงานและในขณะเดียวกัน เพื่อแสดงความเป็นของภาพ
 7. สำหรับภาพที่มีข้อความภาษาไทยในภาพ เช่น แผนผัง แผนที่ ไม่จำเป็นต้องเขียนข้อมูลเพิ่มเติมเป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาอื่นในส่วนของคำบรรยายภาพ เพื่อชาวไร้สาระนุกรมชาติอื่นจะได้สามารถเข้าใจความหมายของภาพได้ยิ่งขึ้นเพราะไม่มีชาติอื่นเข้ามาหรอก
 8. สำหรับภาพที่มีข้อความภาษาอื่นๆในภาพ อาจจะเขียนเพิ่มเติมเป็นภาษาไทย ภาษาอังกฤษ หรือภาษาอื่นในส่วนของคำบรรยายภาพ สำหรับชาวไร้สาระนุกรมชาติไทยสามารถเข้าใจความหมายของภาพได้ยิ่งขึ้น
 9. กรุณาอย่าใส่ชื่อของคุณเอง ลงบนภาพ ถ้าคุณเป็นเจ้าของภาพ โดยให้ใส่ชื่อภายในส่วนคำบรรยายภาพแทน
 10. ใช้ภาพ JPEG สำหรับภาพถ่าย เพื่อให้ได้ความละเอียดสูงสุดในขณะที่ขนาดแฟ้มน้อย ใช้ภาพ SVG หรือ PNG สำหรับภาพลายเส้น เช่น โลโก้ แผนที่ หรือแผนภูมิ
 11. เวลานำภาพไปใช้งานในบทความ ควรใส่คำอธิบายใต้ภาพ เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจว่าภาพสื่อถึงอะไร
 12. อย่าแอบอ้างว่าเป็นเจ้าของภาพทั้งๆที่ไม่ใช่!

การอัปโหลดภาพ

ก่อนที่จะอัปโหลด คุณควรจะมั่นใจว่าภาพที่คุณจะอัปโหลด เข้าข่ายหนึ่งในกรณีต่อไปนี้

 • คุณได้ทำการย่อภาพให้มีไซส์เล็กลงแล้ว
 • คุณได้ใช้ภาพนั้นจริงในไร้สาระนุกรม ไม่ว่าจะประกอบบทความ หรืออวดโฉมให้ผู้อื่นดู
 • หากคุณเป็นเจ้าของสิทธิของภาพนั้น (โดยทั่วไปหมายถึงว่าคุณเป็นผู้สร้างภาพนั้น)คุณได้ตกแต่งมันให้เรียบร้อยดูดีแล้ว
 • คุณสามารถพิสูจน์ได้ว่าเจ้าของลิขสิทธิ์ได้ปล่อยภาพนั้นภายใต้สัญญาอนุญาตเสรี
 • คุณสามารถพิสูจน์ได้ว่าภาพนั้นเป็นสาธารณสมบัติ
 • คุณสามารถระบุเหตุผลของการใช้งานโดยชอบธรรม

ส่วนสามข้อหลังไม่จำเป็นต้องทำตาม

ภาพที่สร้างขึ้นเอง

ไร้สาระนุกรมสนับสนุนการอัปโหลดภาพที่ผู้ใช้สร้างขึ้นเอง แต่ภาพนั้นจะต้องถูกปล่อยภายใต้สัญญาอนุญาตเสรี เช่น GFDL หรือ Creative Commons ที่ยอมรับได้ หรือปล่อยเป็นสาธารณสมบัติ ภาพเหล่านั้นได้แก่ภาพถ่ายที่คุณถ่ายขึ้นเอง ภาพวาดหรือแผนภูมิที่คุณสร้างขึ้น และงานชนิดอื่นๆที่คุณสร้างขึ้นเอง อย่างไรก็ตาม การคัดลอกภาพหรือแผนภูมิที่มีลิขสิทธิ์อาจไม่ได้มีลิขสิทธิ์ใหม่ โดยงานที่มีลิขสิทธิ์จะต้องเกิดจาก "การสร้างสรรค์" และไม่ได้ขึ้นอยู่กับแรงงานที่สร้างงานนั้นๆ ภาพถ่ายของวัตถุสามมิติมักจะมีลิขสิทธิ์ใหม่เป็นของตัวเอง ต่างจากภาพถ่ายของวัตถุสองมิติ (เช่นภาพวาดในพิพิธภัณฑ์)

สำหรับภาพถ่าย อย่าลืมว่าผู้ที่ถือลิขสิทธิ์ภาพคือ ผู้ถ่ายภาพ หรือ เจ้าของภาพต้นฉบับ ซึ่งการสแกน ดัดแปลง ตกแต่ง หรือพยายามแก้ไขภาพไม่ได้หมายความว่าคุณเป็นผู้สร้างภาพ หรืองานดังกล่าวแต่อย่างใด

ไร้สาระนุกรมไม่แนะนำให้ใช้ภาพที่มีตัวคุณ เพื่อนฝูง หรือครอบครัวของคุณปรากฏอยู่ภายในอย่างเด่นชัดเจนจนดึงความสนใจจากวัตถุประสงค์หลัก ภายในเนมสเปซหลัก แต่สามารถใช้ในหน้าผู้ใช้ของคุณได้

ภาพที่ผู้ใช้สร้างขึ้น จะต้องไม่มีการใส่ลายน้ำ ดัดแปลง หรือใส่เครดิตลงในภาพ ที่ส่งผลต่อการใช้ภาพอย่างเสรี ยกเว้นว่าภาพนั้นจงใจที่จะเสนอการใช้ลายน้ำหรือการดัดแปลงนั้น และเกี่ยวข้องกับการใช้ในบทความ การใส่เครดิตของภาพทั้งหมดควรอยู่ในหน้าคำอธิบายภาพ

สาธารณสมบัติ

ภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ของสหรัฐอเมริกา ภาพทั้งหมดที่เผยแพร่ในสหรัฐฯก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2466 ถือเป็นสาธารณสมบัติในปัจจุบัน แต่ไม่รวมถึงภาพที่สร้างขึ้นก่อนปี 2466 และเผยแพร่ในปี 2466 หรือหลังจากนั้น เซิร์ฟเวอร์ของไร้สาระนุกรมไทยตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา ดังนั้นกฎหมายนี้จึงมีความสำคัญด้วย

ในสหรัฐอเมริกา การทำซ้ำของงานศิลปะสองมิติที่เป็นสาธารณสมบัติ ไม่ถือว่ามีลิขสิทธิ์ เช่น การถ่ายภาพภาพวาดโมนาลิซาตรงๆไม่ถือว่ามีลิขสิทธิ์ การสแกนภาพเพียงอย่างเดียวก็ไม่ถือว่ามีลิขสิทธิ์ โดยภาพนั้นมีสถานะลิขสิทธิ์เดียวกับภาพต้นฉบับ อย่างไรก็ตาม กฎหมายลิขสิทธิ์ในหลายประเทศนั้นอาจแตกต่างออกไป

หากคุณสงสัยว่าภาพใดเป็นภาพละเมิดลิขสิทธิ์ (เช่น ไม่มีการระบุสถานะลิขสิทธิ์ในคำอธิบายภาพ และคุณเคยเห็นภาพนั้นที่อื่นโดยที่มีลิขสิทธิ์คุ้มครอง) คุณควรจะใส่ป้ายภาพที่อาจจะละเมิดลิขสิทธิ์ หรือแจ้งลบ

การใช้งานโดยชอบธรรม

การใช้งานภาพที่มีลิขสิทธิ์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ถือสิทธิ อาจเข้าข่ายการใช้งานโดยชอบธรรมในสหรัฐอเมริกา การอ้างสิทธิ์การใช้งานโดยชอบธรรมที่ไม่เหมาะสมถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์และขัดต่อกฎหมาย

ไร้สาระนุกรมอนุญาตให้ใช้ภาพลิขสิทธิ์ที่มีความละเอียดต่ำ หากการใช้ภาพนั้นไม่ส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ทางการค้า มีความสำคัญต่อบทความ และไม่มีภาพเสรีอื่นที่ใช้แทนได้

การระบุแหล่งที่มา

ภาพทุกภาพในไร้สาระนุกรมไม่จำเป็นจะต้องมีการระบุ แหล่งที่มา ของภาพ เพื่อสำหรับอ้างอิงได้ว่ามีที่มาที่ชัดเจนและอ้างอิงได้ โดยหากคุณนึกขยันอยากจะอ้างให้ทำดังต่อไปนี้

 1. ภาพที่สร้างขึ้นเอง ถ้าเป็นภาพที่ผู้อัปโหลดเป็นผู้สร้างสรรค์ขึ้นเอง เช่น ภาพถ่าย หรือ ภาพวาด ให้ระบุแหล่งที่มาว่า "ภาพถ่ายขึ้นเอง หรือ ภาพวาดขึ้นเอง"
 2. ภาพหน้าจอ ถ้าภาพเกิดจากการจับภาพหน้าจอจากคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟน โดยผู้อัปโหลดเอง ให้ระบุแหล่งที่มาว่า "จับภาพขึ้นเอง"
 3. ภาพจากเว็บไซต์ ถ้าเป็นภาพที่เซฟมาจากเว็บไซต์อื่นที่เจ้าของภาพอนุญาตให้นำมาใช้ได้ในไร้สาระนุกรม หรือเป็นภาพสาธารณะ ให้ระบุแหล่งที่มาว่า "ภาพจากเว็บไซต์ (ระบุชื่อและลิงก์ของเว็บไซต์)"
 4. ภาพสแกน ถ้าเป็นภาพที่สแกนมาจากหนังสือหรือสื่ออื่น ๆ ให้ระบุแหล่งที่มาว่า "ภาพสแกนขึ้นเองจาก (ระบุชื่อหนังสือให้ชัดเจน)"

รูปแบบแฟ้ม

 • ภาพลายเส้น สัญลักษณ์ แผนที่ภูมิศาสตร์การเมือง ธง และภาพอื่นๆที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน ควรอัปโหลดในรูปแบบ SVG โดยเป็นรูปเวกเตอร์ ภาพที่มีลักษณะเป็นพื้นที่สีแบบง่ายๆ ขนาดใหญ่ต่อเนื่องกัน ควรจะใช้รูปแบบ PNG
 • ภาพลายเส้น สัญลักษณ์ แผนที่ภูมิศาสตร์การเมือง ธง และภาพอื่นๆที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน ที่ใช้เป็นการใช้งานโดยชอบธรรม ควรใช้รูปแบบ PNG
 • ภาพถ่ายและภาพที่มีความลึกของสีแบบภาพถ่าย ควรใช้รูปแบบ JPEG
 • ภาพเคลื่อนไหวที่ใช้ในบรรทัด ควรใช้รูปแบบ GIF
 • วิดีทัศน์ ควรใช้รูปแบบ Ogg/Theora
 • ภาพหน้าจอ ควรใช้รูปแบบ PNG หรือ JPEG ขึ้นอยู่กับลักษณะของภาพนั้นๆ

การตั้งชื่อแฟ้ม

การตั้งชื่อแฟ้มนั้นอาจตั้งด้วยอักษรไทย หรืออักษรละติน (อักษรภาษาอังกฤษ) แต่การใช้อักษรไทยหรืออักขระพิเศษต่างๆอาจส่งผลต่อผู้ใช้บางคนในการดาวน์โหลดภาพ อีกทั้งยังอาจทำให้เกิดความผิดพลาดในการใช้งานได้ง่าย

การตั้งชื่อแฟ้มควรจะมีความหมายเฉพาะตัวที่บรรยายภาพนั้นในระดับหนึ่ง แต่ไม่มีความยาวมากเกินไป ไม่ควรตั้งชื่อแฟ้มที่มีเพียงลำดับตัวเลขหรือชื่อผู้ใช้ ข้อควรระวังคือ อักษรละตินตัวเล็กและใหญ่นั้นมีผลทำให้ชื่อต่างกัน เช่น Thailand.PNG นั้นต่างกับ Thailand.png แนะนำว่าคุณควรตั้งส่วนของชนิดแฟ้มด้วยอักษรตัวเล็กทั้งหมด

คุณสามารถตั้งชื่อแฟ้มเหมือนกับภาพที่มีอยู่แล้วได้ หากคุณต้องการใช้ภาพที่อัปโหลดใหม่แทนภาพเดิม เช่น ภาพเดิมที่มีคุณภาพดีขึ้น หรือภาพที่มีแสดงสิ่งที่ต้องการสื่อชัดเจนขึ้น การอัปโหลดทับภาพเดิมจะทำให้ผู้ใช้คนอื่นสามารถเปรียบเทียบสองภาพได้ง่าย ไม่ต้องเปลี่ยนภาพในบทความ และไม่ต้องลบภาพเก่าทิ้ง อย่างไรก็ตาม ภาพที่มีรูปแบบแฟ้มต่างกันไม่สามารถทับกันได้

ขนาด

ขนาดของแฟ้ม

แฟ้มที่อัปโหลดจะต้องมีขนาดไม่เกิน 20 เมกะไบต์ ซอฟต์แวร์มีเดียวิกิที่ไร้สาระนุกรมใช้สามารถปรับขนาดภาพโดยอัตโนมัติได้ ดังนั้นจึงไม่จำเป็นที่จะต้องปรับขนาดของภาพด้วยตัวคุณเอง การอัปโหลดภาพที่มีความละเอียดสูงทำให้สามารถนำสื่อของไร้สาระนุกรมไปใช้ได้กว้างขึ้น เช่น นำไปใช้ในการตีพิมพ์

สำหรับงานลายเส้น โดยเฉพาะที่คุณวาดเอง อาจจะดีกว่าถ้าคุณปรับขนาดของภาพด้วยตัวคุณเองและใช้ในบทความ เนื่องจากว่าการปรับขนาดอัตโนมัติอาจสร้างภาพที่มีขนาด (จำนวนไบต์) สูงกว่าหรือมีคุณภาพแย่ลง กรณีนี้แฟ้มภาพ SVG อาจเป็นประโยชน์

ขนาดภาพที่แสดง

หากคุณต้องการแสดงภาพในบทความข้างๆข้อความ คุณควรจะใช้ thumbnail (ดู ไร้สาระนุกรม:วิธีการใส่ภาพ) ซึ่งจะทำให้ภาพนั้นมีขนาดตามการตั้งค่าของผู้ใช้ (ค่ามาตรฐานเท่ากับ 180 พิกเซล) การใส่ขนาดภาพที่ใหญ่กว่านั้น ก็ไม่ควรจะมีความกว้างเกิน 550 พิกเซล เพื่อให้สามารถแสดงในหน้าจอขนาด 800x600 ได้อย่างไม่เป็นปัญหา

ค้นหาภาพในไร้สาระนุกรมจากแคชของกูเกิล

png jpg gif

ดูเพิ่ม