ไร้สาระนุกรม:คำอธิบายอย่างย่อ

จากไร้สาระนุกรม — ส่วนหนึ่งของโครงการไร้สาระนุกรมเสรี แหล่งรวบรวมเรื่องราวตลกขบขันและบิดเบือนข้อเท็จจริง
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คู่มือในการเขียน
นโยบาย
นโยบาย
ห้าเสาหลัก
อะไรที่ไม่ใช่ไร้สาระนุกรม
สังคายนาไร้สาระนุกรม
คู่มือพื้นฐาน
เริ่มต้น
หลักการตั้งชื่อบทความ
การแก้ไขหน้า
เริ่มเขียนบทความใหม่
การจัดหน้าโดยใช้แม่แบบช่วย
เขียนให้ดียิ่งขึ้น
การอัปโหลดภาพ
การใส่ไฟล์ภาพ คลิป และแฟลช
การสร้างตาราง
การจัดหมวดหมู่
การสร้างหน้าเปลี่ยนทาง
การลิงก์มาที่ไร้สาระนุกรม
การแก้ความกำกวม
การรวมหัวข้อซ้ำ
อธิบาย
การแก้ไขเล็กน้อย
คำอธิบายอย่างย่อ
การทับศัพท์
คำทับศัพท์ในไร้สาระนุกรม
อ้างอิง
การอ้างอิงแหล่งที่มา
พจนานุกรม
สีที่ใช้ในเว็บ
แม่แบบ
แม่แบบ
โครง
แม่แบบแสดงข้อความ
แม่แบบเชื่อมโยงหัวข้อ
วิธีการสร้างแม่แบบ
โค้ดชั้นสูง
สีที่ใช้ในเว็บ

เมื่อคุณแก้ไขบทความในไร้สาระนุกรม จะเห็นกล่องข้อความที่เขียนว่า "อธิบายการแก้ไข" อยู่ใต้กล่องแก้ไขหลัก ลักษณะนี้

กล่องคำอธิบายอย่างย่อ

ข้อความที่เขียนลงไปในกล่องนี้ จะไปปรากฏในหน้าปรับปรุงล่าสุด หน้าประวัติ หน้าแสดงความแตกต่างระหว่างรุ่น และหน้ารายการเฝ้าดู

ในกรณีที่คุณทำการแก้ไขบางส่วนของบทความโดยคลิกคำว่า แก้ ภายในตัวบทความ (ไม่ใช่คำว่า แก้ไข ที่อยู่ด้านบนของหน้า) คุณอาจพบว่ามีข้อความที่อยู่ระหว่างเครื่องหมาย /* และ */ อยู่แล้ว ซึ่งเป็นหัวข้อภายในบทความนั้น ให้กรอกข้อความของคุณต่อท้ายข้อความนี้

แนวทาง

การให้คำอธิบายอย่างย่อ เป็นหนึ่งในแนวนโยบายของไร้สาระนุกรม ดีกว่าปล่อยว่างไว้ คำอธิบายที่ชัดเจนจะช่วยให้ผู้อื่นสามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วว่าควรเข้าไปตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงนั้นหรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวไร้สาระนุกรมที่เชี่ยวชาญในเรื่องนั้น คุณอาจไม่จำเป็นที่จะต้องให้คำอธิบาย หากการแก้ไขนั้นเป็น การแก้ไขเล็กน้อย เช่น "แก้สะกด" หรือ "แก้คำผิด" แต่กระนั้นเราก็แนะนำให้กรอกคำอธิบายลงไป

คุณอาจใช้คำอธิบายว่า ย้อนกลับ ในกรณีที่ย้อนการแก้ไขกลับไปยังรุ่นก่อนหน้า ซึ่งมักเกิดในกรณีที่ผู้ใช้ใหม่ทดลองแก้ไข หรือบทความถูกแก้ไขไปในทิศทางที่ทำให้ด้อยคุณภาพลง หากมีความเห็นไม่ตรงกันเกี่ยวกับบทความ ให้พูดคุยกันในหน้าพูดคุยของบทความนั้น อย่าถกเถียงกันผ่านทางคำอธิบายอย่างย่อ