ไร้สาระนุกรม:การแก้ไขเล็กน้อย

จากไร้สาระนุกรม — ส่วนหนึ่งของโครงการไร้สาระนุกรมเสรี แหล่งรวบรวมเรื่องราวตลกขบขันและบิดเบือนข้อเท็จจริง
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คู่มือในการเขียน
นโยบาย
นโยบาย
ห้าเสาหลัก
อะไรที่ไม่ใช่ไร้สาระนุกรม
สังคายนาไร้สาระนุกรม
คู่มือพื้นฐาน
เริ่มต้น
หลักการตั้งชื่อบทความ
การแก้ไขหน้า
เริ่มเขียนบทความใหม่
การจัดหน้าโดยใช้แม่แบบช่วย
เขียนให้ดียิ่งขึ้น
การอัปโหลดภาพ
การใส่ไฟล์ภาพ คลิป และแฟลช
การสร้างตาราง
การจัดหมวดหมู่
การสร้างหน้าเปลี่ยนทาง
การลิงก์มาที่ไร้สาระนุกรม
การแก้ความกำกวม
การรวมหัวข้อซ้ำ
อธิบาย
การแก้ไขเล็กน้อย
คำอธิบายอย่างย่อ
การทับศัพท์
คำทับศัพท์ในไร้สาระนุกรม
อ้างอิง
การอ้างอิงแหล่งที่มา
พจนานุกรม
สีที่ใช้ในเว็บ
แม่แบบ
แม่แบบ
โครง
แม่แบบแสดงข้อความ
แม่แบบเชื่อมโยงหัวข้อ
วิธีการสร้างแม่แบบ
โค้ดชั้นสูง
สีที่ใช้ในเว็บ

ในการแก้ไขหน้า สำหรับผู้ใช้ที่ล็อกอินแล้ว จะมีตัวเลือกให้ตั้งได้ว่า เป็นการแก้ไขเล็กน้อย ดังภาพ

MinorEdit.jpg

การจะระบุว่า การแก้ไขแบบใดเป็นการแก้ไขเล็กน้อย มักจะขึ้นอยู่วิจารณญาณของแต่ละบุคคล การแก้ไขตัวสะกด การจัดหน้า การเรียบเรียงเล็กๆ น้อยๆ ควรจะจัดให้เป็น "การแก้ไขเล็กน้อย"

การแก้ไขที่ไม่ระบุว่าเป็นการแก้ไขเล็กน้อย ควรจะเป็นการแก้ไขที่ต้องการให้ผู้อื่นได้เข้ามาตรวจทานการแก้ไขนั้นๆ ซึ่งเป็นการแก้ไขที่มีผลต่อเนื้อหาภายในหน้านั้นจริงๆ ดังนั้นแม้จะมีการแก้ไขคำเพียง 1 คำ ก็อาจจะมีผลกระทบต่อเนื้อหาได้ ซึ่งกรณีเช่นนี้ไม่ควรระบุว่า เป็นการแก้ไขเล็กน้อย

เหตุผลสำคัญอีกประการหนึ่งคือ ผู้ใช้สามารถ "ซ่อน" การแก้ไขเล็กน้อยให้ไม่แสดงในหน้าปรับปรุงล่าสุดได้ เพื่อความสะดวกในการติดตามตรวจสอบการแก้ไขที่สำคัญอื่น ๆ ซึ่งหากมีการระบุ "การแก้ไขเล็กน้อย" ในการแก้ไขที่กระทบต่อเนื้อหา ก็จะทำให้ผู้ใช้คนอื่นๆ พลาดการเข้าไปช่วยตรวจทานความถูกต้องของการแก้ไขนั้นได้