ไร้สาระนุกรม:การแก้ความกำกวม

จากไร้สาระนุกรม — ส่วนหนึ่งของโครงการไร้สาระนุกรมเสรี แหล่งรวบรวมเรื่องราวตลกขบขันและบิดเบือนข้อเท็จจริง
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คู่มือในการเขียน
นโยบาย
นโยบาย
ห้าเสาหลัก
อะไรที่ไม่ใช่ไร้สาระนุกรม
สังคายนาไร้สาระนุกรม
คู่มือพื้นฐาน
เริ่มต้น
หลักการตั้งชื่อบทความ
การแก้ไขหน้า
เริ่มเขียนบทความใหม่
การจัดหน้าโดยใช้แม่แบบช่วย
เขียนให้ดียิ่งขึ้น
การอัปโหลดภาพ
การใส่ไฟล์ภาพ คลิป และแฟลช
การสร้างตาราง
การจัดหมวดหมู่
การสร้างหน้าเปลี่ยนทาง
การลิงก์มาที่ไร้สาระนุกรม
การแก้ความกำกวม
การรวมหัวข้อซ้ำ
อธิบาย
การแก้ไขเล็กน้อย
คำอธิบายอย่างย่อ
การทับศัพท์
คำทับศัพท์ในไร้สาระนุกรม
อ้างอิง
การอ้างอิงแหล่งที่มา
พจนานุกรม
สีที่ใช้ในเว็บ
แม่แบบ
แม่แบบ
โครง
แม่แบบแสดงข้อความ
แม่แบบเชื่อมโยงหัวข้อ
วิธีการสร้างแม่แบบ
โค้ดชั้นสูง
สีที่ใช้ในเว็บ

การแก้ความกำกวม ในไร้สาระนุกรม และวิเกรียนพีเดีย คือขั้นตอนสำหรับแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อบทความสำหรับสองหัวข้อมีชื่อ ที่เป็นธรรมชาติ ซ้ำกัน หรือคำที่มีคำย่อคำเดียวกัน หรือคำที่มักจะเข้าใจผิด

ไม่ควรสับสนการแก้ความกำกวม กับการรวมหัวข้อซ้ำเข้าด้วยกัน

วิธีแก้ความกำกวม

ก่อนอื่น สร้างบทความใหม่ขึ้นมา เพื่อ รวมคำกำกวมของหมวดต่างๆ เมื่อแก้ไขเสร็จให้ใส่แม่แบบ

ไว้ที่ท้ายบทความเพื่อจัดหมวดคำนั้นๆ เข้าสู่ การแก้ความกำกวม และมีป้ายแสดงต่อผู้อ่านว่าหน้านี้เป็นหน้านี้เป็นหน้าคำกำกวม

เช่น งาน (แก้ความกำกวม) หรือ คาน

นอกจากนี้คำกำกวมยังใช้กับคำภาษาอังกฤษที่มีหลายความหมายในภาษาไทย เช่น derivative หรือ program

เมื่อใดที่ควรแก้ความกำกวม

  • ถ้าคำสองคำหรือมากกว่า มีความหมายแตกต่างกัน โดยที่น้ำหนักของสองข้อความเท่ากัน ให้ใช้หน้าหลักเป็นหน้าแก้ความกำกวม โดยเขียนข้อความอธิบาย และแสดงรายชื่อบทความโยงไปหาหัวข้อที่มีความตรงกัน เช่น วอชิงตัน สามารถหมายถึงวอชิงตัน ดี.ซี., มลรัฐวอชิงตัน หรือจอร์จ วอชิงตัน ได้
  • ถ้าคำสองคำหรือมากกว่า มีความหมายแตกต่างกัน และน้ำหนักของความหมายเน้นไปทางใดมากกว่า ให้ใช้หน้านั้นเป็นหน้าหลักเหมือนเดิม และใส่แม่แบบ:ชื่ออื่นที่บนสุดของบทความเพื่อโยงไปยังหน้าแก้ความกำกวม จากนั้นสร้างหน้าแก้ความกำกวม โดยใช้ชื่อหน้าชื่อเดียวกันและเติมคำว่า " (แก้ความกำกวม)" ต่อท้าย เช่น รัฐ (แก้ความกำกวม) โดยหน้าบทความรัฐมีการโยงไปยังหน้าแก้ความกำกวม หรือถ้าคำอื่นมีความหมายอื่นแค่คำเดียว ให้ใช้แม่แบบ:ชื่ออื่นโยงไปถึงหัวข้อนั้นที่บนสุดของบทความ เช่น บทความคุ้กกี้ โยงไปถึง คุกกี้ (อินเทอร์เน็ต)