ไร้สาระนุกรม:การอ่านตารางจำแนกพันธุ์

จากไร้สาระนุกรม — ส่วนหนึ่งของโครงการไร้สาระนุกรมเสรี แหล่งรวบรวมเรื่องราวตลกขบขันและบิดเบือนข้อเท็จจริง
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

การอ่านตารางการจำแนกพันธุ์

ตัวอย่างตารางจำแนกพันธุ์

ตารางจำแนกพันธุ์ หรือ taxobox (ย่อมาจาก taxonomy infobox) เป็นตารางที่สร้างขึ้นเพื่อจัดจำแนกสิ่งมีชีวิตว่าอยู่ในสายวิวัฒนาการใด ซึ่งส่วนมากในไร้สาระนุกรม มักจะเอามาจำแนกมนุษย์ด้วยกันซะเป็นส่วนใหญ่ สำหรับการอ่านตารางจำแนกพันธุ์นั้น ท่านสามารถทำความเข้าใจได้ไม่ยากนัก อาจจะมีปัญหาอยู่บ้างเล็กน้อยตรงที่ชั้นของวิวัฒนาการ หนังสือบางเล่มอาจเขียนไม่ตรงกับที่เขียนไว้ภายในวิกิพีเดียก็ได้ เช่น ส่วน (พืช) หนังสือบางเล่มเขียนเป็น ดิวิชัน ก็ได้

สำหรับคำอธิบายการอ่านตารางจำแนกพันธุ์ มีดังนี้ (ดูภาพขวาประกอบหมายเลขที่ให้ไว้)

 1. สีกล่องข้อความ เป็นสีที่แบ่งแยกสิ่งมีชีวิตต่างๆ ตามโดเมน และ อาณาจักร โดยจำแนกสีดังนี้
 2. ชื่อสามัญ เป็นชื่อที่เราใช้เรียกขานสิ่งมีชีวิตกันทั่ว ๆ ไป จะใส่ลงตรงนี้ แต่ถ้าสิ่งมีชีวิตชนิดนั้น ๆ ไม่มีชื่อสามัญที่เป็นที่ยอมรับ ผู้เขียนบทความก็สามารถใช้ชื่อวิทยาศาสตร์แทนได้
 3. ภาพของสิ่งมีชีวิต อาจเป็นภาพถ่าย หรือภาพวาด เพื่อบ่งบอกลักษณะทางกายภาพ
 4. คำบรรยาย อาจจะอธิบายรายละเอียดภาพ แหล่งที่มา ชื่อผู้ถ่าย หรืออื่นๆ
 5. สถานะการอนุรักษ์ จะแสดงไว้เฉพาะสิ่งมีชีวิตบางสปีชีส์ โดยเฉพาะในอาณาจักรสัตว์ ที่มีสถานการณ์การดำรงเผ่าพันธุ์ใกล้สูญพันธุ์ (โดยส่วนมากในวิเกรียนพีเดียไทยจะไม่เขียนไว้)
 6. การจำแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์ แสดงการจัดสายวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ซึ่งจะสัมพันธ์กับลักษณะของสิ่งมีชีวิตนั้น ๆ ซึ่งประกอบด้วยชื่อชั้นการจำแนกต่างๆเช่น โดเมน อาณาจักร ไฟลัม ส่วน ชั้น ตระกูล วงศ์ สกุล สปีชีส์(ชนิด) ชนิดย่อย พันธุ์ เป็นต้น
 7. ชื่อทวินาม หรือ ชื่อไตรนาม (หรือชื่อวิทยาศาสตร์) คือชื่อที่ให้แก่สิ่งมีชีวิตแต่ละสปีชีส์ เพื่อให้เข้าใจได้โดยทั่วกัน ถ้ามีสองส่วนเรียกชื่อทวินาม และถ้ามีสามส่วนก็เรียกชื่อไตรนาม และชื่อย่อนักวิทยาศาสตร์ เป็นชื่อย่อของนักวิทยาศาสตร์ผู้ตีพิมพ์ชื่อวิทยาศาสตร์นั้นเป็นครั้งแรก มักใส่ไว้ท้ายชื่อวิทยาศาสตร์ เมื่อกล่าวถึงเป็นครั้งแรกในงานตีพิมพ์ต่าง ๆ โดยมีกฎเกณฑ์บางประการดังนี้
  • ใส่ชื่อสกุลเต็ม เมื่อใช้กับสัตว์ (มักใส่ปีที่ตีพิมพ์ด้วย) เช่น Panthera leo Linnaeus, 1758 ซึ่งเป็นชื่อของสิงโต
  • ใส่ชื่อสกุลย่อ เมื่อใช้กับพืช และเห็ดรา เช่น Cocos nucifera L. ซึ่งเป็นชื่อของมะพร้าว
 8. การกระจายและถิ่นอาศัย บางสปีชีส์ ซึ่งมีข้อมูลสำรวจเรื่องถิ่นที่อยู่ จะมีการทำแผนที่แสดงเขตถิ่นที่อยู่กำกับ
 9. นอกเหนือจากนี้ อาจมีข้อมูลอื่น ๆ เช่นชื่อพ้อง (synonym) ชื่อที่มาจากการผวนคำ (pun) ฯลฯ

การใช้ตารางการจำแนกพันธุ์

เนื้อหาในหน้านี้อธิบายการสร้าง ตารางจำแนกพันธุ์ ของสิ่งมีชีวิต โดยใช้ แม่แบบ:ตารางจำแนกพันธุ์ สร้างตารางเพื่อจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิต คู่มือในการสร้างตารางจำแนกพ้นธุ์แบบเดิมที่ใช้แม่แบบหลายชุดผสมกันนั้นสามารถดูได้ที่นี่ การสร้างเนื้อหาของตารางหลักๆ คือ

ตัวอย่างอย่างง่าย

ตารางจำแนกชนิดพืช และเห็ดรา

จุกนารี
ภาพ:สารานุกรมพืชในประเทศไทย สถานที่:อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
ภาพ:สารานุกรมพืชในประเทศไทย สถานที่:อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
{{taxobox
| name =
| image =
| image_caption =
| regnum =[[พืช]] ([[Plantae]])
| divisio =
| classis =
| ordo =
| familia =
| genus =
| species =
| binomial =
| binomial_authority =
}}


ตารางจำแนกชนิดสัตว์ และโพรทิสตา

Colorado potato beetle
Colorado potato beetle.jpg
{{taxobox | color = pink
| name = 
| regnum = [[Animal]]ia
| phylum = 
| classis = 
| ordo = 
| familia = 
| genus = 
| species = 
| binomial = 
| binomial_authority = 
}}


ตารางจำแนกพืชและเห็ดราในระดับที่สูงขึ้น

แปะก๊วย
รูปใบของแปะก๊วย
รูปใบของแปะก๊วย
{{taxobox
| name =
| status =
| image =
| image_caption =
| regnum = '''พืช''' ([[Plantae]])
| divisio =
| classis =
| ordo =
| familia =
| genus =
| species =
| binomial =
| binomial_authority =
}}


ตารางจำแนกสัตว์ในระดับที่สูงขึ้น

Rorquals
Humpback Whale, Megaptera novaeangliae
Humpback Whale, Megaptera novaeangliae
{{taxobox | color = pink
| name = 
| regnum = [[Animal]]ia
| phylum = 
| classis = 
| ordo = 
| familia = 
| genus = 
| genus_authority = 
| subdivision_ranks = 
| subdivision = 
}}


ชื่อ

ชื่อที่ใช้กำกับควรเป็นชื่อสามัญที่มีการใช้แพร่หลายมากที่สุด ถ้าไม่เช่นนั้นให้ใช้ชื่อทางวิทยาศาสตร์

สี

ในตารางจำแนกพันธุ์รุ่นปัจจุบัน ได้มีการปรับปรุงให้มีความอัจฉริยะยิ่งขึ้น โดยกล่องจะเปลี่ยนสีเองตามชื่ออาณาจักรหรือโดเมน (รวมไวรัส) ดังนี้

แบคทีเรีย
อาณาจักรอื่น โดเมนยูแคริโอต
ยูแคริโอต
อาณาจักรอื่นไม่ระบุโดเมน
ไม่จัดอันดับ
ไม่มีพารามิเตอร์โดเมน/อาณาจักร
มีพารามิเตอร์ฯแต่ไม่ระบุ


การจำแนก

ดังที่ได้แสดงไว้ในตัวอย่างข้างต้น จำเห็นได้ว่าส่วนต่าง ๆ ของการจำแนกในตารางประกอบไปด้วยหัวข้อการจำแนกต่าง ซึ่งมีหลัก ๆ ดังนี้

| regnum = 
| phylum = 
| classis = 
| ordo = 
| familia = 
| genus = 
| species = 

แต่ละหัวข้อของการจำแนกนั้น คือการจำแนกสิ่งมีชีวิตออกตามกลุ่มในระดับการจำแนกนั้น ๆ โปรดสังเกตว่าแต่ละหัวข้อจำแนกนั้นจะระบุด้วย ระดับ(rank) ของการจำแนกเป็นภาษาละติน เพื่อให้สอดคล้องกับวิกิภาษาอื่น ๆ (แต่ในหน้าแสดงผลนี้น จะใช้คำไทยในการแสดงผล) ดังนั้นkingdom, phylum, class, order, family, genus, และ species ข้างต้นนั้นจะแสดงผลเป็น (ดูตารางด้านขวามือ)

Red Wood Ant

ตารางจำแนกพันธุ์ควรจะประกอบด้วยระดับหัวข้อการจำแนกหลัก ๆ ที่อยู่ในระดับการจำแนกที่สูงกว่าระดับการจำแนกของสิ่งมีชีวิตที่อธิบายในบทความ และรวมถึงระดับการจำแนกย่อยที่สำคัญ เพื่อช่วยเสริมความเข้าใจของการจำแนกที่อธิบายในบทความนั้น ส่วนระดับการจำแนกย่อยที่มีความสำคัญน้อยนั้นสามารถละไว้

ตัวอย่างเช่น ในตารางจำแนกพันธุ์ของ Formica ควรที่จะมีหัวข้อการจำแนกสำหรับ tribe และ subfamily เนื่องจากเป็นส่วนช่วยเสริมความเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่าง Formica และ genera อื่นๆ ใน family Formicidae แต่จะเป็นการไม่เหมาะสมที่จะใส่ superorder Endopterygota เนื่องจากทุก genera ของมดก็อยู่ใน superorder เดียวกันนี้ ซึ่งก็ไม่ได้ให้ข้อมูลที่น่าสนใจเพิ่มเติมแต่อย่างใด

ระดับการจำแนกรอง จะถูกจำแนกออกจากระดับการจำแนกหลัก ดังตัวอย่าง

| classis = ...
| subclassis = ...
| superordo = ...
| ordo = ...

สังเกตว่า species และ subspecies ควรจะใช้อยู่ในรูปย่อเช่น H. sapiens, H. s. sapiens โดยที่คำคุณศัพท์ไม่ควรใส่ลอยเป็นคำโดดไว้ ส่วนรูปเต็มของชื่อ species หรือ subspecies นั้นจะให้ไว้ในส่วนของชื่อ ทวินาม และ ไตรนาม

See #Unranked taxa for how to handle taxa with no rank, and #All parameters for a complete list.

Bold/italic markup

Italicization must be done manually. Genus, species, and subspecies should be italicized whenever used, as is the biological standard. For instance, we talk about the genus Homo, the species Homo sapiens, and the species Homo sapiens sapiens.

 • In botany, it is important to include the rank for taxa below species. The rank is not italicized, e.g. Genus species subsp. subspecies var. variety.
 • Some bacteria that have been characterized but not formally named are given Candidatus names. These should be written in the form Candidatus Genus species, rather than italicized normally.

Higher taxa like families may or may not be italicized in different publications. The prevalent standard for Wikipedia is not to italicize them, except in the case of viruses and other infectious particles.

Bolding is used to indicate the subject of the article. The name, binomial, and trinomial arguments bold automatically. In the placement section - regnum through species - the final taxon should be bolded, as well as any higher groups that only include the final taxon. See green sulfur bacteria for an example. In the article itself, the name of the group should only be bolded if it is the title of the article:

 • Critter (Creepus crawlus) is a beastie that lives in habitat.
 • Snagotoothus unkillabilis is a horrible weed with no common name.

Subdivisions

Groups above the rank of species (and even species if there are several notable subspecies) should usually include a list of subgroups. Use the subdivision argument for the list, separating elements by <br/> tags, and the subdivision_ranks argument to say what rank the subgroups have. For instance, for families in an order:

| subdivision_ranks = Families
| subdivision = 
[[Family1]]<br/>
[[Family2]]<br/>
[[Family3]]

In cases where a list would make the taxobox too long, or where the classification is too variable to allow a brief summary, the list should be replaced with a comment like "See text". or the subdivision section should be omitted. In general, when there are more than about 20 subgroups they should go in the article text, and when there are more than 100 they warrant a separate article.

In cases where the classification is variable, a description like "Typical orders" or "Notable orders" may be used.

In cases where the ranks are uncertain, a description like "Subgroups" or "Taxa" may be preferrable. Sometimes it is convenient to represent more than one level of classification in the list. In that case the lower level groups are moved over to the right by prefixing them with   characters - usually three for the first level of indentation, and then one to three more for each subsequent level. Major grades may also be represented by bolded headers, as on plant and heterokont. Remember, though, these should mainly be done when the intermediate rank subgroups are not worthy of separate articles; taxoboxes are too small to include too much duplicate information.

สถานะอนุรักษ์

สถานะอนุรักษ์ (Conservation status) เป็นตัวเลือกเสริมที่จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ โดยสามารถค้นหาได้จาก database of threatened species ซึ่งเป็นเว็บไซต์ของ IUCN โดยใส่ในรูปแบบดังต่อไปนี้

| status = code
| status = EX
| extinct = 1992

กรณีเป็นสถานะปกติที่ไม่ใช่สูญพันธุ์ (EX) ไม่ต้องใส่ปีที่สูญพันธ์ (| extinct = 1992) เพราะจะไม่แสดงผลใดๆ โดยรหัสสถานะและผลลัพทธ์ที่ปรากฏมีดังนี้

ภาพที่ปรากฏ รหัส ความหมาย
Status SE.png SE ปลอดภัยจากการคุกคาม
Status DOM.png DOM เป็นสัตว์เลี้ยงหรือพืชสวน
Status iucn3.1 LC.svg LC ความเสี่ยงต่ำ
Status iucn3.1 NT.svg NT ความเสี่ยงต่ำแต่ควรรีบดำเนินการอนุรักษ์
Status iucn3.1 VU.svg VU มีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์
Status iucn3.1 EN.svg EN มีความเสี่ยงสูงต่อการสูญพันธุ์
Status iucn3.1 CR.svg CR กำลังจะสูญพันธุ์
Status iucn3.1 EW.svg EW สูญพันธุ์ไปจากธรรมชาติ แต่ยังมีในการเพาะเลี้ยงหรือสวนสัตว์
Status iucn3.1 EX.jpg EX สูญพันธุ์ไปจากโลกนี้แล้ว

Fossil range

The stratigraphic range for groups known as fossils may also be included, using the fossil_range argument. For instance, for a group known from the Cambrian to the Permian,

| fossil_range = [[Cambrian]]–[[Permian]]

For groups that still exist or only went extinct recently, the second period should be given as "Recent", and the current status should be indicated using the status argument. For groups that only existed during a single period, simply list it without giving a range.

Images

An image may be included using the arguments image and image_width, which take the name of the file and the display width. In addition, a caption may be provided using image_caption, which also serves as the alternate text for the image.

| image = Something.jpg
| image_width = 240px
| image_caption = [[Common Name]], ''Scientific name''

Note the image should generally be given a width of more than 200px, since this is the default width for the taxobox; most images are currently 240px or 250px. Images smaller than 200px will leave a white margin so should be avoided. Do not include the "ภาพ:" part of the image file name!

If the article is about a species, and the picture is a typical picture of an individual of the species, there's no need for a caption (as it would just repeat the title of the article). However, if you can indicate the sex of the individual, or the location where the picture was taken, or the artist and publication (if an engraving or other illustration) please do so.

If the article is about a higher taxon, give the common name (if any) and the scientific name of the species in the picture.

A second image may be added as follows:

| image2 = Something.jpg
| image2_width = 240px
| image2_caption = [[Common Name]], ''Scientific name''

Use this sparingly, and only when the article is long enough and it makes sense to include the second image here and not later in the article. Camel is a good example (a genus with two well-known representatives).

Authorities

Generally, an authority should be given only for the taxa covered by the article. Higher groups which only include the article subject should also list authorities unless those are the same as for the taxa in question. In the case of species (or subspecies) the authority may be given in the binomial (or trinomial) section. Otherwise authorities may be listed in the placement section. For instance, for an order:

| ordo = 
| ordo_authority = 

The following examples illustrate the different conventions for names, dates, and punctuations in the different kingdoms.

 • Animalia
  • Original name valid: Homo sapiens Linnaeus, 1758
  • Organism reclassified: Pan troglodytes (Linnaeus, 1758)
 • Plantae
  • Original name valid: Magnolia virginiana L.
  • Organism reclassified: Anacamptis pyramidalis (L.) Rich.
 • Bacteria
  • Original name valid: Vibrio cholerae R. Koch 1883
  • Organism reclassified: Streptococcus pneumoniae (Klein 1884) Chester 1901
  • Old name revived: Salmonella enterica (ex Kauffmann & Edwards 1952) Le Minor & Popoff 1987

Authorities in scientific names are also abbreviated according to different standards for plants and animals. To decipher standard abbreviations, see

For more information refer to the article on binomial nomenclature.

Diversity

In higher taxa, and taxa where the subdivision option does not indicate number of species, the diversity argument may be used. This needs to be accompanied by diversity_link which links to an appropriate page, usually a List of ... species page. See, for example, Banksia: the subdivision lists only two subgenera, so the diversity option is used to specify the number of species.

| diversity_link = List of Quercus species
| diversity = 124 species

Range maps

A range map may be included at the end of the taxobox. This uses the range_map, range_map_width, and range_map_caption arguments, in the same manner as an image. See orca for an example range map.

| range_map = Map.jpg
| range_map_width = 240px
| range_map_caption = Range of ...

Synonyms

Where a species has synonyms, the synonyms argument may be used. This should be a list of synonyms separated by <br/> tags.

| synonyms = 
''Genus1 species1'' <small>Authority1</small><br>
''Genus2 species2'' <small>Authority1</small>

Type Species

When the type species of a genus (or larger grouping) is known, the type_species and type_species_authority can be used. For animal entries, the type species should be the original binomial name of the type species, but linked to its current article, and the authority should be plain (no parenthesis). See Mirza for a type species example.

| type_species = 
| type_species_authority = 

Unranked taxa

For each major taxon from family to phylum, you can add an unranked entry to the taxobox. The entry unranked_X appears above rank X, for example unranked_familia appears above family and superfamily and below order, suborder, infraorder, etc:

| ordo = 
| unranked_familia = 
| familia = 

Use unranked taxa sparingly. The need to include unranked taxa generally indicates that you are following a cladistic classification. It is usually better to abbreviate the classification to the major ranks and then discuss the classification in more detail in the article.

Divisions and sections

These ranks have different meanings in zoology and botany.

In botany:

 • Use divisio for division (a rank above class and below kingdom)
 • Use sectio for section (a rank above species and below genus)

In zoology:

 • Use zoodivisio for division (a rank above family and below order)
 • Use zoosectio for section (a rank above family and below order)

พารามิเตอร์ทั้่งหมด

ส่วนนี้คือการแสดงผลค่าพารามิเตอร์ทั้งหมดของแม่แบบนี้ แต่เมื่อคุณจะใช้งานมัน กรุณาทำให้สั้นที่สุดเท่าที่จะทำได้!

ชื่อ
ชื่อสามัญ (ชื่อภาษาอื่นๆ)
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ 2
คำบรรยายภาพ 2
{{taxobox
| สีพิเศษ = cccccc
| name = ชื่อ
| status = สถานะ (ปลอดภัย = SE)
| fossil_range = อายุฟอสซิล
| image = ภาพ (Panthera tigris tigris.jpg)
| image_caption = คำบรรยายภาพ
| image2 = ภาพ2 (Singapore Zoo Tigers.jpg)
| image2_caption = คำบรรยายภาพ 2
| domain = โดเมน
| domain_authority = ผู้ตั้งชื่อโดเมน
| superregnum = อาณาจักรใหญ่
| superregnum_authority = ผู้ตั้งชื่ออาณาจักรใหญ่
| regnum = อาณาจักร
| regnum_authority = ผู้ตั้งชื่ออาณาจักร
| subregnum = อาณาจักรย่อย
| subregnum_authority = ผู้ตั้งชื่ออาณาจักรย่อย
| unranked_phylum = ไฟลัมที่ไม่จัดอันดับ
| unranked_phylum_authority = ผู้ตั้งชื่อไฟลัมที่ไม่จัดอันดับ
| superdivisio = ส่วนใหญ่
| superdivisio_authority = ผู้ตั้งชื่อส่วนใหญ่
| superphylum = ไฟลัมใหญ่
| superphylum_authority = ผู้ตั้งชื่อไฟลัมส่วนใหญ่
| divisio = ส่วน
| divisio_authority = ผู้ตั้งชื่อส่วน
| phylum = ไฟลัม
| phylum_authority = ผู้ตั้งชื่อไฟลัม
| subdivisio = ส่วนย่อย
| subdivisio_authority = ผู้ตั้งชื่อส่วนย่อย
| subphylum = ไฟลัมย่อย
| subphylum_authority = ผู้ตั้งชื่อไฟลัมย่อย
| infraphylum = ไฟลัมฐาน
| infraphylum_authority = ผู้ตั้งชื่อไฟลัมฐาน
| microphylum = ไมโครไฟลัม
| microphylum_authority = ผู้ตั้งชื่อไมโครไฟลัม
| nanophylum = นาโนไฟลัม
| nanophylum_authority = ผู้ตั้งชื่อนาโนไฟลัม
| unranked_classis = ชั้นไม่จัดอันดับ
| unranked_classis_authority = ผู้ตั้งชื่อชั้นไม่จัดอันดับ
| superclassis = ชั้นใหญ่
| superclassis_authority = ผู้ตั้งชื่อชั้นใหญ่
| classis = ชั้น
| classis_authority = ผู้ตั้งชื่อชั้น
| subclassis = ชั้นย่อย
| subclassis_authority = ผู้ตั้งชื่อชั้นย่อย
| infraclassis = ชั้นฐาน
| infraclassis_authority = ผู้ตั้งชื่อชั้นฐาน
| unranked_ordo = อันดับไม่จัดอันดับ
| unranked_ordo_authority = ผู้ตั้งชื่ออันดับไม่จัดอันดับ
| magnordo = magnorder
| magnordo_authority = ผู้ตั้งชื่อ magnorder
| superordo = อันดับใหญ่
| superordo_authority = ผู้ตั้งชื่ออันดับใหญ่
| ordo = อันดับ
| ordo_authority = ผู้ตั้งชื่ออันดับ
| subordo = อันดับย่อย
| subordo_authority = ผู้ตั้งชื่ออันดับย่อย
| infraordo = อันดับฐาน
| infraordo_authority = ผู้ตั้งชื่ออันดับฐาน
| parvordo = parvorder
| parvordo_authority = ผู้ตั้งชื่อ parvorder
| zoodivisio = ดิวิชั่น
| zoodivisio_authority = ผู้ตั้งชื่อดิิวิชั่น
| zoosectio = เซคชั่น
| zoosectio_authority = ผู้ตั้งชื่อเซคชั่น
| zoosubsectio = เซคชั่นย่อย
| zoosubsectio_authority = ผู้ตั้งชื่อเซคชั่นย่อย
| unranked_familia = วงศ์ไม่จัดอันดับ
| unranked_familia_authority = ผู้ตั้งชื่อวงศ์ไม่จัดอันดับ
| superfamilia = วงศ์ใหญ่
| superfamilia_authority = ผู้ตั้งชื่อวงศ์ใหญ่
| familia = วงศ์
| familia_authority = ผู้ตั้งชื่อวงศ์
| subfamilia = วงศ์ย่อย
| subfamilia_authority = ผู้ตั้งชื่อวงศ์ย่อย
| supertribus = เผ่าใหญ่
| supertribus_authority = ผู้ตั้งชื่อเผ่าใหญ่
| tribus = เผ่า
| tribus_authority = ผู้ตั้งชื่อเผ่า
| subtribus = เผ่าย่อย
| subtribus_authority = ผู้ตั้งชื่อเผ่าย่อย
| genus = สกุล
| genus_authority = ผู้ตั้งชื่อสกุล
| genus2 = สกุล2
| genus2_authority = ผู้ตั้งชื่อสกุล2
| subgenus = สกุลย่อย
| subgenus_authority = ผู้ตั้งชื่อสกุลย่อย2
| sectio = ขั้น
| sectio_authority = ผู้ตั้งชื่อขั้น
| series = อนุกรม
| series_authority = ผู้ตั้งชื่ออนุกรม
| species_group = กลุ่มสปีชีส์
| species_group_authority = ผู้ตั้งชื่อกลุ่มสปีชีส์
| species_subgroup = กลุ่มย่อยสปีชีส์
| species_subgroup_authority = ผู้ตั้งชื่อกลุ่มย่อยสปีชีส์
| species_complex = สปีชีส์คอมเพล็กซ์
| species_complex_authority = ผู้ตั้งชื่อสปีชีส์คอมเพล็กซ
| species = สปีชีส์
| species_authority = ผู้ตั้งชื่อสปีชีส์
| subspecies = สปีชีส์ย่อย
| subspecies_authority = ผู้ตั้งชื่อสปีชีสืย่อย
| variety = พันธุ์
| variety_authority = ผู้ตั้งชื่อพันธุ์
| subvariety = พันธุ์ย่อย
| subvariety_authority = ผู้ตั้งชื่อพันธุ์ย่อย
| individual = สายต้น
| individual_authority = ผู้ตั้งชื่อสายต้น
| diversity_link = การเชื่อมโยงไปยังสายพันธุ์อื่นๆ (เป็นลิงค์ยังหน้าอื่นๆ)
| diversity = ประการอื่นๆ (ใช้กับการเชื่อมโยงไปยังสายพันธุ์อื่นๆ)
| common_name = ชื่อสามัญ (ชื่อภาษาอื่นๆ)
| binomial = ชื่อวิทยาศาสตร์
| binomial_authority = ผู้ตั้งชื่อวิทยาศาสตร์
| trinomial = ชื่ออื่นๆ
| trinomial_authority = ผู้ตั้งชื่ออื่นๆ
| type_species = ชนิดของสปีชีส์
| type_species_authority = ผู้ตั้งชื่อชนิดของสปีชีส์
| subdivision_ranks = การจัดอันดับชั้นย่อย (ใช้กับหมวดหมู่ใหญ่ของสิ่งมีชีวิต)
| subdivision = 
*ระดับ1<br>
**ระดับย่อย<br>
**ระดับย่อย<br>
*ระดับ2<br>
**ระดับย่อย<br>
**ระดับย่อย<br>
*ระดับ3<br>
**ระดับย่อย<br>
**ระดับย่อย<br>
*ระดับ4<br>
**ระดับย่อย<br>
**ระดับย่อย<br>
| range_map = แผนที่แสดงขอบเขต (Pleurodeles walti dis.png)
| range_map_width = ขนาดภาพ (200px)
| range_map_caption = รายละเอียดแผนที่
| binomial2 = ชื่อวิทยาศาสตร์2
| binomial2_authority = ผู้ตั้งชื่อวิทยาศาสตร์2
| range_map2 = แผนที่แสดงขอบเขต2 (Pleurodeles walti dis.png)
| range_map2_width = ขนาดภาพ2 (200px)
| range_map2_caption = รายละเอียดแผนที่2
| binomial3 = ชื่อวิทยาศาสตร์3
| binomial3_authority = ผู้ตั้งชื่อวิทยาศาสตร์3
| range_map3 = แผนที่แสดงขอบเขต3 (Pleurodeles walti dis.png)
| range_map3_width = ขนาดภาพ3 (200px)
| range_map3_caption = รายละเอียดแผนที่3
| binomial4 = ชื่อวิทยาศาสตร์4
| binomial4_authority = ผู้ตั้งชื่อวิทยาศาสตร์4
| range_map4 = แผนที่แสดงขอบเขต4 (Pleurodeles walti dis.png)
| range_map4_width = ขนาดภาพ4 (200px)
| range_map4_caption = รายละเอียดแผนที่4
| synonyms = ชื่อพ้อง
}}