ไร้สาระนุกรม:การสร้างตาราง

จากไร้สาระนุกรม — ส่วนหนึ่งของโครงการไร้สาระนุกรมเสรี แหล่งรวบรวมเรื่องราวตลกขบขันและบิดเบือนข้อเท็จจริง
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คู่มือในการเขียน
นโยบาย
นโยบาย
ห้าเสาหลัก
อะไรที่ไม่ใช่ไร้สาระนุกรม
สังคายนาไร้สาระนุกรม
คู่มือพื้นฐาน
เริ่มต้น
หลักการตั้งชื่อบทความ
การแก้ไขหน้า
เริ่มเขียนบทความใหม่
การจัดหน้าโดยใช้แม่แบบช่วย
เขียนให้ดียิ่งขึ้น
การอัปโหลดภาพ
การใส่ไฟล์ภาพ คลิป และแฟลช
การสร้างตาราง
การจัดหมวดหมู่
การสร้างหน้าเปลี่ยนทาง
การลิงก์มาที่ไร้สาระนุกรม
การแก้ความกำกวม
การรวมหัวข้อซ้ำ
อธิบาย
การแก้ไขเล็กน้อย
คำอธิบายอย่างย่อ
การทับศัพท์
คำทับศัพท์ในไร้สาระนุกรม
อ้างอิง
การอ้างอิงแหล่งที่มา
พจนานุกรม
สีที่ใช้ในเว็บ
แม่แบบ
แม่แบบ
โครง
แม่แบบแสดงข้อความ
แม่แบบเชื่อมโยงหัวข้อ
วิธีการสร้างแม่แบบ
โค้ดชั้นสูง
สีที่ใช้ในเว็บ

การสร้างตาราง ในไร้สาระนุกรม สามารถสร้างโดยใช้สัญลักษณ์ เครื่องหมายขีดตั้ง หรือใช้คำสั่งของ HTMLสร้างได้

ตัวอย่างตารางแบบพื้นฐาน

สามารถทำได้ 2 แบบคือ

  • แบบที่ 1: ใช้เครื่องหมายขีดตั้งสองครั้ง || เพื่อแยกแต่ละเซล
{| 
| หลักที่ 1 แถวที่ 1 || หลักที่ 2 แถวที่ 1
|- 
| หลักที่ 1 แถวที่ 2 || หลักที่ 2 แถวที่ 2
|}


  • แบบที่ 2: สร้างเซลแต่ละเซลโดยใช้เครื่องหมายขีดตั้ง | ในแต่ละบรรทัด
{| 
| หลักที่ 1 แถวที่ 1
| หลักที่ 2 แถวที่ 1
|- 
| หลักที่ 1 แถวที่ 2
| หลักที่ 2 แถวที่ 2
|}


ใส่ค่า parameter border เพื่อแสดงเส้นขอบตาราง

{|border="1" 
| หลักที่ 1 แถวที่ 1 || หลักที่ 2 แถวที่ 1
|- 
| หลักที่ 1 แถวที่ 2 
| หลักที่ 2 แถวที่ 2
|}


รูปแบบทั้งสองด้านบน จะแสดงผลดังนี้

หลักที่ 1 แถวที่ 1 หลักที่ 2 แถวที่ 1
หลักที่ 1 แถวที่ 2 หลักที่ 2 แถวที่ 2


การใช้สีในตาราง

การใช้สีในตาราง สามารถกำหนดได้สองแบบคือ กำหนดตามรหัสสีที่เป็น เลขฐาน 16 จำนวนสามหลัก จาก 000000 ถึง FFFFFF หรือกำหนดตามชื่อสีมาตรฐาน 16 สีที่ ตามมาตรฐาน HTML 4.01 ชื่อสีมาตรฐาน และรหัสได้แก่

Color Hexadecimal Color Hexadecimal Color Hexadecimal Color Hexadecimal
black #000000 silver #c0c0c0 maroon #800000 red #ff0000
navy #000080 blue #0000ff purple #800080 fuchsia #ff00ff
green #008000 lime #00ff00 olive #808000 yellow #ffff00
teal #008080 aqua #00ffff gray #808080 white #ffffff

สำหรับสีทั้งหมดดูได้ที่บทความหลัก สีที่ใช้ในเว็บ

ตัวอย่างตารางอื่นๆ

ตารางเกมเศรษฐี

Standard (American Edition) Monopoly game board layout
GO ⇒ Mediterranean Avenue ($60) Community Chest Baltic Avenue ($60) Income Tax (Pay 10% or $200) Reading Railroad ($200) Oriental Avenue ($100) Chance Vermont Avenue ($100) Connecticut Avenue ($120) Jail
              
Boardwalk ($400)    Monopoly    St. Charles Place ($140)
Luxury Tax Pay ($75) Electric Company ($150)
Park Place ($350)       States Avenue ($140)
Chance    Virginia Avenue ($160)
Short Line ($200) Pennsylvania Railroad ($200)
Pennsylvania Avenue ($320)       St. James Place ($180)
Community Chest Community Chest
North Carolina Avenue ($300)       Tennessee Avenue ($180)
Pacific Avenue ($300)       New York Avenue ($200)
Go To Jail    Water Works ($150)       B&O Railroad ($200)       Chance    Free Parking
Marvin Gardens ($280) Ventnor Avenue ($260) Atlantic Avenue ($260) Illinois Avenue ($240) Indiana Avenue ($220) Kentucky Avenue ($220)


ดูเพิ่มเติม