ไร้สาระนุกรม:การก่อเกรียน

จากไร้สาระนุกรม — ส่วนหนึ่งของโครงการไร้สาระนุกรมเสรี แหล่งรวบรวมเรื่องราวตลกขบขันและบิดเบือนข้อเท็จจริง
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

การก่อเกรียน คือการเสริมเติมแต่ง แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือลบ ข้อความในไร้สาระนุกรมโดยเจตนาทำให้เกิดความเสียหายกับบทความ ซึ่งการก่อกวนส่วนใหญ่นั้นจะเป็นการสอดแทรกข้อความที่ไม่เกี่ยวข้องหรือคำหยาบคายหรือลบข้อความหมดทั้งหน้าทิ้ง ซึ่งการก่อเกรียนประเภทนี้มักจะสังเกตได้โดยง่าย อย่างไรก็ตามบางครั้งการผิดพลาดจากผู้ใช้ใหม่ การใส่ความเห็นส่วนตัว อาจจะดูเหมือนการก่อเกรียนได้

อย่างไรก็ตามการก่อกวนในบางครั้งก็ยากที่จะสังเกต ซึ่งควรจะได้รับการตรวจสอบอย่างถี่ถ้วน

ลักษณะของการก่อเกรียน

การก่อกวนในไร้สาระนุกรมนั้นอาจจะมีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้:

การทำหน้าว่างหรือเปลี่ยนเนื้อหาเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้อง
ลบข้อมูลทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของบทความ ซึ่งทำให้ข้อความสำคัญได้ถูกลบออกไป รวมถึงการเปลี่ยนชื่อบทความโดยไม่มีเหตุผล อย่างไรก็ตามการลบข้อมูลส่วนใดส่วนหนึ่งออกไปนั้นบางครั้งไม่ถือว่าเป็นการก่อเกรียน ซึ่งหากมีข้อความก่อเกรียนอยู่แล้วก่อนหน้า
การเปลี่ยนเนื้อหาเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริง
ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนบทความที่ล้อเลียนให้เป็นเรื่องจริง หรือเปลี่ยนชื่อทับศัพท์(ล้อเลียน)ให้เป็นชื่อจริง ล้วนแต่ไม่ใช่ลักษณะของไร้สาระนุกรม
การยึดถือว่าเป็นของตน
การยึดถือว่าเนื้อหาที่ตนเองเขียนนั้นเป็นของตนเองแต่เพียงผู้เดียว และไม่ยอมให้ผู้อื่นปรับปรุงแก้ไข เว้นแต่จะเป็นการก่อเกรียน หรืออภิปรายกับผู้อื่นแล้ว
การสแปม
โดยการใส่เว็บไซต์ที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงเข้าไปในบทความ อาจจะเพื่อโฆษณาเว็บไซต์ของตนเอง
การเขียนหน้าไร้สาระ
การใส่ข้อความเขียนเล่น ไม่เป็นไร้สาระนุกรมอย่างจงใจ รวมทั้งบทความและตัวอักษรที่ไม่มีความหมายลงไป ซึ่งส่วนใหญ่การแก้ไขเหล่านี้จะเกิดจากการทดลองเขียนจากผู้ใช้ใหม่ ซึ่งอาจจะไม่ถือว่าเป็นการก่อเกรียนโดยเจตนา
การแก้ไขไร้สาระ
การใส่ข้อความเขียนเล่น รวมทั้งบทความและตัวอักษรที่ไม่มีความหมายลงไป แม้จะเหมือนกับการทดลองเขียนของผู้ใช้ใหม่เหมือนกรณีด้านบน แต่ส่วนใหญ่มันไม่ใช่!
การใส่คำหยาบสอดแทรก
ใส่คำด่า คำหยาบ หรือคำต้องห้าม เขียนเล่นลงไปโดยเขียนสอดแทรกในส่วนใดส่วนหนึ่งของบทความ หรือใส่หน้าพูดคุย
การเล่นหิ้ง
การเล่นหิ้ง คือการล้อเลียนบุคคล-กลุ่มบุคคล-หรือสิ่งที่ไม่สมควรล้อเลียน อันได้แก่ พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ พ่อแม่บุพการี ครูบาอาจารย์ สิ่งที่เกี่ยวข้องกับศาสนาซึ่งเป็นที่เลื่อมใสของคนทั่วไป เว้นแต่จะเป็นสิ่งงมงายไร้สาระและไม่มีศาสนาใดรองรับชัดเจน (เช่น จตุคาม-รามเทพ เป็นต้น) สิ่งที่มีความสำคัญต่อชาติบ้านเมือง จารีตประเพณีอันดีงาม (ห้ามดูถูก ส่อเสียด ยกเว้นนักการเมือง รัฐบาล และฝ่ายค้าน ซึ่งยังสามารถล้อเลียนได้ รวมไปถึงการล้อเลียนเว็บไซต์ด้วยกันถือเป็นการกระทำที่เป็นอิสระ)
การก่อกวนหน้าผู้ใช้
ใส่คำด่าหรือคำพูดดูถูกต่อผู้ใช้ ในหน้าผู้ใช้หรือหน้าพูดคุยของผู้ใช้ การแก้ไขหน้าผู้ใช้ของคนอื่นเช่นการสะกดคำไม่ถือว่าเป็นการก่อกวน แต่โดยทั่วไปตามมารยาทควรจะขออนุญาตผู้ใช้คนนั้นก่อน
บิดเบือนความเห็นผู้อื่น
การแก้ไขข้อความพูดคุยหรือความเห็นของผู้อื่นในหน้าพูดคุย โดยเจตนาให้ผู้อ่านเข้าใจผิด ยกเว้นเสียแต่ว่าการลบคำหยาบหรือคำด่าออกจากบทพูดคุย อย่างไรก็ตามในไร้สาระนุกรมไม่สนับสนุนให้ผู้ใช้แก้ไขตัวสะกดผิดของผู้ใช้อื่น
การอัพโหลดภาพที่ไม่เหมาะสม
ภาพที่ไม่เหมาะสม อันได้แก่ ภาพที่มีฉากโป๊เปลือย ประกอบด้วย การเห็นอวัยวะเพศ (เซ็นเซอร์ก็ไม่ให้ การ์ตูนก็ไม่ให้) การเห็นหัวนมของเพศหญิง การเห็นก้น ปัสสาวะ อุจจาระ พฤติกรรมทางเพศที่ชัดเจน แม้จะปกปิดมิดชิดก็ตาม (เช่น การล้วงอวัยวะเพศ เป็นต้น) เว้นแต่จะเป็นภาพเชิงศิลปะที่มีชื่อเสียง (เช่น เทพีวีนัสเปลือยครึ่งตัว) ภาพอวัยวะภายในของมนุษย์ที่น่าขยะแขยงเกินไป ภาพการฆาตกรรมอย่างชัดเจน ภาพที่เป็นการเล่นหิ้ง ภาพที่มีตัวอักษรที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสม ภาพที่แอบทำการดัดแปลงโดยละเมิดลิขสิทธิ์ (ขโมยเค้ามาโดยไม่ดัดแปลงเป็นของตนถือว่าได้) ภาพที่มีการล้อเลียนบุคคลอื่นอย่างโจ่งแจ้งจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียหาย รวมถึงการอัพโหลดซ้ำทับภาพเก่า ซึ่งเป็นเหตุให้บทความที่มีภาพเดิมอยู่เสียหาย เว้นแต่จะเป็นคนๆเดียวกับที่อัพโหลดภาพเก่ามา
การขู่ฟ้องร้องไร้สาระนุกรม
คือทั้งการขู่ฟ้องร้องผู้ใช้คนใดคนหนึ่ง ผู้ดูแลระบบ หรือทั้งเว็บไซต์ เพราะเราถือว่าเรามีกฎระเบียบชัดเจน และตระหนักดีแล้วว่า สิ่งใดที่ยังอยู่ในไร้สาระนุกรมได้อย่างถูกต้อง จะไม่สามารถนำไปฟ้องร้องได้ การขู่ฟ้องร้องจึงเป็นการกระทำที่เปล่าประโยชน์ เป็นเพียงแค่การก่อกวนอย่างหนึ่งเท่านั้น อีกทั้งตัวเซิร์ฟเวอร์และเจ้าของเซิรฟเวอร์ไร้สาระนุกรมอยู่ต่างประเทศ กฎหมายไทยจึงไม่มีผล
การต่อต้านนโยบายไร้สาระนุกรม
การต่อต้านและไม่ปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติของไร้สาระนุกรมอย่างจงใจและเจตนา รวมถึงการไม่ฟังคำเตือนของผู้ดูแลระบบ หากมีข้อสงสัยหรือไม่เห็นด้วยกับสิ่งใด ให้ไปอภิปรายในสภาน้ำชา เพื่อพิจารณาความเหมาะสมแทน

อะไรที่ไม่ใช่การก่อเกรียน

อย่างไรก็ตามบางครั้งอาจเกิดความเข้าใจผิดกันได้ว่าสำหรับผู้ใช้ทั่วไปที่มีลักษณะคล้ายการก่อเกรียน

การใส่บทความที่เป็นเรื่องจริง
หากเป็นหน้าใหม่ หรือบทความใหม่ที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงจากบทความที่ถูกบิดเบือนอยู่แล้ว ไม่ถือว่าเป็นการก่อเกรียน แต่หากถ้าเป็นไปได้ ควรจะบิดเบือนบทความที่เป็นเรื่องจริงเหล่านั้นให้เป็นการล้อเลียนก่อนทุกครั้ง
ลบทั้งหน้าด้วยเจตนาไม่ต้องการให้เล่นหิ้ง
เนื่องจากไร้สาระนุกรมเป็นที่รวบรวมบทความซึ่งไร้สาระ และตลกขำขัน อีกทังล้อเลียนเรื่องราวต่างๆ จึงมีหลายๆครั้งที่ไปเล่นหิ้งของที่ขึ้นหิ้งเข้า หากผู้ใช้คนใดเห็นว่าส่วนใดเป็นการเล่นหิ้งขั้นร้ายแรง ก็สามารถลบส่วนนั้นทิ้งได้ในทันที แต่หากมันยังไม่ร้ายแรงนัก ควรจะไปเขียนแสดงความคิดเห็นที่หน้าพูดคุยของแต่ละหน้าจะดีกว่า
และยังไงก็อยากให้ทราบกันว่า เพราะที่นี่คือ ไร้สาระนุกรม หากการเล่นหิ้งนั้นไม่ได้เกิดจากการคะนองปาก หรือเจตนามุ่งร้าย ยังไงๆ ก็ควรจะอนุโลมให้บ้าง
การทดลองเขียนจากผู้ใช้ใหม่
บางครั้งการแก้ไขจากผู้ทดลองเขียนใหม่ อาจดูเหมือนเป็นการก่อเกรียน ซึ่งควรจะแนะนำให้ผู้ใช้ใหม่ทดลองเขียนได้ที่หน้า ทดลองเขียน โดยควรจะต้อนรับผู้เขียนใหม่และใส่ป้ายทดลองเข้าไปเตือน ซึ่งผู้ใช้ใหม่ที่มีเจตนาดีจะหยุดการแก้ไข และอาจไปทดลองเขียนในหน้ากระบะทรายแทน
การใช้คำผิดและใช้คำสั่งผิด
ผู้เขียนใหม่ในไร้สาระนุกรมอาจจะใช้คำสั่งผิด หรือการจัดรูปแบบหน้าผิด โดยอาจจะสลับส่วน "ดูเพิ่ม" กับ "แหล่งข้อมูลอื่น" หรืออาจจะใส่คำสั่งทำตัวหนากับทำตัวเอียงผิด ซึ่งควรจะเข้าไปแนะนำการใช้งาน และอาจจะชี้ให้เข้าไปอ่านเพิ่มเติมที่ ไร้สาระนุกรม:การแก้ไขหน้า หรือ ไร้สาระนุกรม:วิธีการแก้ไขหน้าพื้นฐาน
การใส่ข้อความไม่เป็นกลาง
การใส่ข้อความไม่เป็นกลางนั้นไม่ถือว่าเป็นการก่อเกรียนในไร้สาระนุกรม เว้นเสียแต่ว่าใส่ข้อความซ้ำแล้วซ้ำอีกหลังจากที่ถูกลบออก
ใส่ข้อมูลผิดพลาด
เพราะไร้สาระนุกรม มันไม่ใช่เว็บที่รวมรวมข้อมูลที่ถูกต้องอยู่แล้ว

ตรวจสอบการก่อเกรียน

การตรวจสอบการก่อเกรียนนั้น วิธีที่ง่ายที่สุดคือตรวจสอบผ่านหน้า การปรับปรุงล่าสุด และจัดตาดูในหน้า รายการเฝ้าดู สำหรับหน้าที่สนใจในแต่ละหน้า สามารถเลือกดู "การปรับปรุงที่โยงมา" ได้ นอกจากนี้ยังอาจตรวจสอบจากหน้า ภาพ:Example.jpg

การต่อกรกับผู้ก่อเกรียน

เมื่อเจอกับการก่อเกรียนให้ทำการย้อนข้อมูลกลับไปยังรุ่นก่อนหน้า และเตือนในหน้าพูดคุยของผู้ก่อเกรียน โดยทำการตรวจสอบประวัติของผู้ก่อกวนว่าได้เขียนก่อเกรียนในหน้าไหนไว้บ้าง ซึ่งบางครั้งผู้ก่อกวนอาจจะก่อเกรียนมากกว่าหนึ่งบทความ และเพื่อแน่ใจว่าได้ทำการย้อนการก่อเกรียนทั้งหมด

ผู้ก่อเกรียนที่แกล้งใส่ข้อความขำขันโดยทั่วไปมักจะเลิกก่อเกรียนไปเองภายหลังจากที่ได้รับการแจ้งเตือน แต่ถ้าผู้ก่อเกรียนยังคงก่อเกรียนต่อเนื่อง ให้ใส่รายชื่อหรือหมายเลขไอพีไว้ที่ รายชื่อการก่อกวน เพื่อให้ผู้ดูแลระบบจัดการบล็อกผู้ใช้นั้น

ตรวจสอบ ไอพีแอดเดรส

คุณอาจจะตรวจสอบไอพีแอดเดรสของผู้ก่อเกรียน ได้โดยการตรวจสอบจากแหล่งต่อไปนี้:

  • ARIN (ทวีปอเมริกาเหนือ)
  • RIPE (ทวีปยุโรป ตะวันออกกลาง และเอเชียกลาง)
  • APNIC (เอเชียแปซิฟิก)
  • LACNIC (ลาตินอเมริกา และแคริบเบียน)
  • AfriNIC (แอฟริกา)

ตัวอย่างการก่อเกรียน


ดูเพิ่ม