ไร้ซอร์ซ:คาดว่าคงต้องติดเอฟ

จากไร้ซอร์ซ — ส่วนหนึ่งของโครงการไร้สาระนุกรมเสรี แหล่งรวบรวมเรื่องราวตลกขบขันและบิดเบือนข้อเท็จจริง
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
UNSOURCE

ยินดีต้อนรับสู่ไร้ซอร์ซ
แหล่งรวมเอกสารลวงของราชเกรียนที่ทุกคนร่วมเขียนได้
วันนี้ตรงกับวันอังคารที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 05:46 น. ตามเวลาท้องถิ่น

รายงานวิเคราะห์สถานการณ์สมมุติ[แก้ไข]

“ในการสอบคราวนี้ น.ศ.คาดว่าคงต้องติด F จะต้องไปขอคะแนนจากอาจารย์อย่างไรดี”

สาเหตุที่ทำให้นักศึกษาติดเกรด F[แก้ไข]

สาเหตุหนึ่งที่ทำให้ติด F ในวิชาแคลคูลัส
และนี่ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่ง

สาเหตุที่ทำให้นักศึกษาติดเกรด F มีสาเหตุหลายประการดังต่อไปนี้

1. ไม่มีความถนัดในวิชาที่เรียน โดยเฉพาะวิชาบังคับที่เราจำเป็นต้องเรียน เช่น ข้าพเจ้าเรียนคณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย ซึ่งในวิชาที่ข้าพเจ้าต้องเรียน จำเป็นต้องเรียนวิชาสถิติซึ่งเป็นวิชาที่เกี่ยวกับตัวเลขและการคำนวณ แต่ตัวของข้าพเจ้าเองไม่ได้ชอบวิชาที่เกี่ยวกับการคำนวณเลข ข้าพเจ้ามีความถนัดทางด้านภาษามากกว่า และจากการที่ข้าพเจ้าเคยเรียนคณิตศาสตร์มาตอนที่อยู่ชั้นมัธยมและได้คะแนนคณิตศาสตร์น้อยทุกครั้ง และยิ่งจะต้องมาเรียนในวิชาซึ่งไม่ถนัดอยู่แล้ว ทำให้ข้าพเจ้ารู้ตัวเองดีว่าข้าพเจ้ามีโอกาสที่จะได้ F ในวิชานี้สูงมาก

2. มีเวลาเรียนไม่เพียงพอ ขาดเรียนวิชานั้นจนหมดสิทธิสอบ ซึ่งตามกฏระเบียบแล้วคือติด F ไปโดยปริยาย และสิ่งที่ทำให้ข้าพเจ้าไม่สามารถเข้าชั้นเรียนได้เพียงพอตามเกณฑ์ที่กำหนด มาจากสาเหตุหลายประการดังนี้

2.1 ต้องทำงานพิเศษหลังเลิกเรียน เนื่องจากต้องการช่วยผู้ปกครองแบ่งเบาภาระหรือทางบ้านต้องประสบกับปัญหาภาวะทางการเงินจึงมีความจำเป็นที่ต้องทำงานไปด้วยระหว่างเรียน เพื่อส่งเสียตัวเองเรียน เช่น ทำงานเป็นพนักงานเสิร์ฟตามร้านอาหาร และร้านที่ทำอยู่ปิดบริการเวลา02.00 น. ทำให้นักศึกษามีเวลาพักผ่อนไม่เพียงพอ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าวิชานั้นเป็นวิชาที่ต้องเรียนตอน 8.00 น. จึงทำให้นักศึกษาเข้าเรียนไม่ทันตามเวลา เนื่องจากร่างกายอ่อนเพลียจากการทำงาน ไม่สามารถฝืนร่างกายให้ไปเรียนได้ทัน หรืออาจทำให้เข้าเรียนสายเป็นประจำ

2.2 เป็นนักกีฬาของมหาวิทยาลัย ทำให้ต้องไปซ้อมกีฬาอยู่เป็นประจำทุกวัน และถ้าช่วงนั้นใกล้จะถึงฤดูกาลการแข่งขัน ก็จะต้องฝึกซ้อมหนักเป็นพิเศษ ซึ่งอาจจะทำให้ไม่สามารถเข้าเรียนวิชานั้นได้ เพราะต้องแบ่งเวลาให้กับการฝึกซ้อม

2.3 ปัญหาทางร่างกาย เช่น มีโรคประจำตัว ต้องเข้าโรงพยาบาลบ่อยๆ อย่างเช่นเป็นโรคโลหิตจาง จำเป็นที่จะต้องเข้าโรงพยาบาลเพื่อรับการถ่ายเลือดเป็นประจำทำให้ต้องเสียเวลาเรียน

3. ส่งงานไม่ครบตามกำหนด ทำให้ไม่มีคะแนนในส่วนนั้น ซึ่งบางวิชาใช้คะแนนเก็บจากการส่งงานเป็นส่วนใหญ่ คือ 70:30 ซึ่งสาเหตุที่ทำให้ข้าพเจ้าไม่สามารถส่งงานได้ครบตามกำหนดเวลา ส่วนหนึ่งมีสาเหตุมาจากเหตุผลที่ได้กล่าวมาแล้วในข้อ 2 คือ มีความจำเป็นที่ต้องขาดเรียนเนื่องมาจากต้องเก็บตัวฝึกซ้อมกีฬา,ต้องทำงานพิเศษ ซึ่งส่งผลให้ไม่สามารถส่งงานได้ทันตามกำหนดเวลา

4. ขาดสอบ อันเนื่องมาจากเกิดเหตุที่ไม่คาดคิดขึ้นกระทันหัน ทำให้ไม่สามารถมาสอบได้ เช่นเกิดอุบัติเหตุรถชน หรือไม่สบายจนต้องเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาล

ตัวอย่างเหตุการณ์สมมติ[แก้ไข]

จากสาเหตุที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ข้าพเจ้าขอยกตัวอย่างเหตุการณ์สมมติ ดังนี้

Cat grade F.jpg

นางสาวเอ (E.A. = อีเอ) เป็นนักศึกษาคณะวิจิตรศิลป์ และน.ส.เอต้องเรียนวิชาสถิติซึ่งเป็นวิชาบังคับตามแผนการศึกษา แต่น.ส.เอไม่มีความสามารถทางด้านการคำนวณเลย อีกทั้งยังไม่ได้เรียนวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายอย่างลึกซึ้ง เพราะน.ส.เอเลือกเรียนทางด้านสายศิลป์ภาษา จึงทำให้ได้เรียนวิชาคณิตศาสตร์น้อยมาก ส่วนความรู้ทางคณิตศาสตร์ที่มีก็เป็นความรู้แบบเบื้องต้นไม่ได้มีความรู้ทางคณิตศาสตร์ขั้นสูง ดังนั้นเมื่อน.ส.เอสอบวิชาสถิติจึงรู้ตัวเองดีว่า ทำข้อสอบได้น้อยมากหรือแทบจะทำไม่ได้เลย ทั้งๆที่น.ส.เอตั้งใจเรียน เข้าเรียนอย่างสม่ำเสมอ ส่งงานตรงเวลาทุกครั้ง และอ่านหนังสือทบทวนอยู่เสมอ

เป้าหมายผลการกระทำที่ต้องการให้เกิดขึ้น

1. อาจารย์เพิ่มคะแนนให้เพื่อจะได้ไม่ได้เกรดFในวิชานี้ เพราะถ้าได้เกรดFในวิชานี้จะส่งผลไปถึง

1.1 การขอชิงทุนการศึกษาต่างๆเพราะจะต้องใช้ผลการเรียนเป็นตัวพิจารณาในการขอทุน

1.2 วิชาที่ต้องเรียนต่อจากวิชานี้ซึ่งถือว่าวิชานี้เป็นตัวPreก่อนที่จะเรียนตัวต่อไป ซึ่งถ้าไม่ผ่านวิชานี้ก็ไม่สามารถเรียนวิชาต่อไปได้

1.3 หน้าที่การงานในอนาคต เพราะในการสมัครงานบางอาชีพก็ต้องใช้เกรดพิจารณาเป็นหลัก

2. สามารถสื่อสารให้อาจารย์เข้าใจและยอมรับในเหตุผลของเรา

3. ต้องการได้เกรดที่ดีๆเพราะถ้าเราติดเกรด F ในวิชานี้อาจทำให้เราไม่ได้เกียรตินิยม

จากเหตุการณ์สมมตินี้สามารถวิเคราะห์ ผู้รับสาร ผู้ส่งสาร ช่องทางการเข้าหาที่เหมาะสมและอำนาจการต่อรอง ดังนี้

ผู้รับสาร ในเหตุการณ์นี้ผู้รับสาร คืออาจารย์ประจำรายวิชา ที่เราต้องการไปขอคะแนนเพื่อไม่ให้ติดเกรด F ซึ่งในฐานะที่ผู้รับสารเป็นอาจารย์ จึงมีความจำเป็นต้องให้เกรดนักศึกษาตามเกณฑ์และคะแนนที่นักศึกษาทำได้ ในความเป็นจริงแล้ว ถ้าหากนักศึกษาได้คะแนนไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด อาจารย์ประจำวิชาก็ต้องให้เกรด F ไปตามความจริง อีกทั้งอาจารย์ก็ไม่ได้รับทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้น

บทความที่เกี่ยวข้อง[แก้ไข]

เครดิต[แก้ไข]

สำนักวิชา วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง