โรคแอม(โน)เวย์

จากไร้สาระนุกรม — ส่วนหนึ่งของโครงการไร้สาระนุกรมเสรี แหล่งรวบรวมเรื่องราวตลกขบขันและบิดเบือนข้อเท็จจริง
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
สถานที่คาดว่าเป็นแหล่งกระจายโรคแอม(โน)เวย์

โรคแอม(โน)เวย์ (ปะกิด :Am (no) Way Syndrom) มีศัพท์ทางวิชาการว่า I'AM NO WAY แปลได้ว่า "ผมไม่มีทางเลือก" ผู้ป่วยจะมีอาการพูดไม่หยุด และพูดซ้ำไปซ้ำมาในเรื่องเดียว พยายามชักชวนผู้คนรอบข้าง เช่น ญาติมิตร เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน เพื่อนกิน เพื่อนตาย เพื่อนยามเหงา เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด เพื่อนสนิทคิดไม่ซื่อ "เพื่อน"ในการ์ตูน21CENTURYBOY เป็นต้น ให้เข้ามาร่วมเป็นโรคนี้ด้วย เป็นโรคติดต่อจากคนสู่คน สามารถติดโรคได้ในคนหลายประเภท เช่น ผู้ไร้การศึกษา แม่บ้าน คนเรียนไม่จบ และ คนว่างงาน เป็นต้น แต่พบมากใน นักเรียนนักศึกษา ซึ่งเป็นแหล่งรังโรค ส่วนมากผู้ที่ไวต่อการรับเชื้อมักจะเป็น คนที่มีอายุ น้อย หรือลูกที่ไม่เคยได้รับค่าขนมจากแม่มาก่อน มักจะพบการระบาดใน ช่วงที่เศรษฐกิจตกต่ำ เนื่องจากเป็นช่วงที่มีคนว่างงานกันมาก

ที่มาของชื่อ[แก้ไข]

โรคนี้พบครั้งแรกในกลุ่มคนที่ทำงานขายตรงให้บริษัทแอม์(โน)เวย์ จึงตั้งชื่อตามชื่อกลุ่มบุคคลที่ทำงานให้บริษัทดังกล่าว

สาเหตุ[แก้ไข]

โรคAM(NO)WAY มีสาเหตุจากการ "หมดหนทางทำกิน" จึงเข้าไปฟัง เรื่อง "ไร้สาระ" ตามบริษัทลูกโซ่ต่างๆ ซึ่ง แหล่งเพราะพันธุ์โรค ที่ใหญ่และสำคัญที่สุดคือ บริษัท AM(NO)WAY ซึ่งมีผู้ติดเชื้อจากแหล่งเพาะเชื้อแห่งนี้ถึงวันละ 50-100 ราย โดยเฉพาะใน ประเทศ กำลังพัฒนาลง เช่น ประเทศเทย

อาการ[แก้ไข]

อาการของผู้ป่วยโรคAM(NO)WAY สามารถแบ่งได้เป็น 3 ระดับ ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของ ของผู้ป่วยแต่ละราย

  • อาการหลงผิด ผู้ป่วย ที่มีอาการระยะนี้ มักจะไม่ได้ติดโรคมาจาก แหล่งเพาะเชื้อโดยตรง แต่ติดมาจาก ผู้ที่เข้าไปในแหล่งเพาะเชื้ออีกที ผู้ป่วยจะมีอาการหลงผิด คิดว่าของใช้ตามท้องตลาดทั่วไป ล้วนแล้วแต่เป็นของไร้คุณภาพ หรือสินค้า "เกรียน" และไม่มาสามารถยอมรับได้ จะใช้สินค้าเฉพาะแต่ที่พาหะ นำมาให้ใช้และบอกปากปล่าว หรือพิสูจน์ส่งๆ ว่าเป็นสินค้านั้นเมพ ในไม่กี่นาที ผู้ป่วยในระยะนี้ แม้จะมีอาการแสดงออกว่า รังเกียจของตามท้องตลาดอย่างเห็นได้ชัด แต่ไม่สามารถเป็นพาหะ ส่งเชื้อต่อไปยังผู้อื่นได้
  • อาการชวนผู้อื่นให้หลงผิด ผู้ป่วย ที่มีอาการระยะนี้ มักติดเชื่อมาจากแหล่งเพาะเชื้อโดยตรง ผู้ป่วยมักมีอาการชอบชวนให้ ผู้คนรอบข้าง เช่น ญาติมิตร เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน เพื่อนกิน เพื่อนตาย เพื่อนยามเหงา เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด เพื่อนสนิทคิดไม่ซื่อ "เพื่อน"ในการ์ตูน21CENTURYBOY เป็นต้น เกิดอาการหลงผิด คิดว่าสินค้าตามท้องตลาดเป็นสินค้า "เกรียน" และนำเสนอสินค้าเมพ ที่ราคาแพงกว่าสินค้าตามท้องตลาด เป็น 10เท่า ไปใช้แทน
  • อาการหนัก ผู้ป่วยที่มีอาการหนัก จะมีอาการคล้ายกับ ผู้ป่วยที่มีอาการชวนผู้อื่นให้หลงผิด แต่จะแตกต่างกันตรง ผู้ป่วยอาการหนัก มักไม่ได้แนะนำสินค้าเมพให้ ผู้คนรอบข้างใช้โดยตรง แต่จะชักชวนให้มาแนะนำสินค้าเมพ ให้กับคนที่ไร้การศึกษา แม่บ้าน คนเรียนไม่จบ และ คนว่างงาน เป็นต้น ให้มาเป็นโรคนี้ด้วยกัน


การติดต่อ[แก้ไข]

โรคAM(NO)WAY เป็นโรคติดต่อจากคนสู่คน โดยผู้เป็นพาหะ จะมีอาการหยุดพูดเรื่อง โรคที่ตนเองเป็นไม่ได้ และพยายามพูดให้ผู้อื่นมาเป็นโรคนี้ด้วยกัน แต่จะไม่ติดในทุกคน ส่วนใหญ่มักติดต่อสู่ คนที่ไร้การศึกษา แม่บ้าน คนเรียนไม่จบ และ คนว่างงาน มักจะพบการระบาดใน ช่วงที่เศรษฐกิจตกต่ำ เนื่องจากเป็นช่วงที่มีคนว่างงานกันมาก

การป้องกัน[แก้ไข]

ต้องขายประกันให้ได้ใน1ปี 365-366ราย+ หรือ สำเร็จในชีวิต จะได้มีทางเลือกตามใจต้องการไม่ต้องขายอะไรอีกไม่ต้องเป็นพาหะโรคอื่นแทนด้วย

การรักษา[แก้ไข]

จะทำอะไรก็ทำ แต่อย่าให้คนอื่นเดือดร้อน