แม่แบบ:Isnum

จากไร้สาระนุกรม — ส่วนหนึ่งของโครงการไร้สาระนุกรมเสรี แหล่งรวบรวมเรื่องราวตลกขบขันและบิดเบือนข้อเท็จจริง
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

false


Template-info svg.png   เอกสารกำกับแม่แบบ  ถ้าจะแก้ไขเอกสารกำกับแม่แบบ ห้ามแก้ไขที่หน้านี้
เอกสารกำกับแม่แบบนี้เอามาจากแม่แบบ:Isnum/doc   [ดู] [แก้ไข] [พูดคุย]

แม่แบบนี้ใช้สำหรับตรวจสอบค่าๆ หนึ่ง ว่าเป็นตัวเลขหรือไม่ โดยระบุค่าตัวเลขลงในพารามิเตอร์ที่หนึ่ง ถ้าแม่แบบคืนค่าเป็นตัวเลขแสดงว่าตรวจสอบผ่าน แต่ถ้าคืนค่าออกมาเป็น "false" แสดงว่าไม่ผ่าน

การกำหนดค่าปลีกย่อย

  • เราสามารถระบุค่า "!" ลงในพารามิเตอร์ที่สอง เพื่อให้แม่แบบคืนค่า "true" แทนที่จะเป็นค่าตัวเลขในกรณีที่ตรวจสอบผ่าน
  • โดยปริยาย แม่แบบจะถือว่าตรวจสอบผ่านเมื่อเลขมีการจัดรูปแบบหลัก(เช่น 1,000,000) แต่ถ้าจะยกเลิกความสามารถนี้ก็ให้ใส่ "/!" ไปด้านหลังของค่าที่ระบุ
  • {{isnum|หนึ่ง}} = false
  • {{isnum|1}} = 1
  • {{isnum|1|!}} = true
  • {{isnum|1,555,000}} = 1,555,000
  • {{isnum|1,555,000/!}} = false
  • {{isnum|1555000/!}} = 1555000