แม่แบบ:แนะนำส่งโหวต

จากไร้สาระนุกรม — ส่วนหนึ่งของโครงการไร้สาระนุกรมเสรี แหล่งรวบรวมเรื่องราวตลกขบขันและบิดเบือนข้อเท็จจริง
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

โปรดอ่านข้อตกลงในการเสนอบทความคัดสรรให้เข้าใจ และจงยอมรับในนโยบายของเรา

เกณฑ์พื้นฐานสำหรับบทความคัดสรรทุกประเภท
 • ถูกต้องตามนโยบายแห่งไร้สาระนุกรม ไม่ขัดต่อกฎข้อใดข้อหนึ่ง
 • ไม่มีลักษณะอันไม่เป็นไร้สาระนุกรม อันได้แก่
  1. งานเขียนที่ไม่ต้องการให้คนอื่นแก้ไข
  2. งานเขียนที่มีคำพูดและอารมณ์ของผู้เขียนเข้าไปมีส่วนร่วมกับบทความมากจนเกินไป
  3. งานเขียนที่มีเพื่อด่า ดูหมิ่น เหยียดหยาม หรือ หมิ่นประมาท ทั้งจงใจและไม่จงใจ และมีลักษณะเสื่อม
  4. งานเขียนที่มีไว้เพื่อใครคนหนึ่งแต่เพียงผู้เดียว
  5. งานเขียนที่ไม่มีเนื้อหา
  6. และอื่นๆดังที่ไร้สาระนุกรมได้มีกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรไว้แล้ว
 • บทความมีการจัดเนื้อหาที่เหมาะสมกับไร้สาระนุกรม อันได้แก่
  1. ตัวบทความใช้โค้ดวิกิ ซึ่งเป็นรูปแบบการเขียนภายในไร้สาระนุกรม (ดูเพิ่มเติมที่ การแก้ไขหน้า)
  2. ตั้งชื่อบทความได้เหมาะสม (ดูเพิ่มเติมที่ หลักการตั้งชื่อบทความ)
  3. จะต้องมีวิกิลิงก์ หมวดหมู่ และควรมีแม่แบบ และลิงก์ไปยังภาษาอื่น ถ้ามี และเนื้อหาต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ไม่วกวน นอกจากเป็นมุก (ดูเพิ่มเติมที่ แนวทางในการเขียนบทความให้ดียิ่งขึ้น)
  4. ควรมีภาพหรือสื่อประกอบเนื้อหา (ดูเพิ่มเติมที่ วิธีการใส่ภาพ)
  5. ต้องใช้คำทับศัพท์ให้ถูกต้องตามแบบไร้สาระนุกรม (ดูเพิ่มเติมที่ คำทับศัพท์ที่ใช้ในไร้สาระนุกรม)
  6. ต้องไม่มีป้ายแจ้งซ่อมบำรุงทั้งหลาย อาทิเช่น โครง ไม่เป็นไร้สาระนุกรม แจ้งลบ ฯลฯไ

บทความขำขันยอดเยี่ยม
เกณฑ์การคัดสรรบทความหมวดนี้คือ
 1. ฮากลิ้งแบบตรงตัว แม้คนเส้นลึกก็สามารถฮาได้
 2. ต้องมีเนื้อหา(และมุก)เยอะพอสมควร จะได้ต่อเนื่องกัน
 3. ไม่มีข้อเท็จจริงที่มากเกินไป
 4. ไม่เสื่อม หยาบคาย ลามก รุนแรง
 5. ไม่บ้าบอ อ่านไม่ค่อยรู้เรื่อง แหวกแนวเกินไป
บทความมีสาระยอดเยี่ยม
เกณฑ์ในการคัดสรรบทความหมวดนี้คือ
 1. มีข้อเท็จจริงอยู่พอสมควร โดยไม่หนักสมอง หรือสมควรอยู่วิเกรียนพีเดียแทน
 2. ไม่ถึงกับฮามากก็ผ่านเกณฑ์ได้
 3. ไม่เสื่อม หยาบคาย ลามก รุนแรง
 4. มีคติ ข้อคิด นิดๆ (จะหวังอะไรกับไร้สาระนุกรมมาก)
บทความเล่นของสูงยอดเยี่ยม
เกณฑ์การคัดสรรบทความหมวดนี้คือ
 1. ฮากลิ้ง สุดๆ แต่เล่นแรงเอาการ
 2. มีการ หยาบคาย รุนแรงไปบ้าง แต่อย่าให้สูงเกิดจนรับไม่ได้
 3. ไม่ลามก ไม่เขียนด่าแบบซี้ซั้วโดยไม่ดูึความจริง
 4. เป็นการล้อเลียน สิ่งของหรือบุคคลที่มีอยู่จริง
 5. มีภาพประกอบเด็ดๆจะพิจารณาเป็นพิเศษ
บทความไร้สาระยอดเยี่ยม
เกณฑ์การคัดสรรบทความหมวดนี้คือ
 1. ไร้สาระ ไร้แก่นสาร ไร้ความจริง ไร้ความหมาย
 2. ฮาดี ถึงจะฮาแบบพิลึกๆไปบ้าง
 3. ความคิดสร้างสรรค์สูง แหวกแนวจริงๆ
 4. อาจเสื่อม รุนแรงนิดๆได้
 5. ออกแนวบ้าๆบอๆ อ่านไม่รู้เรื่อง แต่โดนใจอย่างยิ่ง
บทความติดเรท
เกณฑ์การคัดสรรบทความหมวดนี้คือ
 1. มีเนื้อหาที่ค่อนข้างหยาบคาย รุนแรง หรือส่อไปในทางเพศ
 2. แต่ก็มีความฮาที่ขำขันได้ระดับ ไม่ด่าทออย่างเดียว
 3. เนื้อหาไม่เหมาะสมสำหรับเด็ก(เกรียน)
บทความเพ้อฝันยอดเยี่ยม
เกณฑ์ในการคัดสรรบทความหมวดนี้คือ
 1. มีข้อเท็จจริงอยู่บ้าง
 2. มีเนื้อเรื่องที่ออกไปในแนวนิยาย เรื่องแต่ง ที่แต่งได้เหมือนกับจะเป็นเรื่องจริง แต่ความจริงแล้วมันคือเรื่องนั่งเทียนเขียนทั้งนั้น บางทีอาจจะหยิบเรื่องที่เกิดขึ้นในสังคมโลกมานั่งเทียนเขียนด้วยก็ได้
 3. มีอารมณ์ขำขัน มีการปล่อยมุกบ้างเล็กน้อยไปจนถึงมาก เนื้อเรื่องไม่หนักสมองหรือซีเรียส และอาจจะชวนติดตาม (ไร้สาระนุกรมคงไม่จำเป็นต้องเฮฮาตลอดหรอกนะ)
 4. อาจจะมีเนื้อเรื่องแหวกแนวบ้าง แต่ไม่บ้าบอ ไม่จับแพะชนแกะ