แม่แบบ:สังคายนาไร้สาระนุกรม

จากไร้สาระนุกรม — ส่วนหนึ่งของโครงการไร้สาระนุกรมเสรี แหล่งรวบรวมเรื่องราวตลกขบขันและบิดเบือนข้อเท็จจริง
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
บทความทั่วไป
เรื่องที่ต้องทำ ลิงก์ไปหน้าที่เข้าข่าย สิ่งที่ควรทำ การดำเนินการ
บทความที่สั้นเกินไป ดูที่นี้
 • เพิ่มเติมเนื้อหา
 • รวมกับบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ติดป้ายเตือนบทความสั้น (แม่แบบ:สั้นมาก)
ยังไม่เริ่ม
บทความที่ยาวเกินไป ยังไม่มีลิงก์
 • แบ่งเนื้อหาไปเป็นบทความใหม่
 • ติดป้ายเตือนบทความยาว (แม่แบบ:ยาวมาก)
ยังไม่เริ่ม
บทความที่มีลิสต์รายชื่อมากเกินไป ยังไม่มีลิงก์
 • แบ่งเนื้อหาไปหน้าบทความย่อย
 • ติดป้ายเตือน
ยังไม่เริ่ม
บทความที่ต้องจัดรูปแบบวิกิ ดูที่นี้ ยังไม่เริ่ม
บทความที่ต้องปรับแก้เนื้อหา/มุก * จักรวรรดิไบเซ็นเทย
* สหพันธ์สาธารณรัฐจักรพรรดิรัฐเสียว
* ประเทศยันละเมอตะวันออก
* จักรวรรดิเศษฝรั่ง
* จักรวรรดิอ๊อดเตียง-ฮังกระหรี่
ยังไม่เริ่ม
บทความที่ต้องจัดหมวดหมู่ ยังไม่มีลิงก์
 • ปรับแก้หมวดหมู่
 • ติดป้ายเตือน
ยังไม่เริ่ม
บทความผิดโครงการ ยังไม่มีลิงก์
 • ย้ายโครงการ
 • ติดป้ายเตือน
ยังไม่เริ่ม
บทความที่ต้องลบ ดูได้ที่
 • ให้ผู้ดูแลพิจารณาเนื้อหา หากเห็นสมควร ให้ดำเนินการลบ
ยังไม่เริ่ม
แม่แบบ
เรื่องที่ต้องทำ ลิงก์ไปหน้าที่เข้าข่าย สิ่งที่ควรทำ การดำเนินการ
จัดหมวดหมู่แม่แบบ ยังไม่มีลิงก์
 • ยังไม่ระบุรายละเอียด
ยังไม่เริ่ม
แก้แม่แบบที่ดูไม่สวยงาม ยังไม่มีลิงก์
 • ยังไม่ระบุรายละเอียด
เริ่มแล้ว ประมาณเสร็จถึงเดือน ม.ย.
จัดการแม่แบบที่ไม่ได้ใช้ ยังไม่มีลิงก์
 • ยังไม่ระบุรายละเอียด
ยังไม่เริ่ม
หมวดหมู่
เรื่องที่ต้องทำ ลิงก์ไปหน้าที่เข้าข่าย สิ่งที่ควรทำ การดำเนินการ
จัดแก้หมวดหมู่ที่ซ้ำซ้อนไม่จำเป็น ยังไม่มีลิงก์
 • ยังไม่ระบุรายละเอียด
ยังไม่เริ่ม
จัดแก้หมวดหมู่ให้ครอบคลุม ยังไม่มีลิงก์
 • ยังไม่ระบุรายละเอียด
ยังไม่เริ่ม
จัดแก้หน้ารวมหมวดหมู่ ยังไม่มีลิงก์
 • ยังไม่ระบุรายละเอียด
ยังไม่เริ่ม
หน้าหลัก
เรื่องที่ต้องทำ ลิงก์ไปหน้าที่เข้าข่าย สิ่งที่ควรทำ การดำเนินการ
หน้าหลักใหญ่เกินไป ยังไม่มีลิงก์
 • ปรับแก้ให้มีขนาดเล็กลง
ยังไม่เริ่ม
เปลี่ยนธีมหน้าหลัก ยังไม่มีลิงก์
 • ปรับแก้หน้าหลักให้เป็นธีมใหม่
ยังไม่เริ่ม
เสนอบทความที่น่าสนใจมากขึ้น ยังไม่มีลิงก์
 • หาวิธีนำเสนอบทความให้มากขึ้น
ยังไม่เริ่ม
เสนอโครงการอื่น ยังไม่มีลิงก์
 • หาวิธีนำเสนอบทความอื่นในหน้าหลักให้เห็นชัด
ยังไม่เริ่ม
โครงการอื่น
เรื่องที่ต้องทำ ลิงก์ไปหน้าที่เข้าข่าย สิ่งที่ควรทำ การดำเนินการ
หน้าไร้ข่าวไม่มีคนใช้ ยังไม่มีลิงก์
 • ไม่ทราบวิธีแก้ไข
ยังไม่เริ่ม
หน้าไร้วิทยาลัยยังไม่เสร็จ ยังไม่มีลิงก์
 • ทำให้เสร็จ
ยังไม่เริ่ม
หน้าเหตุการณ์ปัจจุบันไม่อัพเดท ยังไม่มีลิงก์
 • ไม่รู้วิธีแก้
ยังไม่เริ่ม
วันนี้ในวันพรุ่งนี้ใช้ชื่ผิด ยังไม่มีลิงก์
 • ลบคำว่าอันไซโคลพีเดียออกจากทุกหน้า
ยังไม่เริ่ม
โครงการสำหรับเรื่องแต่ง ยังไม่มีลิงก์
 • หาที่วางสำหรับหน้าเรื่องแต่งโดยเฉพาะ
ยังไม่เริ่ม
นโยบาย
เรื่องที่ต้องทำ ลิงก์ไปหน้าที่เข้าข่าย สิ่งที่ควรทำ การดำเนินการ
เรื่องประเภทมุกที่ควรใช้ในบทความไร้สาระนุกรม ให้ยึดตามไร้สาระนุกรม:ห้าเสาหลัก บอร์ด:การแบ่งประเภทของมุกที่ใช้ในบทความ และ UN:HTBFANJS เป็นแนวปฎิบัติ (ไกด์ไลน์)
 • แบ่งประเภทมุกวงใน/มุกเสื่อม /มุกยำ ให้เห็นได้ชัด
มีการแปล HTBFANJS (ฮาวทูบีฟันนี่แอนด์น็อตจัสสติวปิด) เป็นภาษาไทยแล้วบางส่วน
เรื่องบทความแต่งเอง ยังไม่มีลิงก์
 • กำหนดว่าบทความแต่งแบบไหนควรอยู่โครงการหลัก หรือโครงการอื่น
ยังไม่เริ่ม