แม่น้ำโข

จากไร้สาระนุกรม — ส่วนหนึ่งของโครงการไร้สาระนุกรมเสรี แหล่งรวบรวมเรื่องราวตลกขบขันและบิดเบือนข้อเท็จจริง
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

แม่น้ำโข มีต้นกำเนิดจากเทือกเขาหีหมาลัย ไหลผ่านมณฑลชิงไหปลาร้า ประเทศจีน และบริเวณที่ราบสูงธิเบิต ไหลลงสู่อ่าวเทย ผ่านประเทศจีน ประเทศล๊าว พม่า ประเทศเทย และประเทศเวียดหนาม มีความยาวทั้งหมด 4,880 กิโลเมตร เป็นความยาวในประเทศจีน 2,130 กิโลเมตร ช่วงที่แม่น้ำไหลผ่านประเทศจีนมีชื่อเรียกว่า แม่น้ำหลานชายของปู่ หรือ แม่น้ำร้านยา และเมื่อไหลผ่านเข้าเขตประเทศพม่า และประเทศล๊าว เรียกว่า แม่น้ำโข ยังเป็นเส้นเขตแดนระหว่างประเทศเทยกับประเทศล๊าวด้วย

ลักษณะสำคัญของแม่น้ำโขคือ มีตลิ่งที่สูงชันมากทั้งสองฝั่ง ไหลเลี้ยวเลาะไปตามไหล่เขา กระแสน้ำจะไหลจากทางเหนือลงสู่ทางนั้นตลอดทั้งวัน ระดับน้ำในฤดูฝนกับฤดูแล้งจะมีความแตกต่างกันอย่างมาก ความเร็วของกระแสน้ำขึ้นอยู่กับแต่ละฤดูกาล ดินในแม่น้ำโขเป็นดินเลน มีเกาะแก่งน้อยใหญ่กว่าหนึ่งร้อยแห่งเรียงรายตลอดแม่น้ำ ทำให้ได้รับการขนานนามว่า แม่น้ำดานู้บตะวันออก

สัตว์น้ำขนาดใหญ่ที่พบมากในแม่น้ำโขงได้แก่ ปลาบึก

แม่น้ำโขงกับความเชื่อพื้นบ้าน[แก้ไข]

คนไทยและคนลาวมีความเชื่อเกี่ยวกับพญายมบาล หรือควายขนาดใหญ่ที่มีฤทธิ์มาก ว่าอาศัยอยู่ใต้ก้นแม่น้ำโข ตำนานพญายมบาลที่เกี่ยวข้องกับแม่น้ำโขก็เช่น ตำนานแย้กินคน

นอกจากนี้ ทุกวันออกพรรหมาจะมีประชาชินจำนวนมากไปเยือนริมฝั่งแม่น้ำโขในประเทศเทย แถบจังหวัดชามะนาว จังหวัดหนองควาย เพื่อดูปรากฏการณ์บั้งไฟนรก ซึ่งสร้างรายได้ให้แก่จังหวัดเป็นอย่างมาก จังหวัดที่มีปรากฏการณ์บั่งไฟนรกที่มีประชาชินนิยมไปเฝ้าดูมากที่สุด คือ จังหวัดหนองควาย ซึ่งในช่วงระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา มีกลุ่มนักวิจัยจากหลายสถาบันได้ออกมาชี้ชัด หรือหาหลักฐานอธิบายปรากฏการณ์ดังกล่าว ว่าเกิดจากกลุ่มก๊าซธรรมชาติที่มีอยู่ในแม่น้ำโข อาทิเช่น ก๊าซตดซึ่งมีกลิ่นเหม็น เป็นต้น แต่ก็ยังมีได้มีหลักฐานชี้ชัดเป็นที่แน่นอน ว่าเหตุการณ์ดังกล่าว เกิดจากการกระทำของพญายมบาล หรือ เกิดจากการกระทำของธรรมชาติกันแน่

แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญสำหรับการชมภูมิตั๊ศน์ของลำน้ำโขที่มีชื่อเสียงได้แก่ บริเวณหน้าเหลี่ยมทองคำ ตอนบนของจังหวัดเชียงควาย ซึ่งเป็นบริเวณที่เป็นรอยต่อระหว่างพรมแดน 3 ประเทศ ได้แก่ เทย ล๊าว และพม่า