กาลามสูตร

จากไร้สาระนุกรม — ส่วนหนึ่งของโครงการไร้สาระนุกรมเสรี แหล่งรวบรวมเรื่องราวตลกขบขันและบิดเบือนข้อเท็จจริง
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
Wikisplode.gif
สำหรับผู้ที่ไร้อารมณ์ขันสิ้นดี เหล่าผู้เชี่ยวชาญที่วิกิพีเดียมีบทความที่โคตรมีสาระ ที่นี่!

กาลามสูตร แปลว่า พระสูตรที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ชาวกาลามะ หมู่บ้านเกสปุตติยนิคม แคว้นโกศล เรียกว่า เกสปุตตสูตร ก็มี

กาลามสูตรเป็นหลักแห่งความเชื่อ ไม่ให้เชื่องมงายโดยไม่ใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นจริงถึงคุณโทษหรือดีไม่ดี ก่อนเชื่อ มี ๑๐ ประการคือ

๑.มา อนุสสเวนะ อย่าเพิ่งเชื่อตามที่ฟังๆ กันมา

๒.มา ปรัมปายะ อย่าเพิ่งเชื่อตามที่ทำต่อๆ กันมา

๓.มา อิติกิรายะ อย่าเพิ่งเชื่อตามคำเล่าลือ

๔.มา ปิฏกสัมปทาเนนะ อย่าเพิ่งเชื่อโดยอ้างตำรา

๕.มา ตักกเหตุ อย่าเพิ่งเชื่อโดยนึกเดา

๖.มา นยเหตุ อย่าเพิ่งเชื่อโดยคาดคะเนเอา

๗.มา อาการปริวิตักเกนะ อย่าเพิ่งเชื่อโดยนึกคิดตามแนวเหตุผล

๘.มา ทิฏฐินิชฌานักขันติยา อย่าเพิ่งเชื่อเพราะถูกกับทฤษฎีของตน

๙.มา ภุพพรูปตายะ อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมีรูปลักษณ์ที่ควรเชื่อได้

๑๐.มา สมโณ โน ครูติ อย่าเพิ่งเชื่อ เพียงเพราะผู้พูดเป็นครูบาอาจารย์ของตน

เมื่อใด ท่านทั้งหลายพึงรู้ด้วยตนเองว่า ธรรมเหล่านี้เป็นกุศล ธรรมเหล่านี้ไม่มีโทษ ธรรมเหล่านี้ท่านผู้รู้สรรเสริญ ธรรมเหล่านี้ใครสมาทานให้บริบูรณ์แล้ว เป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูล เพื่อความสุข เมื่อนั้น ท่านทั้งหลายควรเข้าถึงธรรมเหล่านั้นเถิด


Bruh Zone.jpg
ระวังจะเข้าใจถูกต้อง
เนื้อหา 49% ในบทความนี้อาจกล่าวถึงสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริง หรือไม่ควรเกิดขึ้นเลยด้วยซ้ำ! (แต่เราก็ยังพยายามให้ทุกท่านเชื่อเรื่องพวกนี้ให้ได้อยู่ดี!)
เอ่อ..โนคอมเม้นต์ละกัน

ข้อความข้างล่างนี้ ไม่ใช่เรื่องจริง พระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงเป็นผู้ตรัส ซึ่งเขียนโดยชาวไร้สาระนุกรมต่อเติมเองไม่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าทั้งสิ้น

๑๑.มา ฟอเวิดเมวยะ โนเคนะ อย่าได้เชื่อถือโดยเห็นว่ามาจาก Forward Mail

๑๒.มา เวปปัตติยะ โนเคนะ อย่าได้เชื่อถือโดยเห็นว่ามาจาก เวปบอร์ดชื่อดัง


ที่เหลืออีกสี่ข้อถูกต่อเติมเพื่อให้เหมาะกับสภาพสังคมประเทศเทยในปัจจุบัน

๑๓.มา เมวายะ อย่าเชื่อตามที่คนที่มีหน้าลักษณะเหลี่ยมๆ พูดออกมา

๑๔.มา ตาลิมมะ อย่าเชื่อตามที่คนที่มีหน้าลักษณะกลมๆ พูดออกมา

๑๕.มา จะตุคาโม รามะเทวา อย่าเพิ่งเชื่อว่าจตุคอร์แรงเทพ จะแรงสมกับชื่อจริงๆ

๑๖.มา มักกะ อย่าเชื่อตามที่คนที่มีจมูกบวมๆ พูดออกมา

ปัจจุบันได้เกิดแนวคิดและหลักสูตรที่สอนให้คนมีเหตุผลไม่หลงเชื่องมงาย ในทำนองเดียวกับคำสอนของพระพุทธองค์เมื่อ ๒๕๐๐ ปีก่อนบรรจุไว้ในกระบวนการเรียนรู้ในประเทศพัฒนาแล้ว เรียกว่า "การคิดเชิงวิจารณ์" (Critical thinking)

กาลามสูตรฉบับไร้สาระนุกรม[แก้ไข]

Bruh Zone.jpg
ระวังจะเข้าใจถูกต้อง
เนื้อหา 49% ในบทความนี้อาจกล่าวถึงสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริง หรือไม่ควรเกิดขึ้นเลยด้วยซ้ำ! (แต่เราก็ยังพยายามให้ทุกท่านเชื่อเรื่องพวกนี้ให้ได้อยู่ดี!)

กาลามสูตรยุค พ.ศ. 2549- 2550[แก้ไข]

 1. กะทิอนุสสเวนะ อย่าเพิ่งเชื่อกะทิ
 2. เมววะมูละเมงคะนะยะ ปรัมปายะ อย่าเพิ่งเชื่อเผ่าแม้ว
 3. สะระยุทโธ อิติกิรายะ อย่าเพิ่งเชื่อสรยวย
 4. สุระยุทโธ อาการปริวิตักเกนะ อย่าเพิ่งเชื่อสุรยวย
 5. พะริกะ ตักกเหตุ อย่าเพิ่งเชื่อคลิปน้องพริก
 6. วิกรียนะ นยเหตุ อย่าเพิ่งเชื่อวิเกรียนพีเดีย
 7. ฝะรันนะสา อัสสะตังคะทิเส ปิฏกสัมปทาเนนะ อย่าเพิ่งเชื่อฝรั่งมังค่าชาวตะวันตก
 8. อัสสะตายยะนะ ทิฏฐินิชฌานักขันติยา อย่าเพิ่งเชื่อทฤษฏีสัมพัทธภาพของเอาระเบิด ไอจนตาย
 9. ถุงยานัง ภุพพรูปตายะ อย่าเพิ่งเชื่อมั่นในถุงยางว่าปลอดภัย
 10. อะสะยะโคพิฑิยะ สมโณ โน จงเชื่อในอันไซโคลพีเดีย

กาลามสูตรยุค พ.ศ. 2551[แก้ไข]

 1. สะมัคคะกะเลวะกะ มีตังนะยะ อย่าเพิ่งเชื่อว่าหมักจะทำให้เรามีตังค์ใช้จริง
 2. รูปานะ มา นายากะนะ อย่าเพิ่งเชื่อว่าคนหน้าตาดีจะเป็นคนไม่ดีไม่ได้
 3. ยุทโธระถะสาระถี เสนาปะตี นาพามายะ อย่าเพิ่งเชื่อว่าคนขับรถถังจะไม่ขับรถถังเล่นอีกรอบ
 4. ฝะรันนะสา อัสสะตังคะทิเส ปิฏกสัมปทาเนนะ อย่าเพิ่งเชื่อฝรั่งมังค่า (ชาวต่างชาติ)
 5. มา อัยยะสีที คะณะ โย ตักกเหตุ อย่าเพิ่งเชื่อในกระทรวงไอซีที
 6. มา วัฑฒะนะธัมมา คะณะ โย ตักกเหตุ อย่าเพิ่งเชื่อในกระทรวงวัฒน(เวร)กรรม
 7. ถุงยานัง ภุพพรูปตายะ อย่าเพิ่งเชื่อมั่นในถุงยางว่าปลอดภัย
 8. วิกรียะนะ นยเหตุ อย่าเพิ่งเชื่อวิเกรียนพีเดีย
 9. มิงเกละอะนะ สมโณ โน จงเชื่อในมึงเกิล
 10. รัยยะสารานุกัมโม สมโณ โน จงเชื่อในไร้สาระนุกรม

กาลามสูตรยุค พ.ศ. 2552[แก้ไข]

 1. พันทิปปะ ตักกเหตุ อย่าเพิ่งเชื่อในพันธิบ
 2. เมววะมูละเมงคะนะยะ มะ ได้บ้า อย่าเพิ่งเชื่อว่าแม้วเป็นบ้าไปแล้ว
 3. ตาลิมมะนะจ๊ะ หงอกหน่ะ ตักกะเหตุ อย่าเพิ่งเชื่อในผู้จัดเกรียน
 4. เด็กดีนะ บ้าป่ะ ติ่งหูนะ อย่าเพิ่งเชื่อว่าคนในเด็กดีจะดีสมชื่อ
 5. มะหิงสานะ ประท้วงอ่ะ บ้าไปละ อย่าเพิ่งเชื่อในแกนนำการประท้วง
 6. โนเบลนะ เทพหว่ะ จริงเหรอฟะ อย่าเพิ่งเชื่อว่าคนได้โนเบลจะเทพจริง
 7. ดรามานะ เสพป่ะ สะหนุกนะ จงเชื่อในดราม่า
 8. มิงเกละอะนะ สมโณ โน จงเชื่อในมึงเกิล
 9. วิกรียะนะ นยเหตุ อย่าเพิ่งเชื่อวิเกรียนพีเดีย
 10. รัยยะสารานุกัมโม สมโณ โน จงเชื่อในไร้สาระนุกรม

กาลามสูตรยุค พ.ศ. 2553[แก้ไข]

 1. อะหิงสานะ จะเผาละ เอาไหมหล่ะ อย่าเพิ่งเชื่อว่าจะไม่มีการเผากรุงเทพมหานคร
 2. หลิมบางบอนนะ แม่งเมพหว่ะ อังเกฺลนะ อย่าเพิ่งเชื่อว่าหลิม ณ บางบอนพูดภาษาอังกฤษไม่เป็น
 3. เชื่อมั่นนะ อภิเสียบขอล่ะ ขอให้เชื่อเถอะนะ อย่าเพิ่งเชื่อว่าสิ่งที่อภิเสียบพูดในรายการช่างแม่ประเทศเทยกับนายกอภิเสียบจะทำได้จริง
 4. พยุหเสนี จะฉุกเฉินน่ะซี มีไรป่ะ อย่าเพิ่งเชื่อว่าทหารจะยกเลิก พรก.ฉุกเฉิน
 5. เพื่อเทยนะ รักแม้วหว่ะ จ่ายเงินนะ อย่าเพิ่งเชื่อว่า สส. พรรคเพื่อเทย ทำเพื่อเงินแม้ว แต่ไม่ได้รักแม้ว
 6. หมึกพอลนะ เชื่อได้หล่ะ แทงแม่งเลยมะ หมึกพอล เชื่อได้เสมอ
 7. ดรามานะ เสพป่ะ สะหนุกนะ จงเชื่อในดราม่า
 8. วิกรียะนะ นยเหตุ อย่าเพิ่งเชื่อวิเกรียนพีเดีย
 9. รัยยะสารานุกัมโม สมโณ โน จงเชื่อในไร้สาระนุกรม
 10. เดี๋ยวมานะ จะเขียนต่อล่ะ เจอบลัสนะจ๊ะ อย่าเพิ่งเชื่อพวกที่ชอบทิ้งข้อความว่า"เดี๋ยวมาเขียนต่อ"ว่าพวกพี่แกจะกลับมาจริง แต่แน่ ๆ พวกผู้ดูแลเขาลบจริงจ๊ะเชื่อเถอะ

อ่านเพิ่ม[แก้ไข]