ไร้สาระนุกรม:ห้าเสาหลัก

จากไร้สาระนุกรม — ส่วนหนึ่งของโครงการไร้สาระนุกรมเสรี แหล่งรวบรวมเรื่องราวตลกขบขันและบิดเบือนข้อเท็จจริง
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คู่มือในการเขียน
นโยบาย
นโยบาย
ห้าเสาหลัก
อะไรที่ไม่ใช่ไร้สาระนุกรม
สังคายนาไร้สาระนุกรม
คู่มือพื้นฐาน
เริ่มต้น
หลักการตั้งชื่อบทความ
การแก้ไขหน้า
เริ่มเขียนบทความใหม่
การจัดหน้าโดยใช้แม่แบบช่วย
เขียนให้ดียิ่งขึ้น
การอัปโหลดภาพ
การใส่ไฟล์ภาพ คลิป และแฟลช
การสร้างตาราง
การจัดหมวดหมู่
การสร้างหน้าเปลี่ยนทาง
การลิงก์มาที่ไร้สาระนุกรม
การแก้ความกำกวม
การรวมหัวข้อซ้ำ
เทคนิคการใช้งาน
อธิบาย
การแก้ไขเล็กน้อย
คำอธิบายอย่างย่อ
การทับศัพท์
คำทับศัพท์ในไร้สาระนุกรม
อ้างอิง
การอ้างอิงแหล่งที่มา
พจนานุกรม
สีที่ใช้ในเว็บ
แม่แบบ
แม่แบบ
โครง
แม่แบบแสดงข้อความ
แม่แบบเชื่อมโยงหัวข้อ
วิธีการสร้างแม่แบบ
โค้ดชั้นสูง
สีที่ใช้ในเว็บ

“ในความไร้สาระย่อมมีสาระอยู่เสมอ”

ผู้ใช้ไร้สาระนุกรมบางคน(?) เชื่อว่านโยบายทั้งหมดของไร้สาระนุกรมนั้น ตั้งอยู่บน ห้าเสาหลักเรนเจอร์ ที่นิยามลักษณะของไร้สาระนุกรม:


RedPillar.png
เสาหลักเรด! ไร้สาระนุกรมคือเว็บไซต์ล้อเลียนวิกิพีเดีย
ไร้สาระนุกรมคือไร้สารานุกรม ไร้สาระนุกรม แม้ไม่ใช่สารานุกรม แต่ก็คือ คือเว็บไซต์ที่ล้อเลียนวิกิพีเดีย จึงทำให้ยังยึดหลัก การตั้งชื่อบทความ และ เขียนบทความโดยใช้รูปแบบวิกิลักษณะสารานุกรม ในการเขียนอยู่อยู่เสมอ และนอกจากนี้เรื่องที่จะเลือกมาเขียนนั้นต้องเข้าข่ายเป็น สารานุกรม(หรือใกล้เคียงแต่พอยอมรับได้) ซึ่งสิ่งที่ไม่ถือว่าเป็นบทความไร้สาระนุกรมมีดังต่อไปนี้
 1. งานเขียนที่มีเพื่อผู้เขียนหรือกลุ่มของผู้เขียนเพียงเท่านั้น
 2. งานที่เป็นเรื่องแต่งมาจากจินตนาการของผู้ที่เขียนเป็นหลักมากกว่าที่จะอ้างอิงหรือประชดประชันเสียดสีสิ่งที่มีอยู่จริง
 3. งานเขียนที่ไม่ต้องการให้คนอื่นแก้ไข
 4. งานเขียนที่มีคำพูดและอารมณ์ของผู้เขียนเข้าไปจนทำให้บทความไม่เป็นบทความของสารานุกรม
 5. งานเขียนที่มีไม่ได้มีไว้เพื่อส่วนรวม คนหมู่มากไม่อาจเข้าใจได้ หรือเพียงเพื่อแต่โฆษณาชวนเชื่อ
 6. งานเขียนที่ไม่มีเนื้อหา หรือมีแต่สั้นจนเกินไป
 7. งานเขียนอันมีสาระหนักหัวจนเกินไป

ซึ่งสิ่งเหล่านี้คุณสามารถดูรายละเอียดปลีกย่อยได้ที่ ไร้สาระนุกรม:อะไรที่ไม่ใช่ไร้สาระนุกรม ซึ่งแม้บทความที่คุณต้องการเขียนจะไม่ตรงกับสิ่งที่ไร้สาระนุกรมต้องการ แต่ยังมีบทความอื่นมากมายในไร้สาระนุกรม ลองเข้าไปดูในโครงการเหล่านั้น บางทีคุณอาจจะพบสถานที่ซึ่งคุณสามารถนำบทความไปใส่ได้

สำหรับวิธีการเขียนในรูปแบบวิกิหรือรูปแบบสารานุกรมออนไลน์นั้นยังไม่มีการพูดถึงอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร กรุณาดูตัวอย่างจากบทความอื่น ๆ


GreenPillar.png
เสาหลักกรีน! ไร้สาระนุกรมนิยมการล้อเลียนอย่างสร้างสรรค์
ไร้สาระนุกรมต้องล้อเลียนอย่างถูกหลัก การล้อเลียนสิ่งที่มีอยู่จริง (หรือบางคนอาจจะเรียกมันว่าการเล่นหิ้ง) ถือเป็นสิ่งสำคัญของบทความไร้สาระนุกรมเลยทีเดียว แต่ว่าการเล่นหิ้งนั้นมีระดับอยู่หลายระดับ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้เขียนบทความจะต้องเขียนให้คนส่วนใหญ่ยอมรับในบทความนั้นได้ ซึ่งอย่างไรก็ตาม เราไม่สนับสนุนหากท่านคิดว่าท่านจะไม่แตะถึงมันเลย ทว่าควรแต่เพียงเหมาะสม โดยการล้อเลียนที่ไม่เหมาะสมนั้นอาจจะสรุปได้เป็นดังต่อไปนี้
 1. งานเขียนที่ล้อเลียนดูถูกสถาบันที่มีผู้คนในสังคมนิยมเคารพเป็นจำนวนมาก
 2. งานเขียนที่มีเพื่อด่า ดูหมิ่น เหยียดหยาม หรือ หมิ่นประมาท ทั้งจงใจและไม่จงใจ
 3. งานเขียนที่มีลักษณะเสื่อม ลามก หยาบคาย อันเกินกว่าที่จะรับได้

สำหรับรายละเอียดปลีกย่อยดูเพิ่มได้ที่ ไร้สาระนุกรม:การล้อเลียนสิ่งที่มีอยู่จริง

เริ่มต้นเขียนบทความ ไร้สาระนุกรม:เริ่มเขียนบทความในไร้สาระนุกรม


BluePillar.png
เสาหลักบลู! ไร้สาระนุกรมนิยมแก้ไม่เน้นลบ
ไร้สาระนุกรมไม่เน้นลบแต่เน้นเขียน ด้วยความที่ขาดแคลนบทความและบุคลากรในการเขียนบทความใหม่ ทางไร้สาระนุกรมจึงจำเป็นที่จะต้อง เอาบทความมันให้มากเข้าไว้ก่อน จึงทำให้บทความที่รอดจากการตรวจตราของชาวไร้สาระนุกรมว่ามันผ่านหลักของไร้สาระนุกรมแล้ว จึงได้รับความคุ้มครองจากการก่อเกรียนในแทบจะทันที หากมีการแก้ไขใดที่ทำให้บทความนั้นมีข้อมูลน้อยลง ทำให้หน้าว่าง บทความนั้นจะถูกย้อนคืนอย่างรวดเร็ว

ซึ่งรวมถึงบทความที่คุณได้ทำหน้าว่างไปด้วยความเห็นว่ามันไม่เหมาะสม ก็จะถูกคิดว่าการกระทำนั้นเป็นการก่อเกรียนด้วย และคุณจะถูกตักเตือนพร้อมย้อนคืนการแก้ไขไปด้วยกัน ดังนั้นหากคุณเห็นว่าไม่เหมาะสม กรุณาเขียนแก้ให้มันเหมาะสมก่อน หรือ แจ้งว่ามันไม่เหมาะสมอย่างใด

สำหรับหลักการลบบทความดูเพิ่มได้ที่ ไร้สาระนุกรม:นโยบายในการลบบทความ


YellowPillar.png
เสาหลักเยลโล่! ไร้สาระนุกรมต้องการบทความคุณภาพ
เนื่องจากไร้สาระนุกรมอยู่ในวิกฤตของการขาดผู้เขียนบทความคุณภาพมานานนม อีกทั้งผู้เขียนหน้าใหม่ล้วนแต่เข้ามาเขียนบทความที่ไม่มีคุณภาพแล้วหายสาปสูญในระยะเวลาอันรวดเร็วแถมค่อนข้างถี่ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้เขียนซึ่งต้องการจะเขียนบทความหใม่ ควรจะต้องเขียนบทความให้มีคุณภาพในระดับหนึ่งก่อนที่จะมาใส่ในไร้สาระนุกรม หากปล่อยว่างไว้และหวังว่าจะมีคนอื่นมาเขียนต่อ จะเป็นไปได้ที่จะไม่มีใครมาเขียนต่อ รวมกระทั่งผู้ดูแลลืมมาจัดการ ดังนั้นบทความที่ไร้คุณภาพจึงสมควรจะถูกกำจัดไปตั้งแต่เนิ่น ๆ ดังนั้นหากคุณไม่แน่ใจว่าบทความของคุณไร้คุณภาพหรือไม่ ลองสังเกตดูในตรงนี้
 1. บทความที่เขียนไม่จบ หรือค้างเติ่ง
 2. บทความที่ยาวแต่ไม่มีเนื้อหา มีแต่ลิสต์รายชื่อ
 3. บทความที่ไม่สามารถอธิบายถึงตัวบทความว่าคออะไรกันแน่
 4. บทความที่หวังให้ผู้อื่นมาเขียนต่อ


OrangePillar.png
เสาหลักโอเรนจ์! ไร้สาระนุกรมต้องการมีสังคมที่สงบสุข
ไร้สาระนุกรมมีมารยาท ถึงแม้มันจะไม่ใช่ที่เขียนสารานุกรมอย่างเป็นทางการเหมือนวิกิพีเดีย แต่ทุกสังคมควรจะมีมารยาทเป็นของตนเอง ดังนั้นจึงต้องเคารพผู้ร่วมเขียนไร้สาระนุกรมถึงแม้ว่าจะมีความเห็นไม่ตรงกับพวกเขาก็ตาม หลีกเลี่ยงการโจมตีคนอื่น ควบคุมอารมณ์ให้เย็น หลีกเลี่ยงการแก้กลับไปกลับมา อย่าทำให้ไร้สาระนุกรมต้องสะดุดลงเพียงเพื่อต้องการแสดงความเห็นบางอย่าง จงมองคนอื่นในแง่ดีตราบใดที่ยังขาดหลักฐานชัดเจนให้เห็นเป็นอย่างอื่น อย่าสร้างบัญชีผู้ใช้เพื่อหลบเลี่ยงหรือทำผิดนโยบาย

แต่หากคุณมาเพื่อก่อเกรียน อย่าหวังว่าจะก่อเกรียนสำเร็จ เพราะเรามีหน่วยตบเกรียนปฏิบัติการรอท่านอยู่

สำหรับปฏิบัติการต่อต้านการก่อเกรียนดูได้ที่ ไร้สาระนุกรม:หน่วยตบเกรียน


สุดท้าย....:อย่างไรก็ตามไร้สาระนุกรมไม่มีกฎตายตัว นอกจากหลักการพื้นฐานทั้งห้าที่ได้อธิบายตรงนี้ เพราะว่าความสนุกของการแก้ไขคือการไม่ต้องกังวลว่างานที่ได้จะเฮฮาหรือจะไปผิดกฏและมารยาทเข้า ตราบใดที่คุณยังใช้คอมมอนเซนส์ของการอยู่ร่วมในสังคมนโลกจริงอยู่ เพราะทุกๆ รุ่นก่อนหน้าของบทความได้ถูกเก็บรักษาไว้แล้ว ทำให้คุณไม่สามารถจะพลั้งพลาดทำลายไร้สาระนุกรมไปได้ หรือถ้าเขียนพลาดก็จะมีคนใจดีมาช่วยแก้ไขให้คุณเอง แต่อย่าลืมว่าทุกอย่างที่คุณเขียนไว้ที่นี่ จะถูกรักษาไว้ตลอดกาล

ดูเพิ่ม