ไร้สาระนุกรม:สถานีย่อย

จากไร้สาระนุกรม — ส่วนหนึ่งของโครงการไร้สาระนุกรมเสรี แหล่งรวบรวมเรื่องราวตลกขบขันและบิดเบือนข้อเท็จจริง
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
สถานีย่อย

สถานีย่อย คือ หน้าในไร้สาระนุกรมที่มีจุดมุ่งหมายเหมือน "หน้าหลัก" ย่อยลงไปโดยมีเนื้อหาเฉพาะหัวข้อ ซึ่งเน้นให้ผู้อ่านสามารถสืบค้นข้อมูลในไร้สาระนุกรมได้ง่ายขึ้น สถานีย่อยจะแตกต่างจากโครงการทั่วไป คือสถานีย่อยเน้นสำหรับผู้อ่านและชาวไร้สาระนุกรมที่ร่วมแก้ไขไปพร้อมกัน ในขณะที่โครงการอื่นๆจะเน้นเฉพาะชาวไร้สาระนุกรมเท่านั้น ซึ่งรายชื่อสถานีย่อยทั้งหมดแสดงด้านล่างของหน้านี้

สถานีย่อยเป็นจุดเริ่มต้นของเนื้อหาซึ่งถูกเชื่อมโยงมาจากหน้าหลักโดยตรงและมีผู้อ่านมากกว่าหน้าอื่นทั่วไป การมีส่วนร่วมในสถานีย่อยแต่ละแห่งนั้นไม่แตกต่างกับหน้าอื่นในไร้สาระนุกรมซึ่งสามารถแก้ไขได้โดยทุกคน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาหลักอาจจะทำการอภิปรายก่อน ในขณะเดียวกันบางสถานีอาจจะไม่มีการปรับปรุงมานานซึ่งทุกคนสามารถร่วมกันปรับปรุงได้

สถานีย่อยในไร้สาระนุกรมได้มีการกำหนดชื่อหน้าพิเศษขึ้นมาคือ "สถานีย่อย" หรือ "portal" ที่จะปรากฏในแต่ละหน้าแตกต่างจากบทความทั่วไป และจะไม่ถูกนับรวมในบทความ

สร้างสถานีย่อย

สถานีย่อยสามารถสร้างได้โดยทุกคนเหมือนหน้าอื่นในไร้สาระนุกรม โดยชื่อของสถานีย่อยจะขึ้นต้นด้วย สถานีย่อย: และตามด้วยชื่อสถานีย่อยที่ต้องการ เช่น สถานีย่อย:ประเทศเทย หรือ สถานีย่อย:การ์ตูน โดยรูปแบบของสถานีย่อยไม่มีรูปแบบที่เจาะจงตายตัว ซึ่งเนื้อหาและรูปแบบควรจะ มีประโยชน์ มีความฮา ออกแบบได้น่าอ่านไม่สับสน และ สนับสนุนผู้เขียนไร้สาระนุกรม

โดยเนื้อหาสำคัญที่ควรมีในทุกสถานีย่อย ได้แก่

  • อธิบายเนื้อหาสำคัญของสถานีย่อย
  • เชื่อมโยงไปยังบทความและรายชื่อที่สำคัญที่เกี่ยวข้องโดยตรง
  • เชื่อมโยงไปยังหมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง
  • เชื่อมโยงไปยังโครงการร่วมมืออื่น
  • เชื่อมโยงไปยังสถานีย่อยอื่น ผ่านแม่แบบ {{สถานีย่อย}} ที่ท้ายสถานีย่อยนั้น

เนื้อหาบางส่วนที่แนะนำ เช่น

  • ข่าวลวง
  • บทความคัดสรรรประจำ อาทิตย์ เดือน ฯลฯ
  • บทความร่วมกันแก้ไขประจำ อาทิตย์ เดือน ฯลฯ
  • "อย่ารู้ดีกว่า" เรื่องน่าสนใจ(แต่ไร้สาระ)เฉพาะทางเกี่ยวกับหัวข้อ
  • "คุณไม่มีวันทำได้" รายชื่อบทความที่แนะนำบ้างไม่แนะนำบ้างให้ทุกคนร่วมมือกันแก้ไข

อย่างไรก็ตามสถานีย่อยที่ไม่ได้รับการดูแลหรือไม่เหมาะสมในการเป็นสถานีย่อย ชาวไร้สาระนุกรมสามารถช่วยเข้าไปแก้ไข ปรับปรุงหรือทำการแจ้งลบได้


เชื่อมโยง :
Portal.png

การ์ตูน · เกม · การบิน · คอมพิวเตอร์ · กีฬา · เพลงและดนตรี · นิยายและเรื่องแต่ง · ฟอร์เวิร์ดเมล · ศาสนาและความเชื่อ · ประเทศไทยและประเทศเทย · โลกของเรา · ละครและภาพยนตร์ · ยานพาหนะ · การเมีย · บุคคลสำคัญ · เวลา · เสื่อม
โครงการพิเศษ ที่ยังไม่เป็นสถานีย่อย... ที่เห็นมีชื่อเป็นสีแดงข้างบนนั่นแหละครับ!