ไร้สาระนุกรม:วิธีการใช้ไฟล์

จากไร้สาระนุกรม — ส่วนหนึ่งของโครงการไร้สาระนุกรมเสรี แหล่งรวบรวมเรื่องราวตลกขบขันและบิดเบือนข้อเท็จจริง
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คู่มือในการเขียน
นโยบาย
นโยบาย
ห้าเสาหลัก
อะไรที่ไม่ใช่ไร้สาระนุกรม
สังคายนาไร้สาระนุกรม
คู่มือพื้นฐาน
เริ่มต้น
หลักการตั้งชื่อบทความ
การแก้ไขหน้า
เริ่มเขียนบทความใหม่
การจัดหน้าโดยใช้แม่แบบช่วย
เขียนให้ดียิ่งขึ้น
การอัปโหลดภาพ
การใส่ไฟล์ภาพ คลิป และแฟลช
การสร้างตาราง
การจัดหมวดหมู่
การสร้างหน้าเปลี่ยนทาง
การลิงก์มาที่ไร้สาระนุกรม
การแก้ความกำกวม
การรวมหัวข้อซ้ำ
เทคนิคการใช้งาน
อธิบาย
การแก้ไขเล็กน้อย
คำอธิบายอย่างย่อ
การทับศัพท์
คำทับศัพท์ในไร้สาระนุกรม
อ้างอิง
การอ้างอิงแหล่งที่มา
พจนานุกรม
สีที่ใช้ในเว็บ
แม่แบบ
แม่แบบ
โครง
แม่แบบแสดงข้อความ
แม่แบบเชื่อมโยงหัวข้อ
วิธีการสร้างแม่แบบ
โค้ดชั้นสูง
สีที่ใช้ในเว็บ

ไร้สาระนุกรม:วิธีการใช้ไฟล์ อธิบายถึงการนำไฟล์มาใช้ในไร้สาระนุกรม ซึ่งไฟล์ที่ใช้นั้นจะต้องถูกอัปโหลดที่หน้าอัปโหลดของไร้สาระนุกรมไทย หรือหน้าอัปโหลดของคอมมอนส์เท่านั้น สำหรับภาพที่ถูกอัปโหลดไว้แล้วในไร้สาระนุกรมไทยสามารถหาดูได้ที่รายการภาพหรือ ห้องภาพใหม่ สำหรับในคอมมอนส์นั้น สามารถหาดูได้ที่ อันไซโคลพีเดียคอมมอนส์ ส่วนวิธีการอัปโหลดไฟล์ดูได้ที่ ไร้สาระนุกรม:การอัปโหลดภาพ

ตัวอย่างด้านล่างเป็นตัวอย่างการใส่ภาพในตำแหน่งต่างๆ ของบทความ โดยภาพที่นำมาใช้มีชื่อภาพว่า ภาพ:yaranaikaAha.gif ซึ่งเป็นภาพที่ได้อัปโหลดไว้ที่คอมมอนส์โดยผู้ใช้คนอื่น สำหรับข้อความตัวอย่างประกอบบทความนั้นแสดงใน ตัวอักษรสีน้ำตาล

การใส่ภาพปกติ[แก้ไข]

การใส่ภาพปกติสามารถใส่โดยใช้วงเล็บสี่เหลี่ยมล้อมชื่อภาพหน้าและหลัง โดยขนาดภาพกำหนดโดยระบุความกว้างไว้ และตามหลังด้วยตัวอักษร "px" ซึ่งย่อมาจากพิกเซล ในรูปแบบ

[[__ชื่อภาพ__ | __ความกว้าง__px]]
ตัวอย่างเช่น
ไม่ระบุขนาด 
[[ภาพ:yaranaikaAha.gif]]

ระบุความกว้าง 100 พิกเซล 
[[ภาพ:yaranaikaAha.gif|100px]]

ระบุความกว้าง 150 พิกเซล 
[[ภาพ:yaranaikaAha.gif|150px]]

ระบุความกว้าง 200 พิกเซล 
[[ภาพ:yaranaikaAha.gif|200px]]
แสดงผล ภาพที่ความกว้าง 100, 150, 200 พิกเซลตามลำดับ

YaranaikaAha.gif YaranaikaAha.gif YaranaikaAha.gif

โดยเมื่อแทรกเป็นส่วนหนึ่งของบทความ ภาพจะถูกวางในตำแหน่งบทความนั้นพอดี ตัวอย่างเช่น

การ์ตูน คือ ศิลปะที่แสดงออกทางภาพหลายๆ แบบ ซึ่งมีความหมายแตกต่างกันจากผู้หนึ่งไปอีกผู้หนึ่งในยุคอดีต การ์ตูนหมายถึงภาพวาดที่ใช้การเรียนการศึกษาแทนการใช้ภาพจริง ในปัจจุบันการ์ตูนมักจะหมายถึงแอนิเมชัน ซึ่งเป็นเทคนิคในการสร้างการ์ตูนในยุคปัจจุบัน ที่มีการฉายทางโทรทัศน์ หรือภาพยนตร์ ศิลปะที่แสดงออกทางภาพหลายๆ แบบ ซึ่งมีความหมายแตกต่างกันจากผู้หนึ่งไปอีกผู้หนึ่งในยุคอดีต การ์ตูนหมายถึงภาพวาดที่ใช้การเรียนการศึกษาแทนการใช้ภาพจริง ในปัจจุบันการ์ตูนมักจะหมายถึงแอนิเมชัน ในปัจจุบันการ์ตูนมักจะหมายถึงแอนิเมชัน ซึ่งเป็นเทคนิคในการสร้างการ์ตูนในยุคปัจจุบัน YaranaikaAha.gif ที่มีการฉายทางโทรทัศน์ หรือภาพยนตร์ ในความหมายอื่น ในความหมายอื่น การ์ตูนใช้แทนรายการสำหรับเด็กที่มีการใช้ สัตว์ หรือสิ่งมีชีวิตอย่างอื่นเคลื่อนไหวในลักษณะเหมือนมนุษย์ การ์ตูน คือ ศิลปะที่แสดงออกทางภาพหลายๆ แบบ ซึ่งมีความหมายแตกต่างกันจากผู้หนึ่งไปอีกผู้หนึ่งในยุคอดีต การ์ตูนหมายถึงภาพวาดที่ใช้การเรียนการศึกษาแทนการใช้ภาพจริง ในปัจจุบันการ์ตูนมักจะหมายถึงแอนิเมชัน

กำหนดตำแหน่งของภาพ[แก้ไข]

คราวนี้ ลองกำหนดตำแหน่งและคำสั่งต่างๆ ของภาพโดยการใช้คำสั่งเพิ่มเติม ดูที่ตัวอย่างต่อไปนี้:

กำหนดขนาดและตำแหน่งอัตโนมัติ[แก้ไข]

ถ้าไม่ต้องการกำหนดขนาด สามารถกำหนดให้เป็นขนาดมาตรฐานของไร้สาระนุกรมได้โดยใส่ข้อความว่า "thumb" ในส่วนของขนาดภาพ และขนาดของภาพจะเปลี่ยนแปลงขนาดของการตั้งค่าของผู้ใช้แต่ละคน ซึ่งสำหรับผู้ใช้ที่ไม่ลงทะเบียนจะแสดงผลในขนาด 180 พิกเซล และภาพที่กำหนดอัตโนมัติ ภาพจะถูกจัดชิดขวา และช่องสุดท้ายจะเป็นคำอธิบายซึ่งควรใส่เพื่ออธิบายภาพให้ชัดเจนขึ้น ตัวอย่างเช่น

[[__ชื่อภาพ__ |thumb|__คำอธิบาย__]]


ตัวอย่างการกำหนดขนาดและตำแหน่งอัตโนมัติ
[[ภาพ:yaranaikaAha.gif|thumb|ยานาไรก๊าโมบายของบริษัทแม้วโครซัค]] 
แสดงผล
ยานาไรก๊าโมบายของบริษัทแม้วโครซัค

การ์ตูน คือ ศิลปะที่แสดงออกทางภาพหลายๆ แบบ ซึ่งมีความหมายแตกต่างกันจากผู้หนึ่งไปอีกผู้หนึ่งในยุคอดีต การ์ตูนหมายถึงภาพวาดที่ใช้การเรียนการศึกษาแทนการใช้ภาพจริง ในปัจจุบันการ์ตูนมักจะหมายถึงแอนิเมชัน ซึ่งเป็นเทคนิคในการสร้างการ์ตูนในยุคปัจจุบัน ที่มีการฉายทางโทรทัศน์ หรือภาพยนตร์ ศิลปะที่แสดงออกทางภาพหลายๆ แบบ ซึ่งมีความหมายแตกต่างกันจากผู้หนึ่งไปอีกผู้หนึ่งในยุคอดีต การ์ตูนหมายถึงภาพวาดที่ใช้การเรียนการศึกษาแทนการใช้ภาพจริง ในปัจจุบันการ์ตูนมักจะหมายถึงแอนิเมชัน ในปัจจุบันการ์ตูนมักจะหมายถึงแอนิเมชัน ซึ่งเป็นเทคนิคในการสร้างการ์ตูนในยุคปัจจุบัน ที่มีการฉายทางโทรทัศน์ หรือภาพยนตร์ ในความหมายอื่น ในความหมายอื่น การ์ตูนใช้แทนรายการสำหรับเด็กที่มีการใช้ สัตว์ หรือสิ่งมีชีวิตอย่างอื่นเคลื่อนไหวในลักษณะเหมือนมนุษย์ การ์ตูน คือ ศิลปะที่แสดงออกทางภาพหลายๆ แบบ ซึ่งมีความหมายแตกต่างกันจากผู้หนึ่งไปอีกผู้หนึ่งในยุคอดีต การ์ตูนหมายถึงภาพวาดที่ใช้การเรียนการศึกษาแทนการใช้ภาพจริง ในปัจจุบันการ์ตูนมักจะหมายถึงแอนิเมชัน ศิลปะที่แสดงออกทางภาพหลายๆ แบบ ซึ่งมีความหมายแตกต่างกันจากผู้หนึ่งไปอีกผู้หนึ่งในยุคอดีต การ์ตูนหมายถึงภาพวาดที่ใช้การเรียนการศึกษาแทนการใช้ภาพจริง ในปัจจุบันการ์ตูนมักจะหมายถึงแอนิเมชัน ซึ่งเป็นเทคนิคในการสร้างการ์ตูนในยุคปัจจุบัน ที่มีการฉายทางโทรทัศน์ หรือภาพยนตร์ ศิลปะที่แสดงออกทางภาพหลายๆ แบบ ซึ่งมีความหมายแตกต่างกันจากผู้หนึ่งไปอีกผู้หนึ่งในยุคอดีต การ์ตูนหมายถึงภาพวาดที่ใช้การเรียนการศึกษาแทนการใช้ภาพจริง ในปัจจุบันการ์ตูนมักจะหมายถึงแอนิเมชัน ในปัจจุบันการ์ตูนมักจะหมายถึงแอนิเมชัน ซึ่งเป็นเทคนิคในการสร้างการ์ตูนในยุคปัจจุบัน ที่มีการฉายทางโทรทัศน์ หรือภาพยนตร์ ในความหมายอื่น ในความหมายอื่น การ์ตูนใช้แทนรายการสำหรับเด็กที่มีการใช้ สัตว์ หรือสิ่งมีชีวิตอย่างอื่นเคลื่อนไหวในลักษณะเหมือนมนุษย์ การ์ตูน คือ ศิลปะที่แสดงออกทางภาพหลายๆ แบบ ซึ่งมีความหมายแตกต่างกันจากผู้หนึ่งไปอีกผู้หนึ่งในยุคอดีต การ์ตูนหมายถึงภาพวาดที่ใช้การเรียนการศึกษาแทนการใช้ภาพจริง ในปัจจุบันการ์ตูนมักจะหมายถึงแอนิเมชัน

กำหนดขนาดอัตโนมัติ วางตำแหน่งซ้าย[แก้ไข]

เพิ่มคำสั่ง "left" ตามหลัง จะทำให้ภาพถูกจัดชิดซ้ายของบทความ ตัวอย่างเช่น

[[__ชื่อภาพ__ |thumb|left|__คำอธิบาย__]]
ตัวอย่างการกำหนดขนาดและตำแหน่งอัตโนมัติ
[[ภาพ:yaranaikaAha.gif|thumb|left|ยานาไรก๊าโมบายของบริษัทแม้วโครซัค]] 
แสดงผล
ยานาไรก๊าโมบายของบริษัทแม้วโครซัค

การ์ตูน คือ ศิลปะที่แสดงออกทางภาพหลายๆ แบบ ซึ่งมีความหมายแตกต่างกันจากผู้หนึ่งไปอีกผู้หนึ่งในยุคอดีต การ์ตูนหมายถึงภาพวาดที่ใช้การเรียนการศึกษาแทนการใช้ภาพจริง ในปัจจุบันการ์ตูนมักจะหมายถึงแอนิเมชัน ซึ่งเป็นเทคนิคในการสร้างการ์ตูนในยุคปัจจุบัน ที่มีการฉายทางโทรทัศน์ หรือภาพยนตร์ ศิลปะที่แสดงออกทางภาพหลายๆ แบบ ซึ่งมีความหมายแตกต่างกันจากผู้หนึ่งไปอีกผู้หนึ่งในยุคอดีต การ์ตูนหมายถึงภาพวาดที่ใช้การเรียนการศึกษาแทนการใช้ภาพจริง ในปัจจุบันการ์ตูนมักจะหมายถึงแอนิเมชัน ในปัจจุบันการ์ตูนมักจะหมายถึงแอนิเมชัน ซึ่งเป็นเทคนิคในการสร้างการ์ตูนในยุคปัจจุบัน ที่มีการฉายทางโทรทัศน์ หรือภาพยนตร์ ในความหมายอื่น ในความหมายอื่น การ์ตูนใช้แทนรายการสำหรับเด็กที่มีการใช้ สัตว์ หรือสิ่งมีชีวิตอย่างอื่นเคลื่อนไหวในลักษณะเหมือนมนุษย์ การ์ตูน คือ ศิลปะที่แสดงออกทางภาพหลายๆ แบบ ซึ่งมีความหมายแตกต่างกันจากผู้หนึ่งไปอีกผู้หนึ่งในยุคอดีต การ์ตูนหมายถึงภาพวาดที่ใช้การเรียนการศึกษาแทนการใช้ภาพจริง ในปัจจุบันการ์ตูนมักจะหมายถึงแอนิเมชัน ศิลปะที่แสดงออกทางภาพหลายๆ แบบ ซึ่งมีความหมายแตกต่างกันจากผู้หนึ่งไปอีกผู้หนึ่งในยุคอดีต การ์ตูนหมายถึงภาพวาดที่ใช้การเรียนการศึกษาแทนการใช้ภาพจริง ในปัจจุบันการ์ตูนมักจะหมายถึงแอนิเมชัน ซึ่งเป็นเทคนิคในการสร้างการ์ตูนในยุคปัจจุบัน ที่มีการฉายทางโทรทัศน์ หรือภาพยนตร์ ศิลปะที่แสดงออกทางภาพหลายๆ แบบ ซึ่งมีความหมายแตกต่างกันจากผู้หนึ่งไปอีกผู้หนึ่งในยุคอดีต การ์ตูนหมายถึงภาพวาดที่ใช้การเรียนการศึกษาแทนการใช้ภาพจริง ในปัจจุบันการ์ตูนมักจะหมายถึงแอนิเมชัน ในปัจจุบันการ์ตูนมักจะหมายถึงแอนิเมชัน ซึ่งเป็นเทคนิคในการสร้างการ์ตูนในยุคปัจจุบัน ที่มีการฉายทางโทรทัศน์ หรือภาพยนตร์ ในความหมายอื่น ในความหมายอื่น การ์ตูนใช้แทนรายการสำหรับเด็กที่มีการใช้ สัตว์ หรือสิ่งมีชีวิตอย่างอื่นเคลื่อนไหวในลักษณะเหมือนมนุษย์ การ์ตูน คือ ศิลปะที่แสดงออกทางภาพหลายๆ แบบ ซึ่งมีความหมายแตกต่างกันจากผู้หนึ่งไปอีกผู้หนึ่งในยุคอดีต การ์ตูนหมายถึงภาพวาดที่ใช้การเรียนการศึกษาแทนการใช้ภาพจริง ในปัจจุบันการ์ตูนมักจะหมายถึงแอนิเมชัน

กำหนดขนาดและไม่มีกรอบรูป[แก้ไข]

ถ้าไม่กำหนดคำสั่ง "thumb" จะทำให้ภาพไม่มีกรอบล้อมรูปและไม่มีที่สำหรับคำอธิบาย ซึ่งวิธีนี้มักนิยมใช้เฉพาะกับสัญลักษณ์เท่านั้น ไม่นิยมใช้กับภาพทั่วไป ตัวอย่างเช่น

[[__ชื่อภาพ__ |right|__คำอธิบาย__]]
ตัวอย่างการกำหนดขนาดและตำแหน่งอัตโนมัติ 
[[ภาพ:yaranaikaAha.gif|right|180px|ยานาไรก๊าโมบายของบริษัทแม้วโครซัค]] 
แสดงผล
ยานาไรก๊าโมบายของบริษัทแม้วโครซัค

การ์ตูน คือ ศิลปะที่แสดงออกทางภาพหลายๆ แบบ ซึ่งมีความหมายแตกต่างกันจากผู้หนึ่งไปอีกผู้หนึ่งในยุคอดีต การ์ตูนหมายถึงภาพวาดที่ใช้การเรียนการศึกษาแทนการใช้ภาพจริง ในปัจจุบันการ์ตูนมักจะหมายถึงแอนิเมชัน ซึ่งเป็นเทคนิคในการสร้างการ์ตูนในยุคปัจจุบัน ที่มีการฉายทางโทรทัศน์ หรือภาพยนตร์ ศิลปะที่แสดงออกทางภาพหลายๆ แบบ ซึ่งมีความหมายแตกต่างกันจากผู้หนึ่งไปอีกผู้หนึ่งในยุคอดีต การ์ตูนหมายถึงภาพวาดที่ใช้การเรียนการศึกษาแทนการใช้ภาพจริง ในปัจจุบันการ์ตูนมักจะหมายถึงแอนิเมชัน ในปัจจุบันการ์ตูนมักจะหมายถึงแอนิเมชัน ซึ่งเป็นเทคนิคในการสร้างการ์ตูนในยุคปัจจุบัน ที่มีการฉายทางโทรทัศน์ หรือภาพยนตร์ ในความหมายอื่น ในความหมายอื่น การ์ตูนใช้แทนรายการสำหรับเด็กที่มีการใช้ สัตว์ หรือสิ่งมีชีวิตอย่างอื่นเคลื่อนไหวในลักษณะเหมือนมนุษย์ การ์ตูน คือ ศิลปะที่แสดงออกทางภาพหลายๆ แบบ ซึ่งมีความหมายแตกต่างกันจากผู้หนึ่งไปอีกผู้หนึ่งในยุคอดีต การ์ตูนหมายถึงภาพวาดที่ใช้การเรียนการศึกษาแทนการใช้ภาพจริง ในปัจจุบันการ์ตูนมักจะหมายถึงแอนิเมชัน ศิลปะที่แสดงออกทางภาพหลายๆ แบบ ซึ่งมีความหมายแตกต่างกันจากผู้หนึ่งไปอีกผู้หนึ่งในยุคอดีต การ์ตูนหมายถึงภาพวาดที่ใช้การเรียนการศึกษาแทนการใช้ภาพจริง ในปัจจุบันการ์ตูนมักจะหมายถึงแอนิเมชัน ซึ่งเป็นเทคนิคในการสร้างการ์ตูนในยุคปัจจุบัน ที่มีการฉายทางโทรทัศน์ หรือภาพยนตร์ ศิลปะที่แสดงออกทางภาพหลายๆ แบบ ซึ่งมีความหมายแตกต่างกันจากผู้หนึ่งไปอีกผู้หนึ่งในยุคอดีต การ์ตูนหมายถึงภาพวาดที่ใช้การเรียนการศึกษาแทนการใช้ภาพจริง ในปัจจุบันการ์ตูนมักจะหมายถึงแอนิเมชัน ในปัจจุบันการ์ตูนมักจะหมายถึงแอนิเมชัน ซึ่งเป็นเทคนิคในการสร้างการ์ตูนในยุคปัจจุบัน ที่มีการฉายทางโทรทัศน์ หรือภาพยนตร์ ในความหมายอื่น ในความหมายอื่น การ์ตูนใช้แทนรายการสำหรับเด็กที่มีการใช้ สัตว์ หรือสิ่งมีชีวิตอย่างอื่นเคลื่อนไหวในลักษณะเหมือนมนุษย์ การ์ตูน คือ ศิลปะที่แสดงออกทางภาพหลายๆ แบบ ซึ่งมีความหมายแตกต่างกันจากผู้หนึ่งไปอีกผู้หนึ่งในยุคอดีต การ์ตูนหมายถึงภาพวาดที่ใช้การเรียนการศึกษาแทนการใช้ภาพจริง ในปัจจุบันการ์ตูนมักจะหมายถึงแอนิเมชัน

การใช้ไฟล์จาก อันคอมมอนส์[แก้ไข]

อะไรคือ อันคอมมอนส์[แก้ไข]

อันคอมมอนส์ (Uncommons) คือโครงการหนึ่งในโครงการของอันไซคลพีเดียนานาชาติ ซึ่งเป็นคลังภาพให้อันไซโคลพีเดียทุกภาษา ถึงแม้ว่าชื่ออันคอมมอนส์ จะสร้างมาเพื่อล้อเลียน วิกิคอมมอนส์ ของวิเกรียนพีเดีย แต่โดยหน้าที่แล้ว อันคอมมอนส์จะทำหน้าที่เหมือนกับวิกิคอมมอนส์ทุกประการ และนอกจากอันคอมมอนส์จะเป็นคลังภาพให้อันไซโคลพีเดียทุกภาษาแล้ว อันไซโคลพีเดียทุกภาษาสามารถเรียกภาพจากอันคอมมอนส์มาใช้ได้ในทุกเวลา โดยไม่ต้องโหลดซ้ำซ้อนให้เสียเวลาอีกด้วย

วิธีการเรียกภาพจากอันคอมมอนส์[แก้ไข]

วิธีการเรียกภาพจากอันคอมมอนส์นั้น ไม่ยาก และซับซ้อนเลย ขอเพียงรู้ว่าไฟล์ภาพนั้น ถูกเขียนไว้ในอันคอมมอนส์ชื่ออะไร เวลาต้องการจะใส่ภาพ ก็เพียงแค่ พิมพ์ [[ภาพ:ชื่อไฟล์ภาพจากอันคอมมอนส์]] ซึ่ง ก็เหมือนๆกับการใส่ภาพทั่วไป เพียงแต่ไม่ต้องมาอัปโหลดภาพให้เสียเวลา ตัวอย่างเช่น

ภาพชื่อ Hitler IMP.jpg

ต้นฉบับที่อันคอมมอนส์ http://commons.uncyclomedia.org/wiki/Image:Hitler_IMP.jpg

เขียนคำสั่งดังนี้ [[ภาพ:Hitler_IMP.jpg]]

ภาพที่เรียกขึ้นมา : Hitler IMP.jpg

ข้อแตกต่างระหว่างภาพจากอันคอมมอนส์ กับภาพที่เก็บไว้ในไร้สาระนุกรมไทย[แก้ไข]

เมื่อคลิ๊กเพื่อดูภาพแบบเต็มหน้าต่าง ถ้าภาพๆนั้นเป็นภาพจากอันคอมมอนส์ ที่มุมซ้ายบนสุด ที่ป้าย"ไฟล์" จะเป็นตัวสีแดง ซึ่งหมายความว้่า ข้อมูลนี้ ไม่ได้มาจากฐานข้อมูลของไร้สาระนุกรมนั่นเอง

การใส่ภาพเป็นชุด หรือ แกลลอรี[แก้ไข]

ใช้สำหรับการใส่ภาพหลายภาพในบทความ โดยภาพจะแสดงผลแถวละ 4 ภาพ

<gallery>
ภาพ1|คำอธิบายภาพ1
ภาพ2|คำอธิบายภาพ2
ภาพ3|คำอธิบายภาพ3
ภาพ4|คำอธิบายภาพ4
ภาพ5|คำอธิบายภาพ5
ภาพ6|คำอธิบายภาพ6
ภาพ7|คำอธิบายภาพ7
.
.
.
</gallery>
ตัวอย่างการใช้
<gallery>
ภาพ:yaranaika-tan 01.png|ยาราไนก้าคาดตา
ภาพ:yaranaika-tan 02.png|ยาราไนก้าไม่คาดตา
ภาพ:yaranaika-tan 03.png|ยาราไนก้าภูภู่
ภาพ:yaranaika-tan 04.png|ยาราไนก้าอิมพอร์ต
ภาพ:yaranaika-tan 05.png|ยาราไนก้ามีตติ้ง
ภาพ:yaranaika tan 06.png|ยาราไนก้าคาราบาวแดง
ภาพ:yaranaika-tan 07.png|ยาราไนก้าทะลวงรู
ภาพ:yaranaika-tan 08.png|ยาราไนก้าวอลเปเปอร์
ภาพ:yaranaika-tan 09.jpg|ยาราไนก้ามินิ
ภาพ:yaranaika10.png|ยาราไนก้าปลอกหมอน
</gallery>
แสดงผลเป็น

การใส่เพลง[แก้ไข]

ให้ทำคล้ายๆกับการใส่ภาพ คือ ([[สื่อ:Example.ogg]]) จะแสดงผลเป็นลิงก์ให้ดาวน์โหลดไฟล์ อนึ่ง ตัวเพลงจะไม่สามารถเล่นได้โดยอัตโนมัติ จะต้องดาวน์โหลดผ่านไร้สาระนุกรมก่อน

จากคำสั่งดังกล่าว จะได้ : สื่อ:Example.ogg

หรืออาจใช้แม่แบบ {{แม่แบบ:listen}} ช่วย เช่น

โดยใช้โค้ดเป็น

{{listen
|filename=Mak-How.ogg (ชื่อไฟล์)
|title=หมักเห่า (ชื่อเพลง)
|description=ซิงเกิลสุดยิด ของไอ่หมัก... ไอ้หมัก ไอ้สัด กูงง... (รายละเอียด)
|format=[[ogg]] (ฟอร์แมต)
}}

ดังนี้

การใส่วิดีโอ[แก้ไข]

ตัวอย่างการใส่วิดีโอจากยูธูป[แก้ไข]

การใส่วิดีโอจากยูธูปให้ใส่ดังแบบนี้

<YouTube>
title=【MV full】 Sayonara Crawl / BNK48 (ชื่อวิดีโอ)
movie_url=http://www.youtube.com/v/FppYrZtcAO0 (ลิงค์วิดีโอ)
embed_source_url=http://www.youtube.com/v/FppYrZtcAO0 (ลิงค์วิดีโอ)
wrap = no
width=425
height=355
</YouTube>

หมายเหตุ:URL ของวิดีโอต้องเป็น http://www.youtube.com/v/รหัสวิดีโอนั้นๆ แบบอื่นๆไม่ติด

(ปกติใน วิเกรียนพีเดีย จะไม่นิยมฝังวีดีโอ YouTube โดยตรง แต่จะใส่เหมือนลิงก์ภายนอกปกติแทน จึงไม่แนะนำให้ใช้ และหากพบลิงก์เสีย ขอความร่วมมือสมาชิกทุกคนให้เปลี่ยนคลิปที่มีเนื้อหาใกล้เคียงกัน หรือลบออกด้วยหากไม่เจอจริงๆ)

การใส่ Flash Movie[แก้ไข]

การใส่วีดีโอ Flash Movie ให้ใช้คำสั่งดังนี้

{{flash|<ชื่อไฟล์>|<ความกว้าง>|<ความสูง>}}

สำหรับค่า "ตำแหน่ง" ไม่จะเป็นต้องระบุ

อย่างเช่น

{{flash|AnalogClock.swf|200px|180px}}

จะแสดงผลตามนี้

<flash>file=AnalogClock.swf|width=200px|height=180px|bgcolor=#f5fffa </flash>

ดูเพิ่ม[แก้ไข]

ที่มาภาพ[แก้ไข]