ไร้สาระนุกรม:ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ

จากไร้สาระนุกรม — ส่วนหนึ่งของโครงการไร้สาระนุกรมเสรี แหล่งรวบรวมเรื่องราวตลกขบขันและบิดเบือนข้อเท็จจริง
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ไร้สาระนุกรมไม่รับประกันความถูกต้องแม่นยำของข้อมูล

ไร้สาระนุกรมเป็นสารานุกรมเนื้อหาเสรีบนอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นผลจากการอาสาสมัครของบุคคลและกลุ่มบุคคลเพื่อพัฒนาทรัพยากรอันเป็นความไร้สาระทั่วไปของคน โครงสร้างของไร้สาระนุกรมเอื้ออำนวยให้ใครก็ตามที่สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตและใช้เว็บเบราว์เซอร์ได้ สามารถเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของไร้สาระนุกรมได้ ฉะนั้น โปรดทราบว่าไม่จำเป็นที่เนื้อหาใด ๆ ในไร้สาระนุกรมนี้จะได้รับการสอบทานจากนักวิชาชีพ (หรือนักแสดงตลกมืออาชีพ) ที่มีความเชี่ยวชาญพอที่จะนำเสนอสารสนเทศที่ครบถ้วน แม่นยำ เชื่อถือ หรือสร้างความบันเทิงได้แก่ผู้ใช้งาน

ที่กล่าวมาข้างต้น มิใช่ว่าผู้ใช้งานไร้สาระนุกรมจะไม่สามารถพบสารสนเทศอันทรงและสาระคุณค่าและแม่นยำได้จากไร้สาระนุกรม อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าไร้สาระนุกรมไม่อาจรับประกันความถูกต้องแม่นยำของสารสนเทศภายในเว็บไซต์แห่งนี้ได้ไม่ว่าในทางใดก็ตาม เนื่องจากสารสนเทศดังกล่าวอาจถูกแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือรุกราน โดยบุคคลผู้ซึ่งมีความเห็นไม่สอดคล้องกับสถานะปัจจุบันขององค์ความรู้ในสาขาที่ผู้อ่านกำลังสนใจศึกษา

ผู้ประพันธ์ ผู้อุดหนุน ผู้อุปถัมภ์ ผู้บริหารระบบ ผู้ควบคุมระบบ หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับไร้สาระนุกรม ไม่ว่าในทางใดก็ตาม ไม่ต้องรับผิดชอบ หากปรากฏพบสารสนเทศอันไม่ถูกต้องแม่นยำในหน้าเว็บใด ๆ ภายในไร้สาระนุกรม และไม่ต้องรับผิดชอบผลจากการที่ผู้อ่านนำสารสนเทศดังกล่าว หรือบทความในแหล่งข้อมูลอื่นที่โยงไปจากหน้าเว็บของไร้สาระนุกรมไปใช้งาน

ไร้สาระนุกรมไม่รับผิดชอบต่อการลามปามของบทความ

ไร้สาระนุกรมเป็นสารานุกรมเนื้อหาเสรีบนอินเทอร์เน็ต ซึ่งเปิดให้ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมแก้ไขข้อความไร้สาระใดๆก็ได้ให้เกิดขึ้นบนเว็บไซต์นี้ โดยผู้ตรวจสอบความลามปามอันเหมาะสมของแต่ละบทความคือตัวของผู้ใช้แต่ละคนเอง โดยผู้ดูแลหรือผู้ควบคุมระบบไม่จำเป็นต้องมีส่วนรับผิดชอบต่อความเหมาะสมของบทความใดๆทั้งสิ้น และไม่มีอำนาจในการตัดสินใจว่าบทความใดเหมาะสมหรือไม่โดยตัวของเหล่าผู้ดูแล หากต้องขึ้นอยู่กับความเห็นโดยรวมของผู้ใช้และหลักเกณฑ์ทั่วไปของสังคมแทน ผู้ดูแลมีเพียงหน้าที่ไกล่เกลี่ยความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเนื่องจากบทความแต่ละบทความเพื่อให้เกิดความเหมาะสมสูงสุดต่อบทความนั้นเพียงเท่านั้น

เนื่องด้วยจากที่กล่าวมาข้างต้น บทความใดๆก็ตามที่ผู้ใช้คนใดคนหนึ่ง หรือผู้ใช้กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเห็นว่าไม่เหมาะสม ผู้ใช้ผู้นั้น หรือผู้ใช้กลุ่มนั้นมีหน้าที่เข้าไปปรับปรุงแก้ไขและพูดจาหารือกับฝ่ายตรงข้ามเพื่อให้เกิดความเหมาะสมสูงสุดในบทความนั้น โดยไม่มีสิทธิ์ไปก่อกวน กล่าวหา หรือกล่าวร้ายถึงตัวไร้สาระนุกรม, ผู้ใช้ผู้อื่น หรือผู้ดูแลใดทั้งสิ้น เนื่องจากตัวเว็บไซต์และบุคคลดังกล่าว ไม่มีส่วนรู้เห็น หรือทำการสนับสนุนใดๆต่อบทความเหล่านั้นทั้งสิ้น เพียงแต่อาจปฏิบัติตัวเพื่อดูแลความสงบเรียบร้อยโดยรวมของไร้สาระนุกรมซึ่งมีส่วนในการขัดความคิดหรือแนวปฏิบัติของผู้ขัดค้านเพียงเท่านั้น

ผู้ประพันธ์ ผู้อุดหนุน ผู้อุปถัมภ์ ผู้บริหารระบบ ผู้ควบคุมระบบ หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับไร้สาระนุกรม ไม่ว่าในทางใดก็ตาม ไม่ต้องรับผิดชอบ หากปรากฏพบบทความอันลามปามผู้อื่นในหน้าเว็บใด ๆ ภายในไร้สาระนุกรม และไม่ต้องรับผิดชอบผลจากการที่ผู้อ่านนำบทความดังกล่าว หรือสารสนเทศในแหล่งข้อมูลอื่นที่โยงไปจากหน้าเว็บของไร้สาระนุกรมไปใช้งาน

ไร้สาระนุกรม ไม่ใช่ที่ปรึกษาทางการเมีย

ข้อมูลทางการเมียทุกบทความในไร้สาระนุกรม เป็นเพียงข้อมูลช่วยสำหรับในการช่วยให้ต่อมฮาของท่านทำงานเท่านั้น ไม่สามารถเทียบเท่ากับคำแนะนำของนักการเมีย หรือผู้เชี่ยวชาญนั้นๆ ได้ ดังนั้นกรุณาอย่าอ้างอิงข้อมูลจากไร้สาระนุกรมในการอธิบายเรื่องทางการเมีย เพราะบทความในอันไซโคลพีเดียไม่ใช่เรื่องจริงทั้งหมด

ขอแนะนำว่าหากมีปัญหากับเมีย ควรปรึกษาหารือกันอย่างผู้มีการศึกษา แต่ก็ไม่เกี่ยวกับไร้สาระนุกรมอยู่ดี

ไร้สาระนุกรม ไม่ใช่ที่ปรึกษาทางราชเกรียน

ข้อมูลทางราชเกรียนทุกบทความในไร้สาระนุกรม เป็นเพียงข้อมูลช่วยสำหรับในการช่วยให้ต่อมฮาของท่านทำงานเท่านั้น ไม่ใช่เป็นข้อมูลทางราชเกรียนที่ใช้อ้างได้ในชั้นศาล ดังนั้นไม่ควรนำข้อความในไร้สาระนุกรมไปใช้เป็นข้อความอ้างอิงในทางตุลาการ