ไม้กางขา

จากไร้สาระนุกรมเสรี - อนึ่งบทความนี้ถูกแก้ไขได้โดยผู้ใช้ทั่วไป หากแป้กหรือเสื่อมประการใดทางเราไม่ขอรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

Gangkha3.jpg


ไม้กางขา คือไม้ที่มีลักษณะดังรูป

ท่านโอยาชิรอธ ศาสดาของศาสนาโอตาคุ เป็นผู้แรกที่เริ่มใช้สิ่งนี้