เจ็บโว้ย

จากไร้สาระนุกรมเสรี - อนึ่งบทความนี้ถูกแก้ไขได้โดยผู้ใช้ทั่วไป หากแป้กหรือเสื่อมประการใดทางเราไม่ขอรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

คำนิยาม[แก้ไข]

ความเจ็บปวดเหลือหลายดั่งถูกเจื๋อนจู๋โดยไม่ใส่ยาชา

การนำไปใช้[แก้ไข]

  1. เพื่อความแอ๊บแบ๊ว น่ารักเอ็นดู ดูเป็นคนมีชาติตระกูล หรือมีเชื้อญี่ปุ่น บางทีจะใช้คำว่า "เจ็บจัง"
  2. ถ้าเป็นการยืนยันให้ผู้ฟังรับทราบถึงความเจ็บอีกหนึ่งครั้ง มักใช้คำว่าเจ็บต่อท้าย เช่น "เจ็บโว้ยเจ็บ"

หรือ ขั้นสูงไปอีก เช่น "เจ็บโว้ยเจ็บ เจ็บ"


โครง บทความนี้ยังเป็นโครง คุณสามารถช่วยไร้สาระนุกรมได้โดยเพิ่มข้อมูล