เกรียนเทียม

จากไร้สาระนุกรมเสรี - อนึ่งบทความนี้ถูกแก้ไขได้โดยผู้ใช้ทั่วไป หากแป้กหรือเสื่อมประการใดทางเราไม่ขอรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

เกรียนเทียม คือสิ่งมีชีวิตที่มีความเกรียนอยู่ในตัวไม่นานจะหายไปเองโดยปริยาย


อีกนัยหนึ่ง อาจหมายถึงบุคคลที่ไม่เกรียน แต่ต้องแกล้งทำตัวเกรียนเพื่อให้เข้าได้กับสังคมนั้นๆ หรือเพื่อเข้าไปสืบข้อมูลลับทางราชการกับแหล่งเกรียน เช่นในประมูล นอกจากนี้ยังชอบไปเที่ยวป่าวประกาศว่าตนเกรียนจริง เมพจริง ความจริงแล้วโคตรนู้บ ชอบโม้เหมือนทุจริต กินชะมด

โครง บทความนี้ยังเป็นโครง คุณสามารถช่วยไร้สาระนุกรมได้โดยเพิ่มข้อมูล