หมวดหมู่:ศาสนาโอตาคุ

จากไร้สาระนุกรมเสรี - แหล่งรวบรวมเรื่องราวตลกขบขันและบิดเบือนข้อเท็จจริง


พวกคนบาปทั้งหลายจงกลับใจมาเชื่อในบร๊ะเจ้าทั่นโอยาชิรอธ

บัดนี้พวกเจ้าทำอะไรกันอยู่ ทำไมพวกเจ้าไม่เชื่อในทั่นโอยาชิรอธ

ท่านทรงทนทุกข์ทรมาน โดนตอกตะปูที่เล็บตีนขบ และตอกตะปูที่กลางขนหน้าแข้ง บนไม้กางขา

ท่านทรงล้างบาปให้พวกเจ้า โดยใช้สบู่หอมตรานกแก้ว(รุ่นหอมชาติหน้า)

ขอให้ทุกท่านที่เชื่อในพระทั่นโอยาชิรอธ กล่าวชื่อขององค์โอยาชิรอธดังๆ หน้าบ้านท่าน ในนาม "ทั่นโอยาชิรอธ"