หมวดหมู่:มูลฐาน

จากไร้สาระนุกรม — ส่วนหนึ่งของโครงการไร้สาระนุกรมเสรี แหล่งรวบรวมเรื่องราวตลกขบขันและบิดเบือนข้อเท็จจริง
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
Wikisplode.gif
สำหรับผู้ที่ไร้อารมณ์ขันสิ้นดี เหล่าผู้เชี่ยวชาญที่วิกิพีเดียมีบทความที่โคตรมีสาระ ที่นี่!

การจัดหมวดหมู่ของสิ่งต่างๆแสดงถึงความสัมพันธ์ของ ความหมายของสิ่งหนึ่ง และความหมายที่ซ่อนอยู่ภายในของสิ่งนั้นที่แสดงถึงความสัมพันธ์ต่อสิ่งอื่นๆ มูลฐานนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญ เพราะเป็นสิ่งพื้นฐานของของทุกสิ่งที่สามารถกล่าวและอ้างถึงสิ่งอื่นต่อยอดขึ้นไปได้

เริ่มต้นจาก ธรรมชาติเป็นสถานที่ที่ทุกสิ่งดำรงอยู่ พวกเราในฐานะมนุษย์ มีชีวิตส่วนหนึ่งอยู่ในธรรมชาติและมีการพัฒนาเทคโนโลยี ใช้เพื่อให้อยู่รอดในธรรมชาติ เมื่อมนุษย์รวมตัวกันก่อให้เกิดสังคม มีการสื่อสารกันด้วยวิธีต่างๆ และสื่อสารผ่านยุคสมัยด้วยเอกสารเพื่อส่งผ่านความรู้จากยุคต่อยุค นอกจากความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ความรู้ที่ส่งผ่านรวมถึง วัฒนธรรม ความเชื่อ นามธรรมรวมไปถึงทฤษฎีและปรัชญาต่างๆ

วงจรสรรพสิ่ง

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่นี้มี 6 หมวดหมู่ย่อยต่อไปนี้ จากทั้งหมด 6 หมวดหมู่

หน้าในหมวดหมู่ "มูลฐาน"

หมวดหมู่นี้มีหน้าอยู่เพียงหน้าเดียว