หมวดหมู่:ประเทศไทย

จากไร้สาระนุกรม — ส่วนหนึ่งของโครงการไร้สาระนุกรมเสรี แหล่งรวบรวมเรื่องราวตลกขบขันและบิดเบือนข้อเท็จจริง
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ประเทศไทย หรือ ราชอาณาจักรไทย เดิมชื่อ สยาม เป็นประเทศตั้งอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีพรมแดนติดประเทศลาว ประเทศกัมพูชา ประเทศมาเลเซีย และประเทศพม่า ประเทศไทยปกครองในระบอบประชาธิปไตย มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีเมืองหลวงคือกรุงเทพมหานคร

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่นี้มี 5 หมวดหมู่ย่อยต่อไปนี้ จากทั้งหมด 5 หมวดหมู่