หมวดหมู่:บุคคลไม่สำคัญของโลก

จากไร้สาระนุกรม — ส่วนหนึ่งของโครงการไร้สาระนุกรมเสรี แหล่งรวบรวมเรื่องราวตลกขบขันและบิดเบือนข้อเท็จจริง
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา


บุคคลไม่สำคัญของโลก คือบุคคลที่แม้จะมีคุณค่าพอจะระลึกถึงอยู่บ้าง แต่

  1. เนื่องจากไม่สามารถระบุความสำคัญได้อย่างแน่ชัด จึงไม่อาจจะให้ใช้ไร้สาระนุกรมเป็นพื้นที่โปรโมตได้
  2. ไม่ใช่ บุคคลที่มีคุณค่าต่อโลก
  3. ไม่ใช่ บุคคลที่ปรากฏในข่าว
  • ถ้าท่านเห็นว่า บุคคลในบทความใดในหมวดหมู่นี้ สมควรแก่การประจานบรรจุ ไว้ในไร้สาระนุกรม ต่อไปกาลนาน กรุณาขยายบทความให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
  • ถ้าท่านเห็นว่า บุคคลในบทความใดหลงมา ที่จริงควรเป็นบุคคลสำคัญ (ไม่ว่าในแง่ มีคุณค่าต่อประเทศ/โลก หรือในแง่ เป็นบุคคลในข่าว)

ให้ย้ายหมวดหมู่ โดยแก้เป็น

[[หมวดหมู่:บุคคลสำคัญ]]

ที่บรรทัดสุดท้าย (แต่อยู่เหนือ ไร้สาระนุกรมภาษาอื่น)

  • ถ้าท่านเห็นว่า บุคคลในบทความใด ท่านคิดว่าสำคัญแต่ไม่สามารถระบุตัวตนได้จริงๆ ขอแนะนำให้เขียนบทความประเภท Noob แทน (ไม่ต่างกันหรอก)

โดยเพิ่ม

[[หมวดหมู่:นิยามคำศัพท์]]

ที่บรรทัดสุดท้าย (แต่อยู่เหนือ ไร้สาระนุกรมภาษาอื่น)

  • ถ้าท่านเห็นว่า บุคคลในบทความใด ไม่เข้าข่ายทุกข้อข้างต้น จะตัดสินก็ไม่ถูก จะแก้ไขให้เข้าข่ายก็ไปไม่เป็น

ให้แจ้งลบ โดยเพิ่ม

{{ลบ}}

ที่บรรทัดบนสุด

ท่านผู้นั้นจะมาพิพากษาด้วยอำนาจของบร๊ะเจ้าเอง

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่นี้มี 2 หมวดหมู่ย่อยต่อไปนี้ จากทั้งหมด 2 หมวดหมู่

หน้าในหมวดหมู่ "บุคคลไม่สำคัญของโลก"

หมวดหมู่นี้มีหน้าทั้งหมด 150 หน้า และกำลังแสดงอยู่ในขณะนี้ 150 หน้า

R

สื่ออื่นในหมวดหมู่ "บุคคลไม่สำคัญของโลก"

2 ไฟล์ต่อไปนี้อยู่ในหมวดหมู่นี้ จากทั้งหมด 2 ไฟล์