หมวดหมู่:การศึกษาเทย

จากไร้สาระนุกรม — ส่วนหนึ่งของโครงการไร้สาระนุกรมเสรี แหล่งรวบรวมเรื่องราวตลกขบขันและบิดเบือนข้อเท็จจริง
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
 ระบบการพัฒนาคนในประเทศเทย เสมือนเป็นคุกกักขังนักโทษ ให้สำเร็จไปตามความต้องการของตลาดการค้ามนุษย์ หรือเรียกอย่างสุภาพว่า 

เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจผลิตนักโทษตามความต้องการของตลาด โดยผู้ทรมารนั้นจะไม่สนใจความต้องการทางการศึกษา และไม่ให้อิสระทางความคิดแก่นักโทษแต่อย่างใด และให้คุณค่าของนักโทษแต่ละคนโดยใช้สิ่งที่เรียกว่า เกรด นักโทษส่วนใหญ่ที่ได้เกรดไม่ตรงตามที่ผู้ทรมารต้องการก็จะคิดว่าตัวเองนั้น ไร้ค่า ทางเดียวที่ออกจากหนทางแห่งความทรมารนี้นั้น อย่างน้อยนักโทษแต่ละคนต้องสำเร็จการรับโทษภาคบังคับที่เรียกกันว่า การศึกษาภาคบังคับ นั่นคือ ม.3 นั่นเอง หลังจากนั้นผู้ทรมารจะปลดปล่อยนักโทษบางส่วนไปตามยถากรรม ให้ผเชิญกับหนทางแห่งความจริงโดยมี เงิน เป็นตัวกำหนด นักโทษส่วนมากจึงไปกล้าก้าวเท้าออกไปและต้องทนอยู่ด้วยความทรมารแสนสาหัส เพราะถ้าอยู่ต่อจนจบ จะทำให้สังคมประเทศเทยยอมรับ และได้ เงิน ตอบแทนกลับมา ทำให้นักโทษส่วนใหญ่เกิดการแข่งขัน แก่งแย่งชิงดี และเกิดความเห็นแก่ตัวขึ้นมา บ้างต้องพึ่งการ หวดวิชา หย่างหนัก เพื่อให้ได้มาซึ่งความสำเร็จที่สังคมประเทศเทยอุปโลก กันขึ้นมานั่นเอง...

หน้าในหมวดหมู่ "การศึกษาเทย"

หมวดหมู่นี้มีหน้าทั้งหมด 2 หน้า และกำลังแสดงอยู่ในขณะนี้ 2 หน้า