สุดยิด

จากไร้สาระนุกรมเสรี - อนึ่งบทความนี้ถูกแก้ไขได้โดยผู้ใช้ทั่วไป หากแป้กหรือเสื่อมประการใดทางเราไม่ขอรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

เป็นคำศัพท์เกรียน คาดว่ามีแหล่งที่มาจากคำว่าสุดยอด + สุดฤทธิ์

อย่างไรก็ตาม มีหลายกระแสกล่าวตรงกันว่า เกิดจากปุ่ม อ อ่าง กับปุ่มสระอิ มันอยู่ใกล้กัน ทำให้พวกเกรียนพิมพ์ผิด


แหล่งกำเนิดเกิดมาจากประมูล โดยเกิดภายหลังคำว่า ฮอลล์แพะ โด่งดำ
ประมาณ ปีเบจิต้าสัดกะราดที่ 2000-2001
ภายใต้การควบคุมของกองทัพนาถพงศ์ หยงกี้สะตอ

โครง บทความนี้ยังเป็นโครง คุณสามารถช่วยไร้สาระนุกรมได้โดยเพิ่มข้อมูล