ศาสนายาโอย

จากไร้สาระนุกรมเสรี - อนึ่งบทความนี้ถูกแก้ไขได้โดยผู้ใช้ทั่วไป หากแป้กหรือเสื่อมประการใดทางเราไม่ขอรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

ศาสนายาโอย ความจริงแล้วก็คือยาโอย(Yaoi)หรือ Y แต่สืบเนืองจากภายหลังมี กลุ่มคนหรือบุคคลต้องการสร้างให้ดู ขลัง หรือ ยิ่งใหญ่ ขึ้นจึงใช้คำว่า ศาสนา เข้ามานำหน้า