ไร้ซอร์ซ:วันคนน่ารักแห่งโลกไร้สาระนุกรม

จากไร้สาระนุกรมเสรี - แหล่งรวบรวมเรื่องราวตลกขบขันและบิดเบือนข้อเท็จจริง
UNSOURCE

ยินดีต้อนรับสู่ไร้ซอร์ซ
แหล่งรวมเอกสารลวงของราชเกรียนที่ทุกคนร่วมเขียนได้
วันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2563 เวลา 05:01 น. ตามเวลาท้องถิ่น

หลักการและเหตุผล[แก้ไข]

 • เนื่องด้วยสถิติข้อมูลประชากรในโลกไร้สาระนุกรม กระทรวงมาหาใคร ได้เก็บค่าความน่ารักของคนอันไซพบว่า คนที่เกิดวันที่ 30 ตุลาคม นั้นจะมีหน้าตาที่น่ารักที่สุดในบรรดาวันอื่นๆของปี ซึ่งคณะรัฐบวมได้เล็งเห็นแล้วว่า ความน่ารักของคนที่เกิดวันที่ 30 ตุลาคม นั้น เป็นคนที่มีความอบอุ่น น่าอยู่น่ากิน น่าเอาไปเก็บไว้เป็นเจ้าของ ทำให้โลกอันไซน่าอยู่มากขึ้น
 • จากเหตุผลข้างต้นทำให้คณะรัฐบวม(ครบ.) ประชุมเพื่อกำหนดให้ชาวอันไซทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของคนน่ารักที่เกิดวันที่ 30 เดือน ตุลาคม จึงได้กำหนดให้วันที่ 30 ตุลาคมของทุกปี เป็น "วันคนน่ารักแห่งโลกไร้สาระนุกรม"

กฎหมายวันคนน่ารักแห่งโลกไร้สาระนุกรม[แก้ไข]

 • ครบ.แห่งไร้สาระนุกรม มีมติเป็นเอกฉันท์ ประกาศใน กฏหมาย ประกอบ กฏหมู่รัฐธรรมนูญ ไร้สาระนุกรม 0.1DBeta ให้วันที่ 30 ตุลาคมของทุกปี เป็น "วันคนน่ารักแห่งโลกไร้สาระนุกรม"
 • ให้เรียก กฎหมายฉบับ นี้ว่า กฎหมายวันคนน่ารักแห่งโลกไร้สาระนุกรม
 • ประกาศให้ "วันคนน่ารักแห่งโลกไร้สาระนุกรม" เป็นวันหยุดเอกชนของโลกไร้สาระนุกรม ห้ามมิให้เอกชนทำธุรกรรมใดๆ ในวันนี้เป็นอันขาด หากบริษัทเอกชนรายใดไม่กระทำตาม จะต้องโทษตามกฎหมายวันคนน่ารักแห่งโลกไร้สาระนุกรม ต้องคดีทางแช่งและอาฆาตของโลกไร้สาระนุกรม โดยมีโทษจำวัดไม่เกิน 5 - 10 วัน บริจาคได้ไม่เกิน 100 บาท หรือทั้งจำทั้งบริจาค
 • หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจของไร้สาระนุกรม ให้ปฎิบัติหน้าที่ตามปกติ เจ้าหน้าที่คนใดที่หยุดโดยไม่มีเหตุอันควรให้ถือว่าขาดราชการและต้องถูกคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง จะต้องโทษตามกฎหมายวันคนน่ารักแห่งโลกไร้สาระนุกรม ต้องคดีทางอาญาของโลกไร้สาระนุกรม โดยมีโทษห้ามมิให้เข้าเว็บที่เหมาะสมสำหรับผู้ใหญ่เป็นเวลาหนึ่งคืน เพิ่มบทความใน ไร้สาระนุกรม 10 บทความ หรือทั้งห้ามทั้งเพิ่ม
 • จากกฎหมายวันคนน่ารักแห่งโลกไร้สาระนุกรม ของ กฏหมู่รัฐธรรมนูญ ไร้สาระนุกรม 0.1DBeta ให้ตั้งคณะกรรมการเพื่อจัดการและปรับปรุง จากกฎหมายวันคนน่ารักแห่งโลกไร้สาระนุกรม โดยเชิญผู้ที่เกิดวันที่ 30 ตุลาคม (วันคนน่ารักแห่งโลกไร้สาระนุกรม) ทุกเพศ (ทุกเพศจริงๆนะ) ทุกวัย มาร่วมกันเป็นคณะกรรมการร่าง กฎหมายวันคนน่ารักแห่งโลกไร้สาระนุกรม (โดยด่วน --')

ฉบับแก้ไข[แก้ไข]

 • ตามที่กฎหมายวันคนน่ารักแห่งโลกไร้สาระนุกรมได้ระบุในข้อสุดท้ายว่า

"จากกฎหมายวันคนน่ารักแห่งโลกไร้สาระนุกรม ของ กฏหมู่รัฐธรรมนูญ ไร้สาระนุกรม 0.1DBeta ให้ตั้งคณะกรรมการเพื่อจัดการและปรับปรุง จากกฎหมายวันคนน่ารักแห่งโลกไร้สาระนุกรม โดยเชิญผู้ที่เกิดวันที่ 30 ตุลาคม (วันคนน่ารักแห่งโลกไร้สาระนุกรม) ทุกเพศ (ทุกเพศจริงๆนะ) ทุกวัย มาร่วมกันเป็นคณะกรรมการร่าง กฎหมายวันคนน่ารักแห่งโลกไร้สาระนุกรม (โดยด่วน --')"

ทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมกับคนน่ารักในวันอื่นๆ จึงขอประกาศยกเลิกกฎดังกล่าว และให้ใช้ข้อความตามนี้แทน

"จากกฎหมายวันคนน่ารักแห่งโลกไร้สาระนุกรม ของ กฏหมู่รัฐธรรมนูญ ไร้สาระนุกรม 0.1A ให้ตั้งคณะกรรมการเพื่อจัดการและปรับปรุง จากกฎหมายวันคนน่ารักแห่งโลกไร้สาระนุกรม โดยเชิญบุคคลที่น่ารัก ทุกเพศ (ทุกเพศจริงๆนะ) ทุกวัยและเกิดทุกวันมาร่วมกันเป็นคณะกรรมการร่าง กฎหมายวันคนน่ารักแห่งโลกไร้สาระนุกรม ข้อต่อๆไป"

 ประกาศ ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2550

คำโต้แย้ง[แก้ไข]

 • ตอแหล
                   — เรนะ
 • คนเกิดวันอื่นๆ ก็น่ารักน่าล่อได้เช่นกัน ผมว่าเชิญคนน่ารักจริงๆ เท่านั้นมาเลยดีกว่าครับ โปรดอย่าฟิกว่าต้องเกิด 30 ตุลา... ผมขอค้านเลยว่าคนเกิดวันที่ 30 ตุลาฯ ที่ไม่น่ารักและไม่น่าล่อนั้นก็มีเหมือนกัน แต่อาจมีมากหรือน้อยได้ขึ้นกับความเห็นของแต่ละท่าน
 • จากการพิจารณาแล้วคณะกรรมการได้ประชุนกับถึงข้อร้องเรียกของท่าน ได้ข้อยุติออกมาว่าควรให้คนที่น่ารักวันอื่นๆ มาร่วมร่างกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับคนน่ารักได้ จึงได้กำหนดแก้ไขเปลี่ยนแปลงตัวกฎหมายเพื่อให้เกิดเอกภาพของคนที่น่ารักทุกๆคน
 • กูว่าจะเป็นวันที่เท่าไหร่ก็ช่างเหอะ แต่กูขออย่างเดียวพอ อย่าเป็นวันที่ 19 กันยา กูก็พอใจละ
                   — ทุจศิล กินชะมัด
 • วันที่ 3 สิงหาตังหากเล่า....
                   — ด.ช.ปาก่อน