ไร้ชีวประวัติ:ลัทธิพรีเทนเดอร์

จากไร้ชีวประวัติ — ส่วนหนึ่งของโครงการไร้สาระนุกรมเสรี แหล่งรวบรวมเรื่องราวตลกขบขันและบิดเบือนข้อเท็จจริง
(เปลี่ยนทางมาจาก ลัทธิพรีเทนเดอร์)
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ลัทธิพรีเทนเดอร์ เป็นลัทธิแห่งการเสแสร้ง มีพรีเทนเดอร์ No.0เป็นผู้นำ ได้ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อต่อต้านศาสนาเซออน และ ณ บัดนี้พรีเทนเดอร์ No.1 ได้ทำสงคราม ครวยเสกกับมหาเมพเซออนจนจับตัว Invokegong ว่าที่ผู้สืบทอดตำแหน่งบร๊ะศาสดาคนใหม่ล้างสมอง ได้กลายมาเป็น พรีเทนเดอร์ No.1ไปโดยปริยาย

ศาสนาเซออนกำลังจะสู่หายนะแล้ว

เพลงประจำลัทธิ Lying From You[แก้ไข]

ขับร้องโดยวงลิงกินผัก "Lying From You" หาโหลดได้ที่[1]

When I pretend everything is what I want it to be
I look exactly like what you had always wanted to see
When I pretend, I can’t forget about the criminal I am
Stealing second after second just cause I know I can but
I can’t pretend this is the way it’ll stay I’m just
(trying to bend the truth)
I can’t pretend I’m who you want me to be, so I’m

[Chorus:]
(Lying my way from you)
No no turning back now
(I wanna be pushed aside so let me go)
No no turning back now
(Let me take back my life,I’d rather be all alone)
No turning back now
(Anywhere on my own cause I can see)
No no turning back now
(The very worst part of you is me)

I remember what they taught to me
Remember condescending talk of who I ought to be
Remember listening to all of that and this again
So I pretended up a person who was fittin’ in
And now you think this person really is me and I’m
(Trying to bend the truth)
But the more I push the more I'm pulling away 'cause I'm

[Chorus:]
(Lying my way from you)
No no turning back now
(I wanna be pushed aside so let me go)
No no turning back now
(Let me take back my life I’d rather be all alone)
No turning back now
(Anywhere on my own cause I can see)
No no turning back now
(The very worst part of you)
(The very worst part of you is ME)

This isn’t what I wanted to be, I never thought that what I said would
have you running from me
Like This
This isn’t what I wanted to be, I never thought that what I said would
have you running from me
Like This
This isn’t what I wanted to be, I never thought that what I said would
have you running from me
Like This
This isn’t what I wanted to be, I never thought that what I said would
have you running from me
Like This

กฎแห่งพรีเทนเดอร์[แก้ไข]

ผู้ที่ละเมิดกฎพรีเทนเดอร์สภาพจะเป็นเยี่ยงนี้
 • ห้ามปฏิบัติตามกฏของศาสนาเซออนเด็ดขาดมิฉะนั้นจะกลายเป็นแบบในภาพ
 • ลูกเสือมีเกียรติเชื่อถือได้
 • ลูกเสือมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และซื่อตรงต่อผู้มีพระคุณ
 • ลูกเสือมีหน้าที่กระทำตนให้เป็นประโยชน์และช่วยเหลือผู้อื่น
 • ลูกเสือเป็นมิตรของคนทุกคน และเป็นพี่น้องกับลูกเสืออื่นทั่วโลก
 • ลูกเสือเป็นผู้สุภาพเรียบร้อย
 • ลูกเสือมีความเมตตากรุณาต่อสัตว์
 • ลูกเสือเชื่อฟังคำสั่งของบิดามารดา และผู้บังคับบัญชาด้วยความเคารพ
 • ลูกเสือมีใจร่าเริง และไม่ย่อท้อต่อความยากลำบาก
 • ลูกเสือเป็นผู้มัธยัสถ์
 • ลูกเสือประพฤติชอบด้วยกาย วาจา ใจ

10 Inw Of พรีเทนเดอร์[แก้ไข]

ผู้ที่มีหมายเลขเข้าใกล้ 0 จะมีความเทพมาก

175903ss.jpg

พรีเทนเดอร์ No.0 F22-Raptor ผู้นำลัทธิเนื่องจากมีความคิดที่ขัดกับศาสนาเซออนและทุจศิล กินชะมัดว่า สันติภาพจงมีแด่โลก และเป็นผู้ล้างสมอง Invokegong

[2] hi5 ของท่านพรีเทนเดอร์ No.0


Invokegong

พรีเทนเดอร์ No.1 Invokegong รองท่านผู้นำ เป็นศัตรูดอทเอกับคุณต๋อง เขาได้ถูกทั่น No.0 ลักตุ๋ยพาตัวมาขณะแข่งดอทเอกะคุณต๋องและล้างสมองกลายเป็น เกรียนเทพ มีบอดที่ไหนข้าจะไปเกรียนที่นั่น ตอนนี้เขากำลังศึกษาอยู่ที่ ข้อมูลปกปิดและมหาเมพเซออนโกรธมากจนมีพลังรุนแรงกว่าหยงบลัสเตอร์ 10 เท่า [3] hi5 ของท่าน No.1 ต่อยคุยกันได้ที่ [email protected]


ต๋อง อรรถพร ถนอมแก้ว

พรีเทนเดอร์ No.2 ค) ยต๋อง อรรถพร ศัตรูคู่อาฆาตแค้น Invokegong มาตั้งแต่สมัยเซโอศักราชที่ 21 ด้าน ลักตุ๋ยดอทเอมาตลอด เขาหลงผิดมาตลอดจนได้เจอกับ No.0 และได้ชี้ทางแห่งหายนะแสงสว่างให้จึงได้หนีจากศาสนาเซออนมาอยู่พรีเทนเดอร์ [4]hi5 ของคุณต๋อง คุยกันได้ที่ [email protected]


พรีเทนเดอร์ No.3 กิดดาหรือป๋าแม๊ก นักเกรียนเรียนโรงเรียนเดียวกับท่านผู้นำ ชอบบลัสลูบเกรียนผู้อื่นเป็นชีวิตจิตใจ เป็นที่น่าสมเพชรักใคร่ของพรีเทนเดอร์ ทุกคน [5]hi5ของไอ้กิดดา คุยกันได้ที่ [email protected]

ซังเปอร์แมน