รัฐธรรมนู้บ

จากไร้สาระนุกรมเสรี - อนึ่งบทความนี้ถูกแก้ไขได้โดยผู้ใช้ทั่วไป หากแป้กหรือเสื่อมประการใดทางเราไม่ขอรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
อนุสาวรีย์รัฐธรรมนู้บของจริงที่ จังหวัดบุรวยรำ ขณะกำลังทุบทิ้ง ซึ่งมักถูกสับสนกับอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ที่ถนน ลากดำนา

พ่อเขียนรัฐธรรมนู้บไว้ไม่ใช่เพื่อใครอื่น แต่เพื่ออำนาจของพ่อ และพรรคพวกของพ่อยังไงล่ะลูก ฮี่ฮี่ฮี่ฮี่
                 — ขุ่นพ่อPD

รัฐธรรมนู้บ หมายถึงกฎหมู่สูงสุดของอำนาจเก่าในการจัดการปกครองรัฐ หรือ ประเทศ ซึ่งมีไว้ให้นักปฏิวัติและนักรัฐประหารเข้ามาฉีกทิ้งแล้วเขียนกันใหม่ ปฏิวัติกันทีก็ฉีกกันที บางประเทศ เช่น ประเทศอังเกรียน ก็เลยใช้กล่องเปล่าเป็นสัญลักษณ์แทนรัฐธรรมนู้บ เพื่อลดผลกระทบภาวะโลกร้อนจากการฉีกทิ้งรัฐธรรมนู้บ

Wikisplode.gif
สำหรับผู้ที่ ไร้อารมณ์ขันสิ้นดี เหล่าผู้เชี่ยวชาญที่วิกิพีเดียมีบทความ
ที่โคตรมีสาระที่ ที่นี่!

ที่มาและความหมาย[แก้ไข]

รัฐธรรมนู้บ ในภาษาอังเกรียน เขียนว่า Constitution ซึ่งเรียกเพี้ยนมาจากคำว่า Constipation หรืออาการขี้ไม่ออกของเผด็จเกรียนผู้ปกครองประเทศ จะทำอะไรก็ให้มีปัญหาอุดตันติดขัดไปเสียทั้งหมดด้วยไอ้กระดาษแผ่นนี้ รัฐธรรมนู้บนั้นก็คือสิ่งสะท้อนของสามัญสำนึกของคนในชาติในการอยู่ร่วมกัน ยิ่งสามัญสำนึกน้อย ก็ต้องเขียนกฎระเบียบหลักการให้ละเอียด แต่ถ้ามีสามัญสำนึกเป็นปรกติ รัฐธรรมนู้บจะเขียนไว้หรือไม่ก็ไม่มีปัญหา

ส่วนของไทย รัฐธรรมนู้บ หมายถึง กฏหมู่การปกครองรัฐแบบนู้บ รัฐธรรมนู้บมีไว้เพื่อกดขี่และริดรอนอำนาจของประชาชน รวมถึงการนิรโทษกรรมแก่ผู้ที่ฉีกรัฐธรรมนู้บฉบับก่อนหน้า และ เพราะกฏหมายใดๆในรัฐจะต้องถูกเขียนและตีความให้สอดคล้องตามรัฐธรรมนู้บฉบับสุดท้ายที่เขียนขึ้นมา นักการเมียจึงมักใช้การแก้รัฐธรรมนู้บเป็นทางออกในการหาเรื่องแก้กฏหมายที่กำลังจะก่อปัญหาให้กับตัวเอง

วิวัฒนาการและรูปแบบของรัฐธรรมนู้บ[แก้ไข]

ในอารยประเทศ[แก้ไข]

รัฐธรรมนู้บ มีการวิวัฒนาการมาจากข้อตกลงระหว่างผู้ปกครองกับราษฎร และต่อมา ทั่นอริสโตเติ้ล นักปาดชาวกรี๊ดโบราณก็ได้เรียบเรียงลำดับของกฏหมายและแยกแยะหมวดหมู่เป็นบทบัญญัติพื้นฐานแห่งรัฐ หรือกฏหมู่รัฐธรรมนู้บออกจากกฏหมายทั่วไป ในวิเกรียนพีเดียได้ระบุว่า รัฐธรรมนูญฉบับแรกของโลกคือ มหากฎบัตร (Magna Carta) ที่ออกโดย ประเทศอังเกรียน ในปี อ.ศ. 1758 ทว่า จริงๆแล้ว รัฐธรรมนูญที่มีการบันทึกฉบับแรกนั้นเป็นของจักรวรรดิ์โรมังงะ ในปี อ.ศ. 93 เรียกว่า กฏหมู่สิบสองโต๊ะ (Twelve Tables) ซึ่งเป็นอีกครั้งหนึ่ง ที่ไร้สาระนุกรมได้แสดงให้เห็นว่า วิเกรียนพีเดีย นั้น ก็ไม่ได้แน่ซักเท่าไร นู้บว่ะ

รัฐธรรมนู้บที่สืบทอดมาถึงปัจจุบันจะมีอยู่ 2 ลักษณะคือ

  1. รัฐธรรมนู้บที่เป็นลายลักษณ์อักษร
  2. รัฐธรรมนู้บที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร

สำหรับประเทศที่ใช้รัฐธรรมนู้บที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรนั้น เนื่องจากมีการฉีกทิ้งรัฐธรรมนู้บบ่อย ที่เขียนๆมาก็ซ้ำๆกับของเดิมแค่เปลี่ยนสระอิสระอุ เล่นคำเล่นภาษา คนในชาติเลยพร้อมใจตกลงกันเลิกเขียนรัฐธรรมนู้บแล้วหันมาใช้สามัญสำนึกแทน เนื่องจาก รัฐธรรมนู้บมันก็เขียนมาจากสามัญสำนึกอยู่แล้ว แล้วก็เอากล่องเปล่ามาสมมุติว่ามันเป็นรัฐธรรมนูญ ถ้าจะฉีกก็จินตนาการเอาว่าฉีกไปแล้ว การสมมุติเอาเช่นนี้ ยังได้ผลในการลดผลกระทบภาวะโลกร้อนเนื่องจากการสิ้นเปลืองกระดาษมาเขียนรัฐธรรมนู้บอีกด้วย

ในประเทศด้อยพัฒนาที่ชื่อว่าเทย[แก้ไข]

นักขับรถถังคนแรกของไทย

หลวงประดิษฐ์รัฐธรรมนู้บ หรือ ขุ่นพ่อง PD เป็นผู้ประดิษฐ์รัฐธรรมนู้บฉบับแรกของเทย โดยได้สอดแทรกช่องโหว่ให้อำนาจในการยึดครองประเทศเป็นของตัวเองภายใต้ระบอบเผด็จการไม่ต้องมีเลือกตั้งเนื่องจากประชาชนโง่ ยังไม่พร้อมกับการเลือกตั้ง ซึ่งก็เป็นที่กังขาในประวัติศาสตร์ว่าถ้ามันยังไม่พร้อมเลือกตั้งแล้วปฏิวัติยึดอำนาจมาทำหอกอะไร

ประเทศเทย มีรัฐธรรมนู้บมาแล้วทั้งสิ้น 19 ฉบับ ฉีกทิ้งไป 13 ฉบับตลอดช่วงเวลา 82 ปีนับตั้งแต่การขับรถถังครั้งแรกโดยคณะร่านฯ โดยธรรมเนียมของประเทศเทย จะมีกิจกรรมขับรถถังทุก 6-7 ปีครั้ง รัฐธรรมนู้บของเทยจะมีลักษณะน้ำท่วมทุ่งผักบุ้งโหรงเหรง โดยจะมีการยัดเยียดใส่นโยบายการบริหารประเทศลงไปในรัฐธรรมนู้บ ซึ่งไม่รู้มันจะใส่กันไปทำไมให้เวิ่นเว้อ มันก็มีอยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติอยู่แล้วไม่ใช่หรือฟระ และยิ่งวัน รัฐธรรมนู้บของเทยก็ยิ่งยาวขึ้น ยาวขึ้น จาก 69 มาตราในรัฐธรรมนู้บฉบับแรก ฉบับปี 2550 ที่เพิ่งฉีกไปก็ขยายกันไปถึง 309 มาตรา และก็ไม่รู้ว่าฉบับใหม่ที่กำลังร่างอยู่นี้จะไปสักกี่พันมาตราจึงจะสมดุลกับระดับสามัญสำนึกของคนเทย

ในการประชาพิจารณ์รัฐธรรมนูญเมื่อครั้งปี อ.ศ. 2550 นั้น ร้อยละ 99.9999 ของประชาชนชาวเทย ไม่เคยอ่านรัฐธรรมนู้บเลยสักฉบับ แต่ลงประชามติตามที่แกนนำโจรโพกผ้าแดง และ โจรโพกผ้าเหลืองบอกให้ทำ อนึ่ง ประชาชนชาวเทยจำนวนร้อยละ 0.0001 ที่เคยอ่านรัฐธรรมนู้บนั้น คือจำนวนของสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนู้บนั่นเอง

ในไร้สาระนุกรม[แก้ไข]

ในไร้สาระนุกรม ก็เคยเกือบจะมีสิ่งที่เรียกว่า รัฐธรรมนู้บ ประจำเผ่าอยู่เช่นกัน โดยกฏหมู่ฉบับดังกล่าวมีทั้งสิ้น 15 หมวด ซึ่ง ท่าน ว้ายหลอน ผู้ทรงฤทธิ์แห่งไร้สาระนุกรมได้บรรจงรังสรรค์ แต่ทว่าเมื่อร่างไปได้เพียง 2 หมวด ท่านก็หมดไฟไปดื้อๆ โดยบทความได้ถูกทอดทิ้งไว้ตั้งแต่ปี อ.ศ. 2550 และก็ดูท่าว่าทางผู้ดูแลท่านอื่นๆ ก็น่าจะลืมไปแล้วว่า ไร้สาระนุกรมมีบทความที่ถูกทอดทิ้งที่ชื่อว่า กฏหมู่รัฐธรรมนูญ

วันรัฐธรรมนู้บ[แก้ไข]

ในอารยประเทศ จะถือวันประกาศใช้รัฐธรรมนู้บของประเทศนั้นๆเป็นวันรัฐธรรมนู้บ สำหรับประเทศไทย เนื่องจากมีการฉีกรัฐธรรมนู้บทิ้งกันบ่อยมาก การจะไล่เปลี่ยนวันตามการประกาศรัฐธรรมนู้บฉบับใหม่มันก็ต้องเปลี่ยนกับทุก 6-7 ปี กระนั้นเลย เราจำไว้แค่รัฐธรรมนู้บฉบับแรกฉบับเดียวก็พอ จึงได้มีการกำหนดถือว่าทุกวันที่ 10 กันดารคม ให้นับเป็นวันคล้ายวันเกิดของรัฐธรรมนู้บฉบับถาวรของประเทศเทย ซึ่งมีการประกาศใช้ เมื่อวันที่ 10 กันดารคม อ.ศ. 2475