พรรคแมลงตด

จากไร้สาระนุกรม — ส่วนหนึ่งของโครงการไร้สาระนุกรมเสรี แหล่งรวบรวมเรื่องราวตลกขบขันและบิดเบือนข้อเท็จจริง
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

พรรคแมลงตดมีอีกชื่อหนึ่งว่าพรรคเพื่อเทย พรรคนี้มีหน้าที่ผายลมเป็นนโยบายมากมายหลายป้าด แต่ทำไม่ได้ นโยบายต่างๆ ของพรรคได้แก่

   1. พักหนี้เกษตรกร ไม่เกิน 500,000 บาท 5 ปี และหนี้ไม่เกิน 5 ล้านบาทยืดหนี้ 10 ปี
   2. โครงการรถไฟฟ้า 10 สายรอบกรุงเทพ และปริมณฑล
   3. โครงการรถไฟเชื่อมต่อชานเมืองกับกรุงเทพฯ
   4. รถไฟความเร็วสูงนครราชสีมา-ระยอง-จันทบุรี
   5. ขยายแอร์พอร์ตลิ้งค์-พัทยา
   6. ทำแลนด์บริดจ์ในภาคใต้
   7. ทำสนามบินสุวรรณภูมิให้เป็นศูนย์กลางการบิน
   8. ชลประทานระบบท่อ 25 ลุ่มน้ำ
   9. ระบบป้องกันน้ำท่วมกทม.และภาคกลาง
   10. เพิ่มกองทุนหมู่บ้านอีก 1 ล้านบาท
   11. รีไฟแนนซ์หนี้ส่วนบุคคลไม่เกิน 500,000 บาท นาน 3 ปี และหนี้เกิน 500,000-1 ล้านบาท ปรับโครงสร้างหนี้
   12. โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค
   13. จบปริญญาตรีมีเงินเดือนเริ่มต้น 15,000 บาท และขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาท
   14. รัฐลดภาษีเงินได้นิตีบุคคล จากปัจจุบัน 30% เหลือ 25%
   15. ขจัดความยากจนต้องหมดไปภายใน 4 ปี
   16. ออกบัตรเครดิตการ์ดสำหรับเกษตรกร
   17. โครงการรับจำนำข้าว ข้าวเปลือกเกวียนละ 15,000 ข้าวหอมมะลิ 20,000 บาท
   18. กองทุน S-M-L จำนวน 3-4-5 แสนบาท
   19. สานต่อโอทอป ส่งเสริมส่งออกไปต่างประเทศ และทำศูนย์กระจายสินค้าโอทอป
   20. กองทุนตั้งตัวได้สำหรับคนไทย 2 กลุ่ม คือ นักศึกษา-อาจารย์, ประชาชน
   21. เครดิตการ์ดพลังงาน
   22. ลดภาษีรายได้นิติบุคคล จาก 30% เป็น 23% ในปี 55 และ 20% ปี 56
   23. คืนภาษีและเพิ่มค่าลดหย่อนเป็น 5 แสนบาทให้กับผู้ซื้อบ้านหลังแรก
   24. คืนภาษีให้กับผู้ซื้อรถคันแรก โดยต้องถือครองรถคันดังกล่าวไม่น้อยกว่า 5 ปี จึงจะขายต่อได้ (ราคารถไม่เกิน 1 ล้านบาท)
   25. ปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา พัฒนาทักษะครู อาจารย์ พัฒนาหลักสูตรและสื่อการสอน
   26. จัดศูนย์ฝึกอบรมอาชีวศึกษา
   27. จัดแท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์ให้กับนักเรียน นักศึกษา
   28. Free Wifi และใช้อินเตอร์เน็ตฟรีในที่สาธารณะ
   29. เพิ่มทุนเรียนต่อต่างประเทศ หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน

นโยบายของพรรคเพื่อเทยนั้นค่อนข้างสวยหรูและมีทุกสิ่งที่ประชาชนมุ่งหวัง ทำให้พรรคคว้าคะแนนเสียงส่วนใหญ่ของประเทศไปได้ แต่นโยบายทั้งหมดทั้งสิ้นจะทำได้ก็ต่อเมื่อมีเม็ดเงินเข้ามาในระบบเศรษฐกิจของไทย จึงจะทำให้สิ่งที่คุณปูกิ๊และพรรคเพื่อเทยได้กำหนดนโยบายไว้สำเร็จได้ เช่นนโยบายขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาท/วันนั้น จำเป็นจะต้องมีการกระตุ้นเศรษฐกิจให้นายจ้างมีกำไรพอที่จะขึ้นค่าจ้างได้ และต้องมีมาตรการลดภาษีเพื่อให้นายจ้างไม่ได้รับภาระหนักจนเกิน ขณะเดียวกันก็ต้องมีการบริหารการเงิน ให้มีเงินเข้ามาในหน่วยงานของรัฐมากพอ จนทำให้รัฐบาลลดภาษีได้ ซึ่งการจะทำให้เกิดภาวะเศรษฐกิจให้ดีขึ้นได้นั้น ต้องใช้ระยะเวลานานอย่างน้อย 5 ปี เนื่องจากประเทศของเราสูญเสียทางเศรษฐกิจจากปัญหาความขัดแย้ง สูญเม็ดเงินนับแสนล้าน ลอยหายไปกับเมฆหมอก ดังนั้นการขึ้นค่าแรงจะทำได้เพียง 60 – 70 % เท่านั้นในระยะแรก ซึ่งประชาชนทั่วไปควรเข้าใจความจำเป็นในจุดนี้ด้วย ดังนั้นนโยบายเหล่านี้จึงเสมือนการผายลมให้คนทั้งประเทศดม เป็นที่มาของชื่อพรรค "แมลงตด" นั่นเอง