ผู้ใช้:ยาจกซู

จากไร้สาระนุกรมเสรี - แหล่งรวบรวมเรื่องราวตลกขบขันและบิดเบือนข้อเท็จจริง

Martin Luther King once wrote that everybody can be great because every- body can serve. ,