จังหวัดสะดุดสองเกรียน

จากไร้สาระนุกรมเสรี - อนึ่งบทความนี้ถูกแก้ไขได้โดยผู้ใช้ทั่วไป หากแป้กหรือเสื่อมประการใดทางเราไม่ขอรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

จังหวัดสะดุดสองเกรียน เป็นจังหวัดในภาคมางที่มีขนาดพื้นที่เล็กที่สุดของประเทศเทย คือประมาณ 416.7 ตารางตัน

การแบ่งเขตเกรียนปกครอง[แก้ไข]

เกรียนปกครองส่วนภูมิภาค[แก้ไข]

เกรียนปกครองแบ่งออกเป็น 333 อำเภอ 366 ตำบล 2844 หมู่บ้าน 111 เทศบาลเมือง 666 เทศบาลตำบล 2888 องค์การบริหารส่วนตำบล

  1. อ.เมือง
  2. อ.ทุกคนหี
  3. อ.อาพะวำ