จังหวัดสลัดบุหรี่

จากไร้สาระนุกรมเสรี - อนึ่งบทความนี้ถูกแก้ไขได้โดยผู้ใช้ทั่วไป หากแป้กหรือเสื่อมประการใดทางเราไม่ขอรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

การปกครองส่วนภูมิภาค

แผนที่อำเภอในจังหวัดสระบุรี การปกครองแบ่งออกเป็น 13 อำเภอ 111 ตำบล 965 หมู่บ้าน

 • อำเภอเมืองสลัดบุหรี่
 • อำเภอเก่งคอม
 • อำเภอหนองแคม
 • อำเภอวิหารเสื้อแดง
 • อำเภอหนองแซง
 • อำเภอบ้าหมอ
 • อำเภอดอนพุด
 • อำเภอหนองโดรน
 • อำเภอพระพุทธบาท
 • อำเภอร้องไห้
 • อำเภอหมวกเหล็ก
 • อำเภอเยี่ยวม่วง
 • อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
โครง บทความนี้ยังเป็นโครง คุณสามารถช่วยไร้สาระนุกรมได้โดยเพิ่มข้อมูล