จังหวัดฉะสะเดา

จากไร้สาระนุกรมเสรี - อนึ่งบทความนี้ถูกแก้ไขได้โดยผู้ใช้ทั่วไป หากแป้กหรือเสื่อมประการใดทางเราไม่ขอรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

ที่มาของคำว่าฉะสะเดา[แก้ไข]

มีข้อสันนิษฐานที่แตกต่างกัน 2 ข้อ คือ

  • คำว่า ฉะสะเดา มาจากคำภาษาขะแม้ว 2 คำ คือ สะ และ อูดเตา ซึ่ง สะ แปลว่า ชอบ และ อูดเตา แปลว่า xxx เมื่อรวมความหมายก็ได้ว่า ชอบอูดเตา